Aktuality

Den otevřených dveří gymnázia

Ve středu 29. 1. 2014 se konal Den otevřených dveří školy. Příchozí žáci i učitelé si prohlédli školu na  komentované prohlídce, v informačním centru dostali informace ke studiu i k přijímacím zkouškám.

Pro rodiče bylo připraveno diskusní setkání pracovně nazvané Povídání u kávy o škole
a přijímacích zkouškách, rozdělené na dvě části podle studijních oborů. Besedy se zúčastnilo asi 30 rodičů a jejich dětí.

Pokud jste se nemohli zúčastnit výše uvedené akce, je možné kontaktovat vedení školy prostřednictvím mailu  uchazec@gymspk.cz  . Na každý Váš mail odpovíme.

Další informace pro uchazeče:

Nabídka matematických kurzů pro žáky 9. tříd základní školy

 Vám – uchazečům o studium ve čtyřletém gymnáziu nabízíme účast v matematických kurzech, které povedou učitelé naší školy. Kurzy jsou naplánované na odpolední hodiny v termínech

            středa 26. března a úterý 1. dubna 2014,  vždy od 14:30 do 16 hodin.

Obsahem kurzu je řešení matematicky zaměřených úloh z testů OSP (pro přijímačky na střední školy). Kurz je vhodný pro ty zájemce, kteří si v matematice a logických úlohách nevěří. Ve čtyřech hodinách Vás matematiku samozřejmě nenaučíme, ale pokusíme se Vám ukázat šablony řešení některých typů úloh a můžete si tréninkově zkusit vyřešit úlohy obdobné úlohám z let minulých. Pokud budou mít účastníci zájem, lze ještě připojit „závěrečné přezkoušení modelovým testem“  dne 16. 4. 2014.

 Přihlášky na matematický kurz zasílejte mailem (na adresu Vorac@gymspk.cz) do 20.března !

Do předmětu mailu napište „Kurz matematiky – přihláška“, v textu uvádějte své jméno.

Informace o zveřejnění kritérií pro přijímací zkoušky

 Dle platné vyhlášky musí ředitelství školy vyhlásit kritéria pro přijímací zkoušky do 31. 1. 2014.
Předběžná kritéria, verze z loňského roku, je zveřejněna na webu školy. Definitivní kritéria jsem stále ještě nezveřejnil z toho důvodu, že Olomoucký kraj hledá cesty, jak řízení na jednotlivé školy sjednotit. Podle posledních informací budou kritéria přijímání na všechna gymnázia v kraji jednotná. Vás – uchazeče – mohu uklidnit, že oproti loňskému roku se pravidla pro přijetí na naší škole mnoho nezmění. Přijímací testy zůstanou stejné, pouze dojde k malým posunům v nastavení hranic pro přijetí. Definitivní podobu kritérií Vám představíme a na webu školy zveřejníme v době na konci ledna 2014. Kritéria Vám také zašlu mailem.

Podstatná změna v přijímání uchazečů nastane až od dalšího roku, v roce 2015.

V Šumperku. 30. 1. 2014                                        Milan Maceček, ředitel školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *