Slideshow, Soutěže, Soutěže v němčině

NĚMČINÁŘI SUVERÉNNĚ V OKRESNÍM KOLE

Němčináři z vyššího gymnázia nemají na okrese konkurenci! Na soutěži v německém jazyce obsadili naši žáci všechny medailové pozice, i ta „bramborová“ připadla nám. Škola rozvíjí jazykové kompetence v povinném předmětu druhý cizí jazyk a nabízí docházku do volitelného semináře, v tomto případě německého jazyka, ve 3. a 4. ročníku. Našim soutěžícím neschází ani motivace a talent, byli prostě nejlepší. Poděkování za reprezentaci školy a gratulace tedy putují do třídy G. 7 –  prvním místem byl oceněn Jiří Sadil, druhé místo po zásluze vybojoval Nicolas Linek, dále do třídy G. 6 – za třetí místo Anně Novákové a zpět do G. 7 – za čtvrté místo Marii Schubertové. Krajské kolo soutěže se koná dne 3. března, postupující naleznou více informací na https://www.ddmolomouc.cz/files/uploads/dokumenty/souteze/2019-20/prop_nj_ok_12.pdf

Bh

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *