Aktivity - Fyzika, Slideshow

Galerie Workshop: Jak se učit fyziku KRE4T1VNĚ

Ve středu jsme si vyzkoušeli netradiční hodinu fyziky, procvičili jsme si známé pojmy, ale podívali jsme se na ně v jiných souvislostech.

Užili si to hlavně studenti sexty, ale i několik zájemců z dalších tříd.

 

Představili jsme si autorem odzkoušené postupy, jak rozvíjet (nejen) pomocí Fantastických karet od IMAGLEE [imaglí] logické myšlení, tvořivost a myšlení v souvislostech. V oblasti fyziky.

Šlo o rozvíjení vědecké slovní zásoby, hádanky o slavných fyzicích i fyzikální pantomimu.

Workshop byl zaměřen na  trojici témat:

(i) jak pracovat ve skupině, kde fyzika někomu jde víc a někomu míň;

(ii) jak nenudit ty, kteří jsou v určité oblasti napřed (např. díky tomu, že do hloubky zajímají o daný obor, protože je to baví) a

(iii) jak umožnit každému se rozvíjet vlastním tempem.

Jeden z příkladů: Kdo lépe vyargumentuje, že vybrané karty lépe kódují polovodič než supravodič?

Pár slov o lektorovi:

Petr Hedbávný, vysokoškolský učitel

Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově, kde přednáší kurzy Economics of the European Union a Ageing and Pensions, hostoval na Université de Strassbourg.

Procestoval přes čtyřicet zemí světa a v každé z nich se snažil komunikovat s místními v jejich rodné řeči. Přišel do kontaktu mj. s tibetštinou, indonéštinou a hebrejštinou, tedy mnohokrát zažil, jaké je to být odkázán na domluvu beze slov.

Inspiraci bere ze zážitkové pedagogiky, hudby, improvizačního divadla a aikida. Je spoluautorem Fantastických karet, nástroje pro vzdělávání a inovace. Pomáhá lidem rozpoznat, rozvinout a plně zužitkovat kreativní potenciál.

Od podzimu 2015 pracoval s více než tisícovkou školáků, několika stovkami učitelů a několika desítkami speciálních pedagogů. Usiluje o to, aby při výuce byli nadšeni žáci všech zájmů a všech stupňů pokročilosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *