Aktivity, Aktivity - Biologie, Aktivity - Chemie, Aktuality

Týden praktické chemie

Týdne praktické chemie se letos zúčastnilo 9 studentů druhých ročníků.

Program byl rozložen na experimentální činnost ve školní laboratoři a na exkurze do míst, kde realizace chemických procesů hraje klíčovou roli.

V rámci experimentální části se studenti naučili pracovat se sklem, řezat je a tepelně tvarovat.

Tyto dovednosti pak použili při konstrukci aparatury pro destilaci s vodní parou. Ve vlastnoručně sestavené aparatuře pak prováděli izolaci silic z koření.

Procvičení mnoha chemických dovedností, od přípravy odměrných roztoků po matematické zpracování výsledků měření, skýtalo chelatometrické stanovení vápenatých a hořečnatých iontů v rostlinném popelu. Pro obsah vápníku, hořčíku, fosforu a dalších biogenních prvků lze popel používat jako hnojivo.

Kromě časově náročných analytických stanovení se studenti pod vedením Mgr. Šuškové seznámili s různými luminiscenčními ději. Seznámili se s  mechanoluminiscencí, vyzkoušeli chemiluminiscenci a uvědomili si, jak mnoho organismů využívá schopnosti bioluminiscence. Intenzivní kurz molekulární biologie, který vedl Mgr. Bezděk byl završen praktickou izolací DNA z kiwi. Získané poznatky pomohli žákům v orientaci při exkurzi v Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci.

Subjektivní analytické metody byly doplněny o ukázku instrumentální acidobazické titrace s využitím pH elektrody a měřicího systému PASCO, který naše škola získala v rámci Projektu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání. Výsledek stanovení kyseliny octové v octu odpovídal deklarované hodnotě na etiketě.

Experimentální část byla zakončena přípravou různých zápalných směsí. Žáci si ověřili, že látkou, která uvede směs k explozi, může být i obyčejná voda, že rychlost reakce může být až překvapivá a že přesné dodržování pravidel při nakládání s reaktivními látkami je nezbytné.

Exkurzní část jsme v úterý zahájili v novém malém pivovaru Welzl v Zábřehu. Místní sládek nám ochotně vysvětlil biochemickou i technickou stránku výroby piva.  Ve středu  jsme navštívili vysokou pec v ostravské Dolní oblasti Vítkovice včetně Bolt Tower.

Následující den jsme byli přijati v Ústavu translační a molekulární medicíny Fakultní nemocnice UP v Olomouci. S významem tohoto ústavu pro výzkum biomarkerů a vývoj nových léčiv nás seznámil MUDr. Srovnal Ph.D a provedl nás jeho klíčovými pracovišti. Velmi zajímavé byly informace o terpenoidu betulinu, kterého je až 10 % v kůře bříz. Jeho chemickou modifikací byly získány stovky nových sloučenin, z nichž řada vykázala selektivní cytotoxickou aktivitu vůči nádorovým buňkám. Řada těchto sloučenin byla patentována. V ústavu je zkoumán mechanismus jejich účinku se záměrem vyvinout lék specificky ničící nádorové buňky.

Je jisté, že tento týden přinesl účastníkům celou řadu nových  zkušeností a zajímavých poznatků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *