Kritéria pro přijímací zkoušky – nižší gymnázium

Pro studijní obor 79-41-K/81 osmileté gymnázium (kritéria platná pro rok 2013)

Přijímací zkouška proběhne ve spolupráci se společností SCIO, spol. s.r.o.. Všichni uchazeči konají přijímací zkoušku.

Přijímací zkouška se bude skládat ze tří samostatných testů, dodaných společností SCIO:
test obecných studijních předpokladů (OSP) – s dosažitelným bodovým maximem 60 bodů
test z M                                                             – s dosažitelným bodovým maximem 30 bodů
test z Čj                                                             – s dosažitelným bodovým maximem 40 bodů
Za správnou odpověď v testu dostane uchazeč 1 bod, za špatnou odpověď se mu část bodu odečte, za nezodpovězenou otázku se body nestrhávají. Aby uchazeč úspěšně vykonal přijímací zkoušku, musí v testu OSP  a Čj dosáhnout minimálně bodové hranice 10 bodů, v testu M minimálně 7 bodů. (Princip strhávání bodů: za každou nesprávně vyřešenou úlohu ztrácí uchazeč část bodu danou zlomkem jedna lomeno počet nesprávných nabídnutých odpovědí v úloze – tj. jedna čtvrtina, pokud uchazeč nesprávně vyřeší úlohu s celkem pěti nabídnutými odpověďmi, jedna třetina v případě úlohy s celkem čtyřmi nabídnutými odpověďmi a celý bod v případě úlohy se dvěma nabídnutými odpověďmi).

Prospěch uchazeče na ZŠ bude hodnocen takto:
Prospěch ve čtvrtém ročníku ZŠ (průměr průměrů obou pololetí):
průměrný prospěch 1,00 (samé jedničky)   10 bodů
průměrný prospěch 1,01 až 1,500                 5 bodů
průměrný prospěch 1,501 a více                   0 bodů

Prospěch v pátém ročníku ZŠ (průměr prvního pololetí):
průměrný prospěch 1,00 (samé jedničky)   10 bodů
průměrný prospěch 1,01 až 1,500                 5 bodů
průměrný prospěch 1,501 a více                   0 bodů

Pokud se do přijímacího řízení přihlásí cizinec, nebo žák, který studoval základní školu v zahraničí, jeho prospěch posoudí tříčlenná komise ve složení ředitel školy, učitel českého jazyka a učitel matematiky. Komise stanoví na základě předložených vysvědčení, popř. pohovoru s žákem, počet bodů, které se žákovi započítají za prospěch na ZŠ.

Kriteria pro stanovení konečného pořadí:

Pro stanovení konečného pořadí uchazečů bude rozhodující celkový počet bodů, které uchazeč získal v součtu za:
a/ prospěch na ZŠ
b/ výsledek testu OSP + výsledek testu M + výsledek testu Čj

Podle celkového součtu bodů se uchazeči seřadí sestupně. V případě rovnosti rozhoduje o pořadí uchazeče větší počet bodů, dosažený:
a/ v testu OSP, v případě rovnosti
b/ v testu z M, v případě rovnosti
c/ v testu z Čj.

Celkové bodové maximum je 150 bodů. Uchazeči budou bráni na základě pořadí, v jakém se umístili podle celkového dosaženého počtu bodů.

V Šumperku 21. ledna 2013                                                  Mgr. Milan Maceček, ředitel školy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *