Přejdi na obsah

Kalendárium

21. 1. 1960

V zápisu ze schůze ZO ROH při škole se objevují i kritické připomínky k neustálému schůzování a neplánovaným brigádám. Průměrný učitel málo studuje, zaostává, i kdyby chtěl, má často málo času a nemůže si prostudovat ani odbornou literaturu. Škola je přehlcena akcemi nejrůznějšího druhu včetně neplánovaných. Méně statistik, méně schůzí pro schůze, ale více pracovních porad, které řeší konkrétní úkol!

16. 2. 1960

Učitelé, zaměstnanci a žáci Jedenáctileté střední školy zasílají rozhořčený dopis francouzskému prezidentovi. Odsuzují v něm cvičný výbuch francouzské atomové pumy v saharské poušti. Na závěr dopisu prezidentovi konstatují, že dle jejich názoru bude tato země hrdější, až dá svobodu všem národům, jež ve své koloniální říši vykořisťuje.

29. 3. 1960

Začala nová družba, tentokrát se slovenskou DSŠ v Prievidzi. Jedenáctiletku navštívili její vyučující, kteří ke Dni učitelů zazpívali v Šumperku v učitelském sboru. Následně pak třídy naší JSŠ odeslaly do družební školy hromadně dopisy.

30. 3. 1960

Na škole proběhlo první perorální očkování proti obrně, tedy poprvé se očkuje jinak než injekční stříkačkou! Očkovací látka se podávala v sirupu. V průběhu roku byly příslušné věkové kategorie očkovány centrálně proti obrně, tetanu, záškrtu a neštovicím.

24. 4. 1960

ÚV KSČ a vláda rozhodla o poskytování učebnic a pomůcek žákům zdarma. Konkrétně například 1 žák IX. třídy dostane školní potřeby za 405,70 Kčs, z toho tvoří 135,70 učebnice a 270,- pomůcky. Na celé JSŠ bude takto poskytnuto žákům potřeb za 161511,- Kčs. „Toto rozhodnutí je dalším krokem ke komunismu v naší zemi.“, hodnotí školní kronika. První učebnice zdarma dorazily v červenci.

25. 4. 1960

Okresním přeborníkem ve střelbě malorážkou se stal žák XI.A Přinesdomů.

16. 5. 1960

Začaly maturitní zkoušky, přičemž povinným předmětem byla i matematika. U maturitních písemek z ruského jazyka bylo na výběr ze tří témat: 1) Obrovské úsilí SSSR v boji za upevnění míru; 2) Obraz V. I. Lenina v sovětské literatuře; 3) Můj oblíbený sovětský spisovatel. V českém jazyce se vybíralo ze zadání: 1) Význam osvobození naší republiky Sovětskou armádou; 2) Pero spisovatelovo jako zbraň v boji proti fašismu; 3) Spojujeme školu se životem.

17. 5. 1960

Svazáci školy na své schůzi přijali mimořádný závazek, že u příležitosti vládního usnesení o poskytování učebnic školám zdarma nasbírá každý žák školy 10 kg starého papíru, aby byl dostatek surovin pro výrobu nových učebnic. Zároveň se předpokládalo splnění normálního sběru na 100%.

4. 6. 1960

Významnou událostí byla krajská spartakiáda v Olomouci. Cvičilo tam 38000 cvičenců, mezi nimi i 314 z šumperské Jedenáctiletky. Prověrka stavu nácviku u skladeb „Mládí, krása a síla“ (dorostenci) a „Radostné mládí“ (dorostenky) na naší škole proběhla už v polovině února s dobrým výsledkem.

15. 7. 1960

Školu navštívili tři Indové, kteří praktikovali ve Velamosu Sobotín. Měli zájem se seznámit s úrovní našeho školství. Už v únoru Jedenáctiletku navštívili i čtyři komsomolci ze Sovětského svazu, kteří v ČSR pobývali na turistickém zájezdu. Školní svazáci jim věnovali v upomínku obrazovou publikaci.

28. 10. 1960

Významným výchovným pomocníkem byl umělecký film, konstatuje se v kronice. Během školního roku žáci školy zhlédli 5 mimořádných filmových představení: Vyšší princip, Rozrušená země, Komu patří pohár, O medvědu Ondřejovi a film o II. celostátní spartakiádě.

1. 2. 1961

Pokračuje metamorfóza školy. Spojením střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ) a přidružené základní devítileté školy (ZDŠ) se stala až do 30. 8. 1963 školou kombinovanou. Tento mamutí útvar měl ve šk. roce 1962-1963 v 38 třídách 1157 žáků. Z toho 33 tříd denního studia, 4 třídy v přidružené SŠ pro pracující (2 večerní + 2 dálkové) a 1 třídu vojenského maturitního kurzu pro vojáky z povolání. Při škole bylo i 7 oddělení družin mládeže.