Aktivity - Jiné, Slideshow

Získali jsme titul Zelená škola Olomouckého kraje

Šumperské gymnázium bylo Olomouckým krajem oceněno za práci pro rozvoj ekologické výchovy a získalo titul Zelená škola Olomouckého kraje. Titul převzali zástupci gymnázia dne 4. 11. 2014 na krajské Konferenci škol Olomouckého kraje v Horce nad Moravou, v ekologickém středisku Sluňákov, z rukou představitelů krajského úřadu.

Diplom si můžete prohlédnout zde (Zelená škola)

Titul byl škole propůjčený do června 2016. Zástupci kraje vybrali naši školu spolu s několika dalšími školami zejména proto, že kladně ohodnotili široký rozsah aktivit na podporu ekologické výchovy, které učitelé na škole organizují. Mezi tyto školní aktivity patří tvorba ekologických projektů se zapojením studentů školy (projekty Co dáváme Zemi?, Voda spojuje, Den Země), organizování jednodenních i vícedenních exkurzí pro třídy (pobyt na Švagrově, třídenní projektové vyučování v Olomouci, exkurze na čističku odpadních vod), návštěvy mnoha výstav, účast školních týmů v biologických a ekologických soutěžích, využívání ekologických výukových programů, organizovali jsme účast odborníků na přednáškách ve výuce ve škole, účasti pedagogů školy na seminářích a zahraničních ekozájezdech. K dalšímu patří podpora recyklace, třídění odpadů ve škole a jejich propagace, spolupráce s mnoha subjekty při realizaci ekovýchovy, realizace projektu EU OPVK s přesahem do ekologické výchovy, nabídka nepovinných předmětů se zaměřením biologicko-chemickým na nižším i vyšším gymnáziu. Podařilo se získat také několik grantů z kraje a ze sdružení Tereza díky nimž jsme nakoupili spotřební materiál a učební pomůcky.

Veškerá výše uvedená práce je dokladem toho, že vyučující na gymnáziu (zejména biologové a chemici) aktivně přistupují k výuce a popularizaci ekologické výchovy. Největší kus práce na poli ekologické výchovy odvedla a poděkování za to patří Mgr. Renatě Schubertové, která je jako školní metodik environmentální výchovy hnacím motorem většiny aktivit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *