Slideshow

Úprava organizace výuky od 12. 10. 2020 (aktualizováno)

Škola Gymnázium, Šumperk mění organizaci výuky v době od 12. 10. 2020 do 27. 10. 2020

Podle nařízení MŠMT, MZ a vlády z 8. 10. 2020 a z něj plynoucích pokynů MŠMT, a dále podle následného nařízení vlády a vydané vyhlášky MZ ze dne 12. 10. 2020, stanovuji pro výuku na Gymnáziu, Šumperk následující organizační změny a z nich plynoucí pokyny:

Třídy G.1 až G.4 mají  12. – 13. 10. 2020 prezenční výuku ve škole podle platného rozvrhu
Třídy G.1 až G.4 mají  14. – 23. 10. 2020 povinnou distanční výuku, žáci se učí z domu
Třídy 1.ABC až 4.ABC, G.5 až G.8 – povinná distanční výuka, žáci jsou doma 12. – 23. 10. 2020
Pro všechny třídy jsou ve dnech 26 a 27. 10. 2020 vyhlášené 2 dny volna, bez distanční a prezenční výuky.
Po státním svátku 28. 10. budou následovat podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2020. Ve dnech od 24. 10. do 1. 11. 2020 tak mají žáci školy souvislé mimořádné devítidenní zdravotní volno.

Charakter výuky ve třídách
Třídy G.1 až G.4
– výuka bude probíhat první dva dny podle školního rozvrhu ve škole, úpravy výuky se týkají hudební výchovy (bez zpěvu) a zrušení výuky tělesné výchovy (hodiny budou využity pro posuny výuky nebo pro jiné předměty). Následně bude výuka probíhat distanční formou, žáci do budovy školy nebudou chodit, budou se připojovat doma elektronicky, výuka bude vedená počítačem s využitím softwaru Google Classroom, popř. Google Meet. Pro žáky platí povinnost účastnit se dálkové výuky a plnit práce zadané učiteli. On-line výuka bude organizovaná zejména v časech vyučovacích hodin daných rozvrhem třídy.
Třídy G.5 až G.8, 1.ABC až 4.ABC – výuka bude probíhat distanční formou, žáci do budovy školy nebudou chodit, budou se připojovat doma elektronicky, výuka bude vedená počítačem s využitím softwaru Google Classroom, popř. Google Meet. Pro žáky platí povinnost účastnit se dálkové výuky a plnit práce zadané učiteli. On-line výuka bude organizovaná zejména v časech vyučovacích hodin daných rozvrhem třídy.

Podrobnosti k výuce lze najít v následujícím dokumentu, který si stáhněte z odkazu
Pokyny_výuka od 14_10_2020_žáci
V dokumentu najdete podrobnosti k organizaci výuky pro nižší i vyšší gymnázium a informace k omlouvání absence žáků při distanční výuce.

Zdůrazňuji fakt, že školní jídelna bude i nadále vařit. Odebírat obědy ve dnech 14. – 23. 10. mají možnost všichni žáci na distanční výuce.  POZOR!  Žáci na distanční výuce si musí oběd přihlásit,
chtějí-li oběd odebrat, všechny žáky s distanční výukou škola centrálně odhlásila. Žáci na distanční výuce mohou odebrat oběd jen do jídlonosiče. Pro žáka může oběd odebrat i jeho zákonný zástupce.

Věřím, že společně i tuto nelehkou situaci zvládneme. Všem žákům školy současně připomínám, že smyslem opatření je omezit kontakty osob a zpomalit strmý nárůst případů koronavirové nemoci. Žádám tedy žáky, aby omezili kontakty se spolužáky i ve volném čase, jinak se opatření minou svým účinkem.

Na webu školy budeme zveřejňovat i případné další úpravy organizace výuky. Prostřednictvím webu a mailové pošty oznámíme žákům ukončení (nebo případné prodloužení) výuky na dálku.

Informuji také o uzavření tělocvičny gymnázia pro nájemce v odpoledních hodinách. Využití sálů nebude možné až do 28. října 2020 (uzavření může být aktualizováno).

Milan Maceček, v Šumperku dne 9. 10. 2020 (aktualizováno 12. 10. 2020).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *