Aktivity - Dějepis, Aktivity - ZSV + ON, Slideshow

Galerie Výstava Příběh Jana Zajíce slavnostně představena!

Slavnostní premiéra zbrusu nové putovní výstavy společnosti PANT a Gymnázia Šumperk o Janu Zajícovi se odehrála v pondělí 24. února 2014 na vskutku krásném a reprezentativním místě. V rámci mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel byla výstava veřejnosti poprvé předvedena ve starobylých prostorách Galerie UK v Karolinu! Stalo se tak hned na úvod festivalu v rámci programu slavnostního zahájení. Expozice o Janovi je zde zakomponována mezi další výstavy mapující osudy studentů v konfliktu s totalitními režimy.

Tvůrci výstavy měli možnost výstavu přímo na místě představit přítomným návštěvníkům formou krátkého proslovu. Výstava vzbudila pozornost a byla přijata návštěvníky velmi pozitivně. Jedním z prvních, kdo si celou expozici důkladně prošel a pročetl, byl například i synovec Jana Zajíce. Slavnostního programu se účastnili, mezi jinými, hlavní představitelé Konfederace politických vězňů, zástupci některých velvyslanectví, žáci úspěšní v literární a výtvarné soutěži Mene Tekel s pedagogickým doprovodem, řada novinářů atd. Gymnázium Šumperk si zde udělalo velice dobré jméno.

Výstavu se podařilo zajímavým způsobem medializovat, reportážní zpráva o ní se objevila i v hlavním večerním zpravodajství České televize. Příběh Jana Zajíce lze v Karolinu navštívit do 7. března.

Minikonference u příležitosti vernisáže výstavy o Janu Zajícovi na domácí šumperské půdě se uskutečnila o tři dny později, ve čtvrtek 27. února, na našem gymnáziu. Účastnilo se jí více než 40 studentů nejen z hostitelské školy, ale i z šumperské průmyslovky – tedy školy, kterou Jan kdysi studoval.

Program otevřelo promítání krátkého dokumentu Jan natočeného před dvěma lety studenty Slezské univerzity v Opavě. Následovala hodinová přednáška historika Petra Blažka, která se týkala fenoménu „hořících pochodní“ v širším historickém kontextu. Připomněl řadu konkrétních lidí z různých zemí, kteří ve druhé polovině 20. století zvolili sebeupálení jako radikální formu politického protestu proti některému z totalitních systémů. V poslední části dopoledního bloku si studenti zkusili práci s konkrétními primárními dokumenty, které byly reálně použity při přípravách podkladů k výstavě. Historické badatelství může být docela zajímavá, někdy až detektivní práce, což se podařilo v daném krátkém čase alespoň naznačit.

Vrcholem čtvrtečního šumperského programu se pak bezesporu stala vernisáž výstavy ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Chvíle se stala o to svátečnější, že byla cíleně spojena s pietní vzpomínkou na Jana Zajíce, od jehož smrti v daném týdnu uplynulo 45 let. Atmosféru chvíle umocňovala přítomnost řady pamětníků (mezi nimi například spolužáků či učitelů Jana Zajíce) a také velmi vzácných, čestných hostů: do Šumperka totiž přijeli i oba sourozenci Jana – Marta a Jaroslav!

V úvodní pietní části promluvil starosta města Šumperk a senátor Mgr. Zdeněk Brož, po něm i současný ředitel střední průmyslové školy Ing. Petr Vepřek. Po uměleckém předělu pan Petr Pánek z občanského sdružení PANT představil celý projekt Moderní dějiny do škol, v jehož rámci výstava vznikla. Nakonec Mgr. Tomáš Hlavsa za tvůrčí tým poděkoval všem, kteří se na realizaci výstavy od samého počátku podíleli, a popsal stručně proces vzniku celé výstavy. Byla rovněž předvedena internetová stránka www.pribehjanazajice.cz včetně ukázky audio-prvků, které obsahuje (dílo týmu z průmyslovky vedenému Mgr. Petrem Kobylkou). Přibližně hodinové setkání pak symbolicky svým proslovem ukončil pan Miloslav Svatoň, dlouholetý učitel průmyslovky a pamětník, který tvůrcům výstavy svými materiály velmi pomohl.

Pak už se šlo vstříc výstavním panelům nebo neobyčejným setkáním, často po dlouhých letech. Atmosféra setkání byla slavnostní, neobyčejná, pamětnicko-studentská. Je vidět, že čin Jana Zajíce pořád rezonuje v duších místních lidí a je jenom dobře, že výstava jeho osud znovu připomíná.

Ve Vlastivědném muzeu v Šumperku mohou zájemci navštívit expozici – navíc výhradně zde doplněnou o originální předměty, dokumenty a fotografie vztahující se k Janovi (aranžmá Mgr. Květa Pecháčková, průmyslovka) – do 23. března 2014. Pak už se vydá na svou pouť po školách. První zastávkou bude … Gymnázium Šumperk.

Autory výstavy jsou studentky a studenti „čtvrťáckého“ semináře Moderní dějiny pod metodickým vedením Mgr. Tomáše Hlavsy.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *