Kurz matematiky pro uchazeče

Pro přijaté žáky z 9.tříd ZŠ proběhl v pěti dnech mezi 28.5. a 11.6.2013 kurz matematiky. Šlo o první náš pokus pomoci žákům před nástupem do 1.ročníku 4-letého studia prověřit a sjednotit schopnosti v základních matematických oborech = aritmetika (závorky, zlomky, mocniny) a algebra (úpravy výrazů, rovnice). Důvodem byl pokles úrovně absolventů v posledních letech, jehož důsledkem byly problémy se zvládáním učiva matematiky 1.ročníku gymnázia.

Zájem „deváťáků“ byl větší, než jsme čekali, což nás příjemně překvapilo. Některé základní školy to ale překvapilo také. Těm se touto cestou omlouváme, že jsme propagaci kurzu podcenili. Nechtěli jsme se v žádném případě dotknout vyučujících matematiky na ZŠ ani jejich náročné práce, ale šlo nám jen a jen o impulz pro přijaté žáky, který by jim usnadnil adaptaci v 1.ročníku našeho gymnázia.

Písemné testy na úvod i na závěr kurzu (ze stejných okruhů a podobnými úlohami) absolvovalo celkem 22 žáků. Jejich úspěšnost se od 28.5. do 11.6. zvýšila z 35% na 59 %. Kromě nich se do kurzu zapojilo dalších 20 žáků ZŠ. Ti ale nepsali závěrečnou „zkoušku“, proto nejsou ve výše uvedené úspěšnosti zahrnuti.

Věříme, že přínosem bylo absolvování kurzu i pro ty, kdo se neumístili mezi nejúspěšnějšími. Právě pro ně totiž byl kurz určen a jakékoliv jejich zlepšení a odstranění nedostatků v řešení matematických úloh bylo tím pravým a hlavním smyslem celé akce. Všem přejeme úspěšný vstup do 1.ročníku naší školy.

Celý 20ti hodinový kurz zajistili Mgr.G. Zatloukalová a J.Voráč.

Absolventi kurzu

(pozn.: někteří z účastníků kurzu prokázali velmi dobré matematické znalosti!)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *