Aktivity - Ruský jazyk, Slideshow

Partnerství s ukrajinským gymnáziem ve Zdolbunově podepsáno!

V posledních lednových dnech navštívila školu a Šumperk delegace z ukrajinského Zdolbunova a tamějšího gymnázia. Během tří dnů jsme našim ukrajinským partnerům ukázali školu, město i region a 30. ledna jsme vzájemně podepsali dohodu o partnerství mezi školami.

Návštěvou nás poctili ředitel Zdolbunovského gymnázia pan Ivan Hnatiuk, paní Lena Podhajska – zástupce česko ukrajinského spolku Stromovka a zástupkyně ředitele základní školy ve Zdolbunově, paní Ljudmila Sukovata – předsedkyně Fondu vzájemné pomoci a tolerance, paní Ljubov Formančuková – zástupkyně stejného fondu a pan Alexandr Stěpanov – předseda rodičovského sdružení rodičů Zdolbunovského gymnázia.

Vsuvka první aneb kde leží Zdolbunov? Asi třicetitisícové průmyslové město Zdolbunov (Zdolbuniv) leží v centru západní Ukrajiny nedaleko krajského města Rovno (Rivne). Historicky se tato oblast nazývala Volyň. Od Zdolbunova leží asi 300 km východním směrem hlavní město Kyjev, asi 200 km západně centrum západní Ukrajiny Lvov. Do Šumperka je ze Zdolbunova  asi 1000 km daleko.

V prvních vzájemných rozhovorech jsme mluvili o našich školách, srovnávali školské systémy obou zemí, porovnávali způsoby výuky, věci shodné i rozdílné. Hodně času jsme strávili také povídáním o historii obou škol a o stopách, které zanechali volyňští Češi na Ukrajině. Našim hostům jsme připravili bohatý program, během kterého si prohlédli centrum města, navštívili památník obětí druhé světové války v Novém Malíně, besedovali na radnici v Novém Malíně se zástupci obce. Druhý den se představitelé zdolbunovského gymnázia setkali s našimi studenty, kteří se chystají na družební pobyt na Ukrajině. Hlavním tématem besedy byla především politická situace na Ukrajině a bezpečnost v průběhu návštěvy. Ředitel ukrajinské školy ubezpečil naše žáky v tom, že oblast je klidná, studentům nic nehrozí a ukrajinské rodiny udělají maximum pro to, aby si naši studenti odvezli krásné vzpomínky.

Po besedě jsme hosty doprovodili na šumperskou radnici, kde je přijali místostarosta Šumperka,   ing. Marek Zapletal, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, ing. Helena Miterková, dále Mgr. Olga Hajduková, tisková mluvčí a pan Bohuslav Vondruška ze správy partnerských měst Šumperka. Po předání vzájemných darů se hovořilo především o historii Čechů na Ukrajině. Zástupci radnice vyjádřili rodící se spolupráci škol podporu. Návštěva byla ukončena prohlídkou města z radniční věže a společným obědem. Odpolední program jsme organizovali ve škole. Členové delegace absolvovali komentovanou prohlídku gymnázia, která se uskutečnila v rámci Dne otevřených dveří.  Poslední den se nesl ve znamení návštěvy Olomouce. Hosté si prohlédli historické centrum s jeho nejvýznamnějšími památkami.

Třetí den podepsali ředitelé škol vzájemnou dohodu o partnerství a budoucí spolupráci  při družebních výměnách studentských skupin. Došlo také k podpisu smlouvy o spolupráci s Fondem vzájemné pomoci a tolerance. Smlouvu naplníme při realizaci studentských projektů mapujících historii.

Vsuvka druhá aneb jaké máme společné historické kořeny? Na konci 19. století  odešlo z Rakouska-Uherska do carského Ruska téměř 20 tisíc Čechů. Důvodem jejich odchodu byly těžké životní podmínky v českých zemích a zvěsti o prosperitě v ruské říši, kde bylo velké množství nevyužité zemědělské půdy. Carská vláda lákala nové přistěhovalce řadou výhod, kterými bylo právo na koupi (levné) půdy a zakládání výrobních podniků, právo na národní školství, na vlastní samosprávu a náboženskou svobodu. Přistěhovalci byli osvobozeni na dobu 20 let od daní a zproštěni vojenské povinnosti. Převážná část Čechů se usadila ve volyňských újezdech Rovno, Dubno, Luck, Žitomír, Ostroh a dalšch. Některé vesnice byly zakládány „na zelené louce,“ jiné se nacházely při ukrajinských vesnicích, kde tvořily místní části s původním názvem vesnice, který byl doplněn přídomkem „český“ (např. České Noviny, Český Malín, Český Boratín, Český Straklov atd.) Kromě zemědělství se začali čeští přistěhovalci zabývat i dalšími činnostmi, jako byl průmysl, obchod a řemesla. Českým kapitálem byly založeny strojírny, pivovary, mlýny, cementárny, apod. V obcích byly zakládány školy, kostely, knihovny, vzkvétal kulturní a spolkový život. Čeští přistěhovalci podstatnou mírou přispěli ke zvýšení hospodářské a kulturní úrovně v osazených územích. Potud Wikipedie. Bohužel – po vzniku Sovětského svazu byla značná část českého obyvatelstva rozprášena či dokonce odvlečena do lágrů, dílo zkázy dokonala fašistická vojska německé armády, některé vesnice jako Český Malín byly úplně srovnány se zemí a hodně Čechů bylo povražděno. Ti, kteří přežili, často vstoupili do Svobodova armádního sboru a s ním vítězně doputovali až do Prahy. Většina volyňských českých vojáků už v naší republice zůstala. Usazovali se v pohraničních oblastech, ze kterých bylo odsunuto německé obyvatelstvo. Takto se asi 20 volyňských Čechů usadilo v obci Frankštát a na památku vypáleného ukrajinského Českého Malína byla tato obec v roce 1947 přejmenována na Nový Malín.

Zdolbunovské gymnázium bylo založeno v roce 1917 jako česká škola ve Zdolbunově (vyučující děti volyňských Čechů). V roce 1949 byla škola změněna na ruskou základní školu. Od roku 1995 se škola stala ukrajinským gymnáziem, vyučuje asi 400 žáků, kteří školu navštěvují od první do jedenácté třídy. V současné době je v gymnáziu stále asi 20 žáků, kteří mají české předky. V celé oblasti bývalé Volyně žije na 500 lidí, kteří se hlásí k českým kořenům. Sdružují se do spolků, které organizují jejich kulturní a společenský život. Jedním z takových spolků je i zdolbunovský spolek Stromovka. Místní gymnázium, které se na základě historických skutečností nazývá „české“,  chce zbudovat muzeum mapující historii volyňských Čechů na Ukrajině a jako nepovinný předmět hodlá vyučovat český jazyk. Z těchto důvodů má škola velký zájem na družební výměně s naší školou.

Podepsaná smlouva vyjadřuje vůli obou škol podporovat vzájemné kontakty, realizovat výměnné pobyty svých studentů na partnerských školách, konat společné projekty. Podle stanoveného plánu pojede 15 studentů naší školy do Zdolbunova v dubnu 2014 a stejná skupina ukrajinských studentů přijede k nám na přelomu měsíců září a říjen. Za šumperské gymnázium budou garanty spolupráce ruštinářky Jaromíra Lónová a Hana Polišenská. Cílem spolupráce je mimo jiné také podpora myšlence společné Evropy prostřednictvím toho, že mladí lidé poznají život v jiných zemích. Nezanedbatelným vkladem pro účastníky výměny bude také možnost praktického uplatnění ruštiny a angličtiny jako jednacích jazyků.

Fotografie z pobytu ukrajinských hostů:

dogovor16
Společné foto: Zleva stojí p- Ljudmila Sukovata, Milan Maceček, Ivan Hnatiuk, Hana Polišenská, Alexandr Stěpanov, Ljubov Furmančuk, Jaromíra Lónová a Lena Podhajska.

dogovor2  dogovor5

Ředitelé Milan Maceček a Ivan Hnatiuk podepisují Dohodu o spolupráci.

ratusa9

 Z návštěvy na šumperské radnici. Přijetí místostarostou ing. Markem Zapletalem.

 

beseda1

Beseda se studenty šumperského gymnázia.

 

olomouc6

Prohlídka historické Olomouce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *