Aktuální informace o vysokých školách

Kde hledat informace

o přijímacích zkouškách www.kampomaturite.cz, www.scio.cz
databáze vysokých škol www.csvs.cz, www.idnes.cz, www.najdivs.czwww.jobs.cz
databáze vyšších odborných škol www.nuov.cz,  www.infoabsolvent.cz
databáze vysokých škol a studijních programů www.vysokoskolak.cz

 


SCIO
sledujte nástěnku ve studovně – termíny, letáky
bližší informace podá Mgr. Lenka Hegerová / 263 /


Sokrates, institut vzdělávání
nabízí přípravné kurzy
bližší informace www.sokrates.cz

Vzdělávací agentura AZ SMART
zaslala nabídku přípravných kurzů k přijímačkám na VŠ- tzv. „nultý ročník“
bude vyvěšena na nástěnce pro maturitní ročníky ve studovně

AMOS, vzdělávací agentura a nakladatelství
nabízí nulté ročníky přípravných kurzů.Jejich přehled najdete na www.kampomaturite.cz

Bankovní institut, vysoká škola
nabízí studium v bakalářských a magisterských oborech
bližší informace o školném i škole na  www.bivs.cz

VUT Brno, Fakulta podnikatelská
nabízí studijní bakalářské programy
bližší informace na www.fbm.vutbr.cz  a nástěnce výchovné poradkyně


VUT Brno, Fakulta informačních technologií
nabízí nové studijní programy
bližší informace na www.fit.vutbr.cz


Vysoká škola ekonomie a managmentu / VŠEM / – soukromá VŠ
nabízí bakalářské studijní programy, s možností získat stipendium
bližší informace najdete na www.vsem.cz


Vysoká škola podnikání, a.s.
poskytuje prezenční bakalářské studium v oborech podnikání
termíny vstupních pohovorů:
bližší informace najdete na  www.ad-astra.cz

Národní srovnávací zkoušky – SCIO
společnost Scio vám nabízí přípravu na NSZ
bližší informace najdete na www.scio.cz


Veletrh Gaudeamus
pro třetí ročníky a maturanty – 23.-26.10.2018
kde: Brno
po dohodě s třídními učiteli / třetí ročníky jen společně /
kde:  23.-26.10.2018 výstaviště Brno, pavilon V


ČVUT, Fakulta stavební
zaslala informace o studiu, studijních oborech
také pořádá Dny otevřených dveří
kdy:
bližší informace: www.fs.cvut.cz a na nástěnce VP


Ostravská univerzita, Katedra romanistiky
nabízí studijní obory v oboru francouzštiny
pořádá Den otevřených dveří
kdy:
bližší informace najdete na www.osu.cz , andrea.wantulova@osu.cz a na nástěnce výchovné poradkyně


VUT Brno, Koleje a menzy
nabízí ubytovací, stravovací a doplňkové služby
informace najdete na nástěnce výchovného poradce


VUT, Fakulta chemická
zve studenty na Den otevřených dveří
kdy:
informace najdete na www.fch.vutbr.cz


Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
nabízí studijní programy  Ošetřovatelství a Biomedicínská technika
další informace najdete na www.usz.tul.cz


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,Fakulta rybářství a ochrany vod
upozorňuje na nový studijní obor Rybářství
bližší informace najdete na www.frov.jcu.cz


VOŠ, Mezinárodní obchodní styk
nabízí studium Cestovní ruch a Mezinárodní obchodní styk
Minimální školné: 13 050,00Kč  za semestr
bližší informace najdete na www.vosmos.cz


VŠB-TU Ostrava,Fakulta elektrotechniky a informatiky – katedra kybernetiky
a biomedicinského inženýrství
Den otevřených dveří
kdy:
– na SPŠ a VOŠ Šumperk od 10:00 -13:00

informace najdete na www.vsb.cz


VOŠ Havířov,s.r.o.
vás zve na Dny otevřených dveří
kde: Tajovského 1157/2, Havířov-Podlesí
kdy:
bližší informace najdete na www.obaka-havirov.cz
a nástěnce VP:


VŠB -TU Ostrava, Fakulta stavební
informuje o Dni otevřených dveří:24.1. a 25.1.2020 od 8.30hod. v areálu Fakulty stavební
informace najdete na www.fast.vsb.cz a nástěnce VP


MU Brno, Právnická fakulta
informace najdete na www.law.muni.cz a nástěnce VP
Den otevřených dveří: 20.1.2020


UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta
zaslala CD o studijních oborech: biologie,fyzika,chemie,matematika a vědy o zemi
nabízí studium na Katedře experimentální fyziky
Den otevřených dveří: 

nově otevřený obor: Chemoinformatika a bioinformatika, biotechnologie a genové inženýrství, biochemie

bližší informace: www.upol.cz


UP Olomouc, přírodovědecká fakulta, katedra Geoinformatiky
otevírá obor Geoinformatika a geografie
bližší informace: www.geoinformatics.upol.cz


Střední zdravotnická škola a VOŠ Emanuela Pöttinga, Olomouc
pořádá Den otevřených dveří
pro obory Diplomovaná všeobecná sestra,Diplomovaný zdravotnický záchranář,
Diplomovaný farmaceutický asistent
hledejte na stránkách: www.epol.cz


Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managmentu
chystá Den otevřených dveří  :
Filozofická fakulta
bližší informace: www.uhk.cz


VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
pořádá Den otevřených dveří :26.11. , 13.12. 2019 a 29.1.2020 vždy v 10:00hod.
informace najdete na: www.feec.vutbr.cz


Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií
nabízí studium v oboru Automatizované systémy velení a řízení a jiné obory
výhoda! po 2 měsících se stanete vojákem z povolání / nástupní plat 13 000,-Kč /
Fakulta ekonomiky a managmentu: Den otevřených dveří:
informace najdete i na nástěnce VP
bližší informace na: www.unob.cz

Prezentační den Univerzity obrany : 20.11.2018 v 10:00hod.
kde:  Posádkový dům armády, 1. máje 821/3, Olomouc


MZLU, Lesnická a dřevařská fakulta
informace najdete na www.ldf.mendelu.cz


Vysoká škola báňská,TU Ostrava, Ekonomická fakulta
informace: www.ekf.vsb.cz
nabízí studium v Šumperku -obor: Veřejná ekonomika a správa
Den otevřených dveří:
 od 15:00 -17:00hod. v Centru bakalářských studií FS VŠB-TU

 


Karlova univerzita, Matematicko-fyzikální fakulta
pořádá Den otevřených dveří:
informace najdete na www.mff.cuni.cz


Moravská vysoká škola Olomouc,o.p.s.
pořádá Den otevřených dveří : od: 10:00 -14:00hod.
bližší informace najdete na www.mvso.cz a www.facebook.com/mvsocz


Univerzita Hradec Králové, Fakulta filozofická
nabízí zajímavé studijní bakalářské obory
bližší informace najdete na www.uhk.cz/ff

Škoda Auto Vysoká škola
nabízí studium v bakalářských a navazujících magisterských programech a slibují vynikající uplatnitelnost absolventů
Den otevřených dveří: 16.1.2020 a 15.2.2020 a 12.3.2020 v Mladé Boleslavi a 11.2. a 10.3.2020 v Praze , další termíny na webu
podrobnější informace najdete na www.savs.cz


UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury
otevírá nový studijní obor Aplikovaná tělesná výchova,rekreologie,fyzioterapie,…
zve vás na :Den otevřených dveří – 
bližší informace najdete na www.apa.upol.cz


MZLU Brno, Zahradnická fakulta
zve studenty na Den otevřených dveří:23.1.2019 a 20.2.2019
informace hledejte na www.zf.mendelu.cz a nástěnce VP
důležitá informace k přijímacímu řízení najdete na nástěnce VP


Univerzita Pardubice
zaslala informace o studiu, najdete je ve studovně, u výchovné poradkyně
Den otevřených dveří:termíny na jednotlivé fakulty na nástěnce a CD/ u VP/
Fakulta chemicko-technologická – nabízí studium v chemicko – biologických oborech  DOD: 
Fakulta restaurování – jde o studium specializovaných restaurátorských oborů
Fakulta ekonomicko-správní : Den otevřených dveří: 9.1. a 16.2.2019
a na www.uni-pardubice.cz


Žilinská univerzita
informuje o možnostech studia / studovna, VP / a na www.utc.sk
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov


Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví
pořádá Den otevřených dveří:
otevírá akreditovaný obor vojenská farmacie
další studijní obory:vojenské všeobecné lékařství, vojenské zubní lékařství
                               vojenská farmacie, zdravotnický záchranář
bližší informace najdete na nástěnce VP a  www.unob.cz
informuje o Dni otevřených dveří: 28.11.2016 a 21.1.2017
materiály o oborech najdete na nástěnce VP a na předchozí e-mailové adrese


Veřejně správní akademie, VOŠ, s.r.o.
nabízí studium ve třech oborech bez přijímacích zkoušek
informace najdete na www.vsa.cz


Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
pořádá Den otevřených dveří:30.1.2019  od 8:30 hod.
informace najdete na www.fel.zcu.cz


ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Dny otevřených dveří najdete na webových stránkách školy
Fakulta lesnická a dřevařská:24. a 25.1. 2020 a 20.3.2020
Fakulta provozně ekonomická: 22.11.2019.24.-25.1.2020 a 20.3.2020
informace najdete na www.af.czu.cz
najdete zde informace o kombinovaném studiu a studiu v anglickém jazyce


UP Olomouc,Přírodovědecká fakulta
nabízí zajímavé studijní obory
bližší informace na www.studuj.upol.cz


SCIO
nabízí prezenční kurzy OPS
informace: www.kurzy.scio.cz


Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
pořádá Den otevřených dveří: 24.-25.1.2020 od 9:00 – 15:00 hod.
informace o studiu najdete na nástěnce VP a na  : www.pef.czu.cz


Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta
nabízí atraktivní studijní obor Pojišťovnictví
informace najdete na www.hf.tul.cz/kpo
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
poslala informace o studijních oborech – informace najdete na nástěnce VP


ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
vypisuje soutěž k tématu ekonomická krize
navíc vás zve na Dny otevřených dveří: 27.11.2018 a 29.1.2019 ,30.1.2019a 2.3.2019
informace najdete na www.fjfi.cvut.cz

Týden vědy na Jaderce / pro středoškoláky /:16.-21.6.2019
registrace :tydenvedy.fjfi.cvut.cz


UP Olomouc, Právnická fakulta
informuje o Dni otevřených dveří:
kontakt: www.upol.cz


Moravská vysoká škola, Olomouc,o.p.s.
nabízí studijní obory Ekonomika a Managment
bližší informace najdete na www.mvso.cz


Soukromá střední škola PRIMA s.r.o., Rýmařov
nabízí pro maturanty zkrácené dvouleté studium
v oborech: Veřejnosprávní činnost a  Managment a turismus
informace na čísle: 554 211 812


Vysoká škola NEWTON  College,a.s.
nabízí studium v oblasti ekonomie a managmentu v tříletých bakal.oborech
Dny otevřených dveří:25.10.2018 od 14.25 na Gaudeamu Brno
bližší informace na www.newtoncollege.cz


Univerzita Karlova, institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd
nabízí zajímavé studijní možnosti
informace o studijních oborech najdete na www.ies.fsv.cuni.cz


Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
nabízí možnost nového bakalářských studijních oborů
Den otevřených dveří:.,13.9.2019,24.10 a 16.12.2019 a 3.2.2020
bližší informace najdete na www.fi.muni.cz


ČVUT, Fakulta dopravní
zaslala informační brožuru o studiu na této fakultě
informace najdete na nástěnce VP a na www.fd.cvut.cz


Západočeská univerzita, Filozofická fakulta
poslala informace o přijímacím řízení
najdete je na nástěnce VP a na www.ff.zcu.cz


VŠB-TU, Fakulta bezpečnostního inženýrství
Den otevřených dveří:
informace najdete na www.vsb.cz


Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
a Fakulta veřejných politik
zaslala informační CD
najdete je u výchovného poradce
pořádá Den otevřených dveří:
Ústavu informatiky
Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, který
proběhne ve středu 


Univerzita Pardubice
poslala informační CD
najdete je u VP – na nástěnce je vyvěšen leták se Dny otevřených dveří
nabízí studium na Fakultě chemicko-technologické
Fakulta restaurování
bližší informace najdete na: www.upce.cz/fr/
Fakulta ekonomicko-správní :9.1.2019 a 16.2.2019

dopravní fakulta UPCE vás zve:
Den otevřených dveří: 


ČVUT, Fakulta elektrotechnická
vás zve na Den otevřených dveří: 15.11.2019 / 8:30-16:00 / a 7.2.2020
nabízí bakalářský studijní program Softwarové technologie a managment
bližší informace najdete na www.fel.cvut.cz


VOŠ a SPŠ Šumperk
nabízí vzdělání v oboru Aplikace výpočetní techniky, Multimediální internetové služby
školné: 3000 Kč/ročně
Den otevřených dveří: 
informace najdete na www.vsps-su.cz

VOŠ a Fakulta elektrotechniky a informačních technologií VŠB-TU,Šumperk,Gen.Krátkého 1
informuje o Dni otevřených dveří :od 10.00-13.00 hod.
přihlášky ke studiu:
přijímací řízení:
informace: www.fei.vsb.cz , www.studujvostrave.cz


VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh
nabízí studium na své škole
v oboru Diagnostika silničních vozidel/roční příspěvek 3000,00Kč/
veškeré informace najdete  na nástěnce VP a na www.spsa-za.cz
D
en otevřených dveří: 7.a 8.12.2018 od 8:00-16:00hod.  od 8:00 – 13:00hod,

 


VUT  Brno, Fakulta stavební
nabízí studijní programy Architektura pozemních staveb, Stavební inženýrství
termíny pro podání přihlášek:
nabízí přípravné kurzy k PZ
Den otevřených dveří: 9.11.2019
další informace : www.vutbr.cz


VŠB-TU, Ostrava-Poruba, Katedra tepelné techniky
nabízí studium Tepelná technika a průmyslová keramika
informace najdete u VP a na www.fmmi.vsb.cz


Univerzita Jana Amose Komenského v Praze
nabízí nové studijní obory
informace vyhledáte na www.ujak.cz


UP Olomouc, Filozofická fakulta
Katedra divadelních , filmových a mediálních studií
nabízí obory denního studia: teorie a dějiny dramatických umění, divadelní věda, filmová věda
informace najdete u VP a na www.upol.cz


UP Olomouc, Filozof.fak.
otevírá obor Archivnictví  na Katedře historie
ústní přijímací zkoušky…
informace najdete na www.upol.cz
tato fakuta nabízí také studium ruského jazyka a další studijní obory


UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta
otevírá dvě nové studijní specializace Optické a laserové technologie
Přístroje pro astronomii a astrofyziku
absolventi mohou být přijati bez přijímacích zkoušek
bližší informace najdete na http:/jointlab.upol.cz/info/pristrojova-fyzika
Den otevřených dveří:


ČVUT, Fakulta stavební
nabízí bakalářské studijní programy
změna – přijímací zkouška pouze z matematiky
informace najdete na www.fsv.cvut.cz


Masarykova univerzita, Fakulta soc.studií
Den otevřených dveří:17. a 18.1.2020
nabízí komplexní studium na Katedře politologie
bližší informace najdete na www.fss.muni.cz
zároveň nabízí studium na Katedře enviromentálních studií

UK, Přírodovědecká fakulta
informuje o možnostech studia chemie,biologie,geografie,geologie a obory enviromentální
pro zájemce se otevírají obory demografické – se sociální geografií, sociologií, ekonomií
informace najdete na www.natur.cuni.cz a také na Facebooku


ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta
nabízí výuku v anglickém jazyce
informace najdete na nástěnce VP a na www.msc.pef.czu.cz


Lingua, jazyková škola
nabízí jednoleté denní pomaturitní studium
informace najdete  na nástěnce a na www.lingua-centrum.cz


ČVUT, Fakulta strojní
si vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří
kdy:.
kde: Technická 4, Praha 6 – Dejvice
bližší informace na www.fs.cvut.czVOŠ, SOŠ a SOU, Kostelec nad Orlicí
nabízí studijní obor Šlechtitelství
bližší informace najdete na nástěnce VP a na www.szeskostelec.cz


VUT, Fakulta strojního inženýrství
pořádá Dny otevřených dveří:6.12.2019 a 24.1.2020
v areálu FSI, Technická 2, Brno
bližší informace : http://www.fme.vutbr.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
zve na Den otevřených dveří:9.11.2018 a 7.2.2019
možnost individuální prohlídky školy kdykoliv skoly@utb.cz
více informací najdete na www.utb.cz

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
nabízí studium Matematické biologie/ je možné prominutí přijímací zkoušky/
Chemoinformatika a bioinformatika, Biofyzikální chemie
plakáty najdete na nástěnce VP www.muni.cz
Dny otevřených dveří: 21. a 24.1.2019

ČVUT , Fakulta biomedicínského inženýrství
otevírá nový bakalářský obor Biomedicínská informatika
a zve studující na Den otevřených dveří :
termín odevzdání přihlášek:
bližší informace najdete na www.fbmi.cvut.cz
 
GOODWILL -VOŠ,s.r.o.
zaslala nabídku ke studiu pro šk.r.
bližší informace najdete na www.vos-goodwill.cz

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
vás zve na Den otevřených dveří: 
otevírá nový studijní program Nano a mikrotechnologie
bližší informace na nástěnce výchovné poradkyně a u ní v kabinetě

Univerzita Karlova v Praze
vás zve na Informační den
kdy:23.11..2019 9:00-16:00
kde: areál Albertov, Praha 2
více informací: www.infotyden.cuni.cz

UP,Fakulta rozvojových studií
nabízí studium v oboru Mezinárodní rozvojová studia a Enviromentální studia a udržitelný rozvoj
informace na www.upol.cz

UK, 3.lékařská fakulta
nabízí studium v těchto oborech: všeobecné lékařství,fyzioterapie, veřejné zdravotnictví,aj.
bližší informace u VP a na nástěnce

CARITAS, Vyšší odborná škola sociální Olomouc
nabízí možnost studia pro zájemce o oblast sociální, charitativní a humanitární práce
zve na Den otevřených dveří: od 9:00 -14:00hod.
Více o CARITAS: web, Facebook, YouTube

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
nabízí ekonomické studijní obory s možností studovat ve Znojmě a v Praze
informace najdete na: www.svse.cz

Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií
nabízí studijní obor Sociální práce a Zdravotně – sociální pracovník
informace: http//fss.osu.cz

VŠCHT v Praze, laboratoř informatiky a chemie
nabízí studium oboru Informatika a chemie
informace najdete na  http://ich.vscht.cz


UP, Filozofická fakulta, Katedra muzikologie
nabízí studijní obor, kurz pro zájemce :
informace: www.musicology.upol.cz
 
Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managmentu
nabízí možnost studia
informace najdete na: www.unob.cz
 
Mendelova univerzita v Brně, agronomická fakulta
nabízí zajímavé studijní obory
Den otevřených dveří: 10.1.2020,24.1.2020 a 7.2.2020
informace na www.af.mendelu.cz
Provozně ekonomická fakulta – nabízí zajímavé studijní obory
Den otevřených dveří:
Zahradnická fakulta
Den otevřených dveří :22.1.2020 a 19.2.2020
Výška na zkoušku – popularizační akce :15.1.2020 a 5.2.2020
 
VOŠ Mezinárodní obchodní styk a Cestovní ruch
nabízí studium, školné : 13 050,- Kč
informace na www.vosmos.cz
 
Soukromá VOŠ grafická a SUŠ grafická, Jihlava
nabízí tříleté studijní obory :Multimediální umělecká tvorba / možno studovat i dálkově /
informace na www.vosg.cz


VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
nabízí nové studijní programy
informaci najdete na stránkách Fakulty www.fei.vsb.cz

Soukromá VOŠ grafická a SUŠ grafická Jihlava
zaslala informace o studiu na této škole
Dny otevřených dveří:PRO STUDENTY TŘETÍCH ROČNÍKŮ
příprava na školy Architektury a Designu
na letním výukovém festivalu Architektury a Designu
kdy:
informace na: www.festad.cz, info@festad.cz

Slovenská technická univerzita
vás zve na Den otevřených dveří :
kde: aula Dionýza Ilkoviče STU v Bratislavě
informace najdete na: www.fiit.stuba.sk

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
pořádá Den otevřených dveří:

Metropolitní univerzita v Praze
nabízí studium ve střediscích: Plzeň, Liberec, Hradec Králové
studujte v zahraničí bakalářské, magisterské a doktorské studijní obory
Den otevřených dveří:
informace na : www. mup.cz

VOŠ pedagogická a sociální a SPŠ Kroměříž
nabízí studium v oboru: Sociální pedagogika
termín přihlášek:
roční školné : 3000Kč

VŠE v Praze poslala termíny Dnů otevřených dveří na svých fakultách:
Fakulta financí a účetnictví:24.1.2020
Fakulta mezinárodních vztahů:18.1.2020
Fakulta podnikohospodářská:31.1.2020
Fakulta informatiky a statiky:17.1.2020
Národohospodářská fakulta 10.1.2020
Fakulta managmentu Jindřichův Hradec:29.1.2020
Další informace najdete na: www.vse.cz
Uzávěrka přihlášek: 30.4.2020
Den otevřených dveří : 17.12.2019

Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky
nabízí studium v zajímavých oborech – astrofyzika,..
Matematický ústav nabízí studium v oboru Matematika
poplatek:250,-Kč
Den otevřených dveří :
bližší informace na: www.fpf.slu.cz

Evropský polytechnický institut
nabízí denní nebo víkendovou formu studia v oborech:
Finance a daně, managment a marketing zahraničního obchodu,…
Infolinka: 420 606 301 224 a www.edukomlex.cz

Vysoká škola Karla Engliše,a.s.
nabízí akreditované studijní programy:Ekonomika a managmnet
Managment v podnikání
Ekonomika a právo v podnikání
školné: 20 000,-Kč/semestr
další studijní programy: Aplikovaná geologie, Bezpečnostně právní studia
další informace: www.vske.cz

VOŠ Volyně
nabízí studium v atraktivních oborech: Tvorba nábytku a navrhování interivérů
Dřevěné konstrukce a dřevostavby
úplata za vzdělávání: 3000,- za rok
tato škola nabízí vysokoškolské studium Technické univerzity ve Zvolenu v oboru:
Konstrukce dřevěných staveb a nábytku

Ústav architektury FAST VUT v Brně
nabízí kurz přípravky na talentové zkoušky
zahájení:
cena:
bližší informace u VP a nástěnce školy a na webových stránkách školy

Technická univerzita Zvolen, Dřevařská fakulta / detašované pracoviště ve Volyni/
nabízí obor: Dřevařství, program: Konstrukce dřevěných staveb a nábytku
bližší informace : u výchovné poradkyně a na www.tuzvo.sk

Univerzita Palackého, Olomouc
nabízí přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie
kdy:
informace najdete na: www.psych.upol.cz
Den otevřených dveří FF: 18.1.2019 a 19.1.2019
zve vás na konferenci 
Vzdělávání a uplatnitelnost
kdy:  v Konviktu

www.samouk.cz  – On-line příprava na přijímací zkoušky VŠ
informace najdete na nástěnce výchovného poradenství

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha
pořádá Den otevřených dveří :
informace najdete na nástěnce VP

ČZU v Praze, Fakulta životního prostředí
nabízí studium zajímavých oborů
bližší informace na webových stránkách školy  a nástěnce VP
Den otevřených dveří:24.-25.1. a 20.3.2020

VŠB -TU Ostrava, bakalářská studia v Šumperku
Den otevřených dveří: 22.1.2020od 9:00 – 15:00hod.
Obor: strojírenská technologie, Dopravní technika a technologie
bližší informace najdete na webových stránkách školy: http://www.fs.vsb.cz/cs
Ekonomická fakulta
v oboru Veřejná ekonomika a správa
Den otevřených dveří:17.1.2020  od 15:00 – 17:00
informace : www.ekf.vsb.cz

Střední průmyslová škola strojírenská, Olomouc
nabízí studium v oborech: Počítačová podpora konstruování
bližší informace najdete na: www spssol.cz

Divadelní fakulta JAMU
pořádá DIVADELNÍ SEMINÁŘ v oboru dramatická tvorba
bližší informace najdete na http:// difa/jamu.cz
poplatek: 2500,00Kč
přednášky vždy v pátek a sobotu /Zahájení kurzu 24.11.20117

Vysoká škola polytechnická Jihlava
nabízí bakalářské studijní programy : ekonomika a managment
elektrotechnika a informatika
ošetřovatelství, porodní asistence
zdravotně sociální péče
více informací na www.vspj.cz

BIBS, vysoká škola
soukromá VŠ s 15letou tradicí
nabízí studium bakalářské i magisterské
informace: www.bibs.cz

UK Praha
zřídila informačně poradenské centrum: http://ipc.cuni.cz
i
nformační den:  v areálu Albertov, Praha2

UP, Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie
nabízí bakalářské a magisterské studijní obory
bližší informace:http://geography.upol.cz
Katedra geologie nabízí studijní programy: Enviromentální geologieGeologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání
Termín podání přihlášek : 28.2.2019

VUT Brno, Fakulta chemická
zve na Den otevřených dveří :
bližší informace na www.vutbr.cz

Cevro institut,o.p.s.
soukromá vysoká škola  nabízí studium: právo, politologie, ekonomie
informace na www.cevroinstitut.cz

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
poslala informace o přijímacím řízení 2014/2015
Den otevřených dveří: 25.1.2020
informace najdete na www.ped.muni.cz

Kurzy-fido.cz
prezenční kurzy TSP MU
kdy: 
informace: http://www.kurzy-fido.cz/pripravne-kurzy/tsp-mu
kde: v Olomouci
cena: 1890,00Kč

Filozofická fakulta, Katedra muzikologie UP
otevírá prezenční bakalářské studium Muzikologiea obor Uměnovědná studia
informace na http://musocology.upol.cz/
i
nformace na nástěnce VP

Galerie AD Astra, Galerie Sýpka
nabízí zájemcům o studium na fakultě architektury v rámci přípravy k PZ
Kurz přípravy ke studiu na fakultě architektury:
– kreslení, přednášky z dějin
– kurz je půlroční – pátek, sobota dopoledne
– cena : 9 400,00Kč
– místo konání : zámek Kuřim / 5 km za Brnem /
bližší informace na : www.kurzarchitektury.cz ; tel. : 5410 231 038, 608 862 324

Vysoká škola obchodní v Praze
soukromá VŠ, která nabízí tyto studijní obory:
Mezinárodní teritoriální studia, Ekonomika řízení v dopravě a spojích ,..
přijetí probíhá bez přijímacích zkoušek
Dny otevřených dveří:
vždy od 16.00hodplatba za semestr: od 22500,-Kč

VOŠ Cestovní ruch
nabízí 3 -leté denní studium
školné 2008,00Kč měsíčně
informace : www.voscr.cz

UK, Fakulta informatiky
zaslala informace o studiu:www.fi.muni.cz

Art&Design Institut
nabízí studium předmětů: malba, grafika,fotografie,aj.
informace na nástěnce VP a na www.artdesigninstitut.cz

Moje univerzita
je vzdělávací centrum, které nabízí:
přípravu na TSP na Masarykově univerzitě
bližší informace na nástěnce VP a info@tsp-muni.cz

UK, Filozofická fakulta
zaslala informace:
Den otevřených dveří FF UK:  / sobota /12.1.2019
aktuální informace: facebook.com/mirim.na.FFUK
prijimacky.ff.cuni.cz

AMU, Divadelní fakulta
nabízí studijní obor: Teorie a kritiky
uzávěrka přihlášek
termín přijímacího řízení:
Den otevřených dveří: v sobotu 19. 10. 2019 od 10.00 a od 12.00 se v prostorách Divadelní fakulty Akademie múzických umění

FEST AD, výukový festival architektury a designu
nabízí přípravu na školy architektury a designu
kdy:Praha: 14.-19.7.2019;Rožnov pod Radhoštěm 4. – 9.8.2019
informace na: www.festad.cz

JAMU, Divadelní fakulta
informuje o Letní škole herectví a Letní škole muzikálu
jsou určeny zájemcům o budoucí studium na této fakultě
informace na nástěnce VP
Kurz muzikálu :
cena: 4 000,00Kč
Kurz herectví:
cena : 2500,00Kč
přihlášky u výchovné poradkyně

ART  DESIGN INSTITUT
soukromá VŠ uměleckého směru vás zve
Den otevřených dveří :
informace najdete na www.artdesigninstitut.cz

UP Olomouc, Katedra rozvojových studií
nabízí studijní obor  Mezinárodní rozvojová studia
Enviromentální studia a udržitelný rozvoj
informace:   http://development.upol.cz

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno
nabízí studium v oborech Managment hotelnictví a cestovního ruchu
Den otevřených dveří:

UK, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nabízí tyto studijní obory: Farmacie, Zdravotnická bioanalytika
Den otevřených dveří:27.11.2019Účastníci Jednodenní Juniorské UK mohou získat bonifikaci 5 bodů k přijímacím zkouškám. Pro zájemce nabízíme také velice zajímavý Přípravný kurz k přijímacím zkouškám https://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Pripravny-kurz/ . informace: www.faf.cuni.cz

Vyšel nový Atlas školství
najdete ve studovně a u výchovné poradkyně

VŠB-TU Ostrava. Fakulta strojní
Den otevřených dveří Fakulty strojní, který se uskuteční v Nové Aule VŠB – TUO,
Den otevřených dveří: 

VFU Brno,Fakulta veterinární hygieny a ekologie
otevírá nový studijní obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
Přihlášky : 

Podmínky přijetí: SCIO testy a prospěch

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
otevírá bakalářská studia v oboru Chemoinformatika, Bioinformatika
bližší informace na : http://www.nebr.muni.cz/chemoinformatics/

UK, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nabízí zájemcům o studium informace v časopise  Scientific American :
https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/c0961f27-7c55-481a-9de5-b082481bd341/O-Lekarske-fakulte-UK-v-Hradci-Kralove-ve-Scientif.aspx/
bližší informace na webových stránkách a u VP

Vysoká škola obchodní v Praze
poslala informační brožuru o studiu (ke stažení ve formátu pdf):  VSO_elbrozura_

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
nabízí studijní obory: Logistické technologie, Strojírenství, Konstrukce staveb,..
zaměřené na praxi / jeden semestr / , DOD : 25.11.2019
více na www.VSTECB.cz

Poradenské a informační služby EducationUSA
Fulbrightova komise
nabízí kvalifikované poradenství pro všechny fáze přijímacího
procesu, specializovanou knihovnu i prezentaci o studiu v USA
informace: fulbright@fulbright.cz

OpenDay – Speciální den otevřených dveří MU : 13.9.2019
skuteční na všech devíti fakultách Masarykovy univerzity. Tato akce je mimořádná v tom, že studenti mají možnost v jeden den navštívit až tři fakulty.
Studenti se již nyní mohou registrovat nawww.openday.muni.cz

DAMU, termíny přihlášek k PZ:
DOD : 19.10.2019 
bližší informace na nástěnce VP a u výchovné poradkyně
a na www.damu.cz

U výchovné poradkyně k dispozici CD Kam na školu /VOŠ/

VŠB – Technická univerzita v Ostravě
nabízí nový studijní bakalářský obor Aplikované vědy a technologie
Prezentační dny:  
Pokud máte zájem zašlete návratku na adresu: hana.tomeckova@vsb.cz

Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta
vás zve na Den otevřených dveří :

Fakulta umění Ostravské univerzity
pořádá Den otevřených dveří :12.11.2019
přihláška ke studiu: do 

Veletrh pražských veřejných vysokých škol
kdy :  od 9:00 – 16:30hod.
kde: Karolinum UK, Ovocný trh 3-5,Praha 1
kdo: AMU,AVU, ČZU,ČVUT,UK,VŠE,VŠCHT,VŠUP

Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta
nabízí vzdělávací programy:
– pro absolventy středních škol : pedagog volného času
– pro absolventy středních odborných škol :praktické vyučování a odborný výcvik
– zájemce se základním vzděláním : asistent pedagoga
bližší informace na : www.ccv.upol.cz

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
zve ke studiu  Enviromentálních studií
Den otevřených dveří: 17. a 18.1.2020
bližší informace: www.chcinaenviro.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,Filozofická fakulta
Ústav romanistiky nabízí studium, francouzský, italský, španělský jazyk
informace na: www.ff.jcu.cz/ustav-romanistiky

UK, FTVS / Fakulta tělesné výchovy a sportu
otevírá zajímavý obor:Aplikovaná TV a sport osob se specifickými potřebami
je určen jak pro uchazeče se specifickými potřebami, tak pro zdravé
více na www.ftvs.cuni.cz

Univerzita obrany Brno
zve na rekrutační pracoviště AČR v Olomouci na Prezentační den
kdy v 10:00 a 14: 00 hod.
kde: Posádkový dům armády, 1. máje 821/3 Olomouc

Vysoká škola MCI Insbruck
nabízí studium v bakalářských programech ekonomických, společenských
a aplikovaných technických věd
studijní poplatky 363,- euro /semestr
bližší informace: http://www.mci.edu

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky
pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.6.2.2020
Na naší fakultě Managementu a ekonomiky ve Wichterleho sále v 10:00, 12:00 a 14:00 formou prezentací, diskuzí
Bližší informace najdete na : http://www.utb.cz/fame/struktura/aktuality-18

UK, 1.lékařská fakulta
vás zve na Den otevřených dveří :5.1.2019 od 10:00hod.

MU, Fakulta sociálních studií
Enviromentální studia – obor spojený se Sociální pedagogikou

VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
otevřela nový bakalářský obor: Angličtina v elektrotechnice a informatice
termín podání přihlášek: 
DOD : 
bližší informace na https://www.vutbr.cz/eprihlaska/

UK, Fakulta sociálních věd
informuje studenty o těchto oborech: ekonomie.komunikační studia,
mezinárodní teritoriální studia, politologie a
sociologie
31.3.2018 – termín pro podání přihlášek:
informace : fsv.cuni/uchazeci

Fest AD 18,výukový festival architektury
příprava na obory : architektura, design, zahradní architektura,..
bližší informace na : info@festad.cz, www. festad.cz

VŠ technická a ekonomická v Českých Budějovicích
nabízí studium  v oboru : Doprava, Strojírenství, Stavitelství a Ekonomika
DOD : 25.11.2019
informace najdete :http://www.vstecb.cz

UP, Cyrilometodějská teologická fakulta
nabízí studium těchto oborů:Sociální pedagogika
                                               Sociální práce
                                               Teologie

VUT Brno,Centrum sportovních aktivit       ! NOVĚ !
otevírá nový studijní program : Sportovní technologie
Den otevřených dveří: 29.1.2019 ve 13:00hod., 21.2.2019 od 13:00hod.

MUNI- Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní F   a katedra francouzského jazyka a literatury
/PdF a ESF / nabízí nové studijní programy, které budou prezentovány:
20.1.2020 od 13:00hod.

VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická F,Katedra enviromentálního inženýrství
nabízí studium zajímavých oborů
přihlášky : 31.3.2019
více informací :http://www.facebook.com/KEI546/

VOŠ cestovní ruch, Mezinárodní obchodní styk
nabízí: bez přijímaček, žádná matematika, lze studovat až 3 jazyky,…
školné :2008,- Kč měsíčně
informace: www.voscr.cz

Masarykova univerzita , přírodovědecká fakulta
nabizí : DOD – 13.9.2019, 25. a 28.1. 2020

Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
vás zve na Den otevřených dveří : 30.1.a 22.2.2020 od 9:00hod.

MU, Lékařská fakulta
Den otevřených dveří : 30.11.2019, 18.1.2020 a 22.1.2020

UP, Katedra divadelních a filmových studií
nabízí Týden otevřených přednášek :18-22/11/2019

UP, cyrilometodějská teologická fakulta,
Den otevřených dveří :6.12.2019 a 18.1.2020 od 9:00- 14:00hod.
nabízí obory : sociální pedagogika, sociální práce, teologie, etika a kultura v mediální komunikaci

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *