Aktuality, Slideshow

Pokyny studentům – výuka na dálku

Od 11. 3. 202 je škola uzavřena pro prezenční výuku a probíhá pouze elektronickými cestami s využitím Google aplikací. V tomto článku našim žákům sdělujeme nové informace a pokyny plynoucí z aktuální situace.

Stručný přehled stavu a pokynů plynoucích z vyjádření ministerstva:
Škola bude uzavřená minimálně do 15. 5. 2020. Je tedy před námi 7 týdnů výuky na dálku.
Přijímačky se budou konat 14 dní po otevření školy.
Maturity se rozběhnou 21 dnů po otevření školy. Jsou připravené dvě varianty maturování.
VARIANTA 1  Otevře-li se škola v květnu, za 3 týdny se uskuteční státní  maturitní testy. Písemky jsou zrušené, budou se psát jen didaktické testy z Čj a výběr M nebo Aj. Testy budou opravovat učitelé školy, a to ihned. S krátkým odstupem max 1 týdne proběhnou ústní zkoušky. Asi na konci června bude hotovo. VARIANTA 2 Druhá varianta připouští situaci, že škola se otevře až v červnu. Pak se maturity v podobě zkoušek již nebudou konat – maximálně proběhnou didaktické testy jako ve variantě předchozí – známku z profilových předmětu by žák dostal na základě průměru obou známek z hodnocení předmětu ve 3. ročníku a v polovině 4. ročníku. V této variantě by pro vykonání maturity bylo nutné mít ukončený ročník tím, že žák prospěl v pololetí 4. ročníku ze všech předmětů. Kdo dostal z nějakého předmětu 5, měl by možnost do maturity vykonat opravnou zkoušku z tohoto předmětu.
O návrhu bude ještě jednat vláda, která připraví prováděcí vyhlášku upřesňující výše uvedené.
Maturitní třídy budeme o maturitách průběžně informovat.
 

Ukončení školního roku a formy hodnocení žáků budou letos výjimečné, učitelé se budou opírat nejen o získaná hodnocení z února a počátku března, možná o výsledky práce žáků ve výuce v červnu (budou-li nějaké), ale také o sledování práce žáků během výuky na dálku.   Podle dosavadních informací ministerstva se nepředpokládá zkrácení letních prázdnin, takže školní rok by měl končit 30. 6..

Již dnes je však jasné, že po znovuobnovení výuky URČITĚ nebude prostor na žádné školní akce, semináře, krátké exkurze, rodinnou výchovu, týdenní odborné exkurze,  kurzy STK, výlety.
Navíc je možné, že do prázdnin ještě budou platit nějaká omezující opatření. Budeme intenzivně učit, organizovat přijímačky a maturity, uzavírat hodnocení žáků. Je nám líto, že naši studenti letos přijdou o exkurze, oblíbené sportovní kurzy, všichni přijdou o výlety. Musíme se však mimořádné situaci přizpůsobit. Možná bude prostor n
ěkteré akce nahradit na podzim. Budeme jednat i o tom, zda je reálné uskutečnit v září plánovanou exkurzi do Itálie. Pravděpodobně to nebude možné.

 

Informace k výuce:
Již od prvních dní uzavření školy jsme rozběhli výuku pomocí e-learningových metod. S tím, jak jsme se dozvěděli informace o délce výluky, začali jsme pracovat na zavedení systému domácí práce našich žáků. V současné době již platí některá pravidla, která zveřejňuji i v tomto článku.
a) Předměty jsme rozdělili na předměty 1. kategorie (Čj, Aj, M a semináře maturitních předmětů – nejvyšší priorita), předměty 2. kategorie (druhý cizí jazyk, D, Z, ZSV, F, Ch, Bi a ostatní semináře) a předměty 3. kategorie (Hu, Hv, Vu, Vv, On, IVT, Tv). Zařazení předmětu do kategorie bude souviset s množstvím domácí práce, které budou učitelé zadávat (čím vyšší kategorie, tím méně domácí práce)
b) Učitelé otevřeli diskusi v jednotlivých ročnících o obsahu učiva pro domácí práci. Budou se soustřeďovat nejen na opakování již probrané látky, ale budeme v určité míře i probírat další témata. Přitom rozdělíme tématické celky na ty, které v době do poloviny května probereme, učivo málo důležité vypustíme, některá důležitá témata přesuneme do dalšího roku.
c) Jako základní virtuální prostor pro výuku v době uzavření školy jsme rozhodli, že bude sloužit Google Classroom – virtuální googlovská učebna. Každému žáku přišlo vyrozumění a pozvání do založené učebny v každém jednotlivém předmětu. Přes učebnu budou učitelé zadávat žákovskou práci, posílat materiály ale také někdy i testy hodnotící naučené učivo. S přípravou elektronického úkolu mají učitelé dost práce, často připravují jednotlivý úkol i několik hodin. Úkoly budou většinou termínované, žáci by měli termíny pokud možno dodržovat, neboť veškerá učitelská i žákovská práce se bude v tomto prostředí archivovat a může později sloužit jako podklad pro klasifikaci. Učitelé byli vyzváni, aby práci  dávkovali rovnoměrně a žáky nepřetěžovali. Žactvo vyzývám k tomu, abyste využívali možnost zasílání komentářů učiteli i třídnímu učiteli v případě, že nastanou organizační potíže, nebo když např. nebudete rozumět zadané práci.
d) Zvažujeme a zkoušíme i další komunikační kanály. K využití se nabízí také možnost webových konferencí nebo využití např. Google Hangout pro přimou komunikaci. Aplikace umožňuje konferenční hovory nebo videohovory více účastníků současně. Tyto možnosti budeme zkoušet v následujících dnech. Použití však bude záležet na technických možnostech školy a žáků.

Při jakýchkoliv problémech je tu vždy i školní mailová pošta, pomocí níž lze v případě problémů komunikovat. Tuto možnost nabízíme i rodičům našich žáků. Budeme vděční za připomínky k nastavenému systému tak, abychom mohli práci vyladit k oboustranné spokojenosti. V případě jakýchkoliv problémů pište na maily učitelů, třídních učitelů nabo mail  Macecek@gymspk.cz.
Vše se dá řešit.

Na závěr textu bych rád popřál v této nelehké době především dvě věci. Zachovejme si klid a rozumný nadhled na to, co se kolem nás děje. Jistě budou následující dny náročné a každého z nás donutí v určitých ohledech se omezit, uskromnit. Jistě však problémy úspěšně zvládneme. Také přeji všem našim žákům i jejich rodinám zdraví do dnů následujících.
Milan Maceček

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *