Cizí jazyky – obecné informace

                                

Žáci si volí dva z pěti nabízených cizích jazyků. Kromě angličtiny je v nabídce ruština, němčina, francouzština a španělština.

Angličtina

 • V anglickém jazyce vytváříme homogenní skupiny na základě rozřazovacích testů. Žáci jsou v nich na zhruba stejné úrovni, což zefektivňuje jejich výuku.

FANTASTIC!

 • Nejpokročilejší začínají na úrovni intermediate. To jim umožňuje dosáhnout úrovně B2, což jim v případě zájmu umožní vykonat některou z mezinárodně uznávaných placených zkoušek (např. FCE).

EXCELLENT!

 • Výuka angličtiny je posílena vyšší hodinovou dotací – celkem 14 hodin angličtiny týdně během 4 let (3,4,3,4). Většina žáků si volí ve 3. a 4. ročníku dvouhodinový seminář pro přípravu k maturitě, celkový počet týdení hodinové dotace pak dosahuje 18 hodin.
 • Jedním z vyučujících Aj je rodilý mluvčí Američan George Haag.
 • Na nižším gymnáziu si žáci kvarty mohou vybrat seminář anglická konverzace s rodilým mluvčím Američanem Stevenem McIntoshem.
 • Žáci sekundy a tercie mohou navštěvovat nepovinný předmět anglická konverzace se Stevenem McIntoshem.

COOL!

 • Čtyři jazykové učebny jsou vybaveny počítačem a dataprojektorem, jedna z nich i počítači pro žáky.

SPLENDID!

Druhý cizí jazyk

 • Žáci nižšího stupně gymnázia začinají s druhým cizím jazykem už v sekundě, což jim umožňuje nepřerušovanou sedmiletou výuku.

MAGNIFIQUE!

 • Ve druhém cizím jazyce (Nj, Rj, Šj) otevíráme v případě dostatečného množství zájemců pokročilou skupinu pro ty, kdo měli tento jazyk už na základní škole.

SEHR GUT! ХОРОШО!

 • Ve druhém cizím jazyce nabízíme pro rozšíření znalostí a přípravu k maturitě dvouhodinový seminář.

¡FANTÁSTICO!

 • Předmět Základy … jazyka umožňuje v rámci nabídky volitelných seminářů získat základy třetího cizího jazyka.

MON DIEU!

Mimovyučovací akce

 • Ve 2. ročníku pořádáme několikadení jazykové kurzy.
 • Žáci kvarty mají dvou- až třídenní jazykové soustředění (Aj).
 • Organizujeme návštěvu divadelních představení v angličtině a španělštině, animační programy pro němčinu ve spolupráci s Goethe-Institutem.
 • Organizujeme výměnné programy se středními školami v Maarssenu a Bad Hersfeldu spojené s pobyty v rodinách.

WUNDERBAR!

 • Pořádáme poznávací zájezdy do ciziny (jednou ročně Vídeň, jednou za dva roky Španělsko, Velká Británie).
 • Naši žáci dosahují tradičně výborného umístění v konverzačních soutěžích.

CONGRATULATIONS!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *