Aktuality

Projekt na podporu výuky chemie v poločase svého běhu

Projekt na Gymnáziu, Šumperk v poločase svého trvání

Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 se stalo partnerem projektu OPVK nazvaného Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji,  financovaného z ESF v rámci výzvy „Zvyšování kvality ve vzdělávání“. Od 1. září 2013, kdy byl projekt zahájený, probíhají na naší škole aktivity v oblasti investiční, neinvestiční a metodické podpory výuky a rozvoje přírodovědného vzdělávání, zaměřené na výuku chemie u nás a na spolupracujících základních školách.

Příjemce projektu je Olomoucký kraj, náš partnerský podíl na celkově stotřináctimilionovém projektu činí 2,55 miliónu korun. Peníze jsou určené na modernizaci výuky chemie prostřednictvím splnění řady dílčích a postupných cílů. Které cíle jsme si dali a jak se nám je daří plnit?

Prvním cílem a zároveň podmínkou pro zdárný průběh projektu bylo vybudování nové odborné učebny – laboratoře chemie, a pořízení moderní měřící techniky do ní. V květnu 2014 byla úspěšně dokončena rekonstrukce laboratoře s pracovními stoly, digestoří a zásobníky chemikálií. Byly nakoupeny měřící aparatury PASCO s čidly pro měření fyzikálních a chemických parametrů látek. Proběhly také semináře, ve kterých se učitelé chemie z gymnázia  a spolupracujících ZŠ učili měřící přístroje využívat ve výuce.

Pro zájemce o chemii v řadách studentů gymnázia vznikly dva volnočasové kroužky, zaměřené na zajímavé chemické a biochemické pokusy. Kroužky pracovaly celý školní rok, žáci absolvovali celou řadu netradičních a výuku rozvíjejících laboratorních prací. Stejné zájmové útvary budou nabídnuty zájemcům i v příštím školním roce.

Příznivý ohlas zaznamenalo sdílení chemické laboratoře se spolupracujícími základními školami.  Žáci osmých a devátých tříd ze ZŠ Nový Malín, ZŠ Libina, ZŠ Šumperk, Šumavská 6  a ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 absolvovali na gymnáziu laboratorní práce, které společně připravovali naši vyučující se svými kolegy ze základních škol.  Žáci spolupracujících škol se tak mohli setkat s pomůckami a přístroji, které k dispozici v kabinetech ZŠ nejsou, a mohli si vyzkoušet někdy i netradiční chemické pokusy, které nejen opakovaly a rozšiřovaly učivo základní školy, ale měly také ambiciózní cíl motivovat zájemce k budoucímu studiu přírodních věd.

Důležitou součástí projektu je tvorba metodických a výukových materiálů pro výuku chemie a chemických laboratorních prací. Tvůrci z řad učitelů pracovali na přípravě elektronické učebnice, v níž najdou učitelé nejen obsahové, ale také metodické materiály pro výuku chemie a základních chemických laboratorních prací. Materiály budou obsahovat kromě textové části také obrázky, prezentace, videa a fotografie dokumentující učivo. Učební materiály budou s pomocí QR kódů umožňovat využítí obsahu učebních materiálů na tabletech, jejichž dodávka bude součástí projektu.

Pro zájemce z řad studentů a žáků podpořených projektem budou organizovány exkurze do provozů a vzdělávacích zařízení s cílem posílit motivaci žáků ke studiu technických a přírodních věd. V prvním roce se uskutečnily exkurze do laboratoře zkoumající čistotu pitné vody a do expozice Svět techniky v oblasti Dolní Vítkovice, Ostrava. Chystáme také spolupráci s Přírodovědeckou fakultou palackého univerzity v Olomouci. Na přípravě exkurzí se podílí kromě učitelů gymnázia také odborníci ze spolupracujících subjektů (zaměstnavatelé).

Spolupráce s odborníky zahrnuje úzkou spolupráci s Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, a.s., jejíž pracovnice chemické laboratoře se také podílejí na tvorbě materiálů a přípravě exkurzí. Širší možnost nabízí také spolupráce s akademickou sférou, zejména prostřednictvím spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc.

Budu-li hodnotit první polovinu realizace projektu, musím v první řadě ocenit všechny spolupracovníky zapojené do projektu. Díky jejich časově náročné práci se daří zvládat všechny dílčí cíle projektu. Máme za sebou také složitou etapu související s pořízením technického vybavení a modernizaci laboratoře. Děkuji také hlavnímu projektovému týmu v Olomouci za spolupráci a pomoc při realizaci projektu.

                                                                                   M. Maceček, koordinátor aktivit partnera projetu

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR

Libina-9B-galvanicke_pokovovani2

Děvčata z deváté třídy ZŠ Libina při laboratorní práci na téma galvanické pokovování.

laboratoř-původni

Labutí píseň staré nevyhovující laboratoře (duben 2014).

Exkurze_volnočasNG_před SPVS Sumperk
Žáci z volnočasového kroužku před branou Šumperské provozní vodohospodářské společnosti
(exkurze do ŠPVS a.s.)

labo8
Nová laboratoř, která byla pořízena z investičních a neinvestičních peněz projektu.

1 Comment

  1. Jiří Spáčil

    Gratuluji všem chemikům, že se dočkali nádherné laboratoře, moc to přeji nejen jim, ale taky všem studentům. Jiří Spáčil

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *