Přejdi na obsah

Kalendárium

4. 3. 1930

Ústav zaslal panu presidentovi republiky adresu (slavnostní přání) u příležitosti jeho 80. narozenin. Adresa byla provedena v červené kůži se zlaceným nápisem a obsahovala i dřevoryty a umělecké fotografie. V den narozenin (7. 3.) si presidentovo jubileum škola připomněla slavností v kreslírně. Program obsahoval zpěvy, recitaci básně H. Zajícové, sliby presidentovi, proslovy a hymny. VII. třída i celý sbor se účastnil obojjazyčných oslav téhož v kině Variété.

15. 3. 1930

Starosta města Šumperk oznámil, že náměstí před budovou ústavu bylo usnesením městského zastupitelstva nazváno Masarykovým. Ústav a ředitelský domek mají popisné číslo 1207.

19. 3. 1930

Podle nařízení ministerstva byly pořízeny fotografie novostavby školy, ale s potížemi a na dvakrát („V Šumperku není fotografa, který podobnou věc dovede.“).

28. 6. 1930

Proveden zápis do vyšších tříd, celkem bylo zapsáno do 7 kmenových tříd 175 žáků.

11. 8. 1930

Ústav se začal stěhovat do „nikoli úplně dohotovené“ nové hlavní budovy školy – stěhovalo se staré zařízení z tzv. robotárny.

3. 9. 1930

Zahájena výuka v nové hlavní budově školy – škola má půdorysný tvar U se třemi křídly a prostorný dvůr zařízený jako hřiště.

13. 9. 1930

Ministerstvo školství poskytlo ústavu dotaci na botanickou zahradu (a rozhodlo tak spor o vlastnictví zamýšlené zahrady mezi měšťankou a reálným gymnáziem). Její zřízení se neobešlo bez komplikací. Rašelina byla dovezena až ze Skřítka, vápenec z Českého Bohdíkova, žula a rula z Temenice a měšťanka nebyla spokojena s tím, že se vozilo přes její dvůr.

28. 9. 1930

Rodiče, shromáždění v novostavbě školy na 7. schůzi rodičovské v počtu 66, přijali rezoluci, v níž poděkovali Ministerstvu školství a národní osvěty jakož i ostatním zúčastněným činitelům za nádherný dar, jehož se dostalo jim i jejich dětem novou budovou státního reálného gymnázia v Šumperku. Zároveň poprosili o urychlení vybavení školy vším, čeho ještě uvnitř potřebuje.

13. 10. 1930

Třída VI. za vedení prof. Ing. Jiřího Minkse byla na exkurzi v rafinerii minerálních olejů v Šumperku, v prosinci v lihovaře a brusírně skla v Postřelmově a na konci téhož školního roku (15. 6. 1931) v pivovaře v Hanušovicích.

27. 10. 1930

Zavedeno dopolední vyučování od 8:15 hod. (později od 8:10 hod.), aby mohli žáci z trati od Hanušovic použíti pozdějšího ranního vlaku. Ze 106 vlakem dojíždějících žáků bylo od Hanušovic 64, kteří museli ve škole čekat ráno hodinu na začátek výuky. V dalších letech se objevil jiný problém s častým zpožďováním ranních spojů z Hanušovic až o 25 minut, což bylo řešeno žádostmi o nápravu situace u Ředitelství státních drah v Olomouci.

29. 10. 1930

Nemohlo býti vyučováno pro zátopu v kotelně (opakující se ještě 22. listopadu) a výuka se v následujících týdnech zkracovala na polovinu pro nemožnost vyhřátí učeben s teplotou kolem 8 °C. Všeobecné povodně způsobily vzestup hladiny spodních vod, která vztlakem na betonovou plotnu podlahy zlomila dno v kotelně a „drala se nejen dnem kotelny, nýbrž i stěnami a kolem každé skoby, zaražené ve zdi“. Vodu museli opakovaně odčerpávat hasiči.

2. 12. 1930

Proběhlo sčítání lidu. Škola pro něj vyčlenila 3 profesory jako sčítací revizory, což poněkud narušilo pravidelné vyučování. To však bylo „oslazeno zprávou, že jest v Šumperku proti r. 1921 – 21,6 % Čechů“.