Suplování:   Čtvrtek 26.11.2020 (lichý týden)

datum výpisu: 26.11.2020

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bartoš Pavel

..

-

-

-

-

..

..

..

..

Změny v rozvrzích učitelů:

Říhovský Filip

5.hod

přesun <<

Č

G.8

(243)

z 7.hod

Vinklerová Miroslava

5.hod

přesun <<

ZSV

4.A

(310)

z 7.hod

Změny v rozvrzích tříd:

2.C

1.hod

D

   

odpadá

 

(Br)

3.A

9.hod

Č

   

odpadá

 

(Br)

3.C

8.hod

Č

   

odpadá

 

(Br)

4.A

5.hod

ZSV

 

(310)

přesun <<

Vinklerová Miroslava

z 7.hod

 

7.hod

ZSV

   

přesun >>

 

na 5.hod

G.4

6.hod

Č

   

odpadá

 

(Br)

G.7

7.hod

Č

   

odpadá

 

(Br)

G.8

5.hod

Č

 

(243)

přesun <<

Říhovský Filip

z 7.hod

 

7.hod

Č

   

přesun >>

 

na 5.hod

Ve škole je jen maturitní ročník a učí se prezenčně předměty, kde se nemíchají studenti z různých tříd. Zásadu homogenity splňují i semináře Bis1 (Op), Bis3 (Or), Chs3 (Be) a Saj7 (Pp) a proto se mohou vyučovat prezenčně. Třídy 4.A, 4.B, 4.C a G.8 se řídí novou verzí rozvrhu (zatím pro období 25.-27.11.), případně suplováním.

2. cizí jazyk ve 4.B a 4.C spadá do distanční výuky.

K prezenční výuce NEBUDOU použity učebny v budově B1 (patro Bi, Ch, F) s výjimkou počítačových učeben. Tyto vyblokované učebny poslouží učitelům k realizaci vzdálené výuky (Meety). Z toho samého důvodu je vyblokována i učebna 413.

Jako základní učebny, kde se odučí hodiny se všemi studenty ve třídě, jsou pro tento týden stanoveny následující učebny: 4.A=310, 4.B=340, 4.C=241, G.8=243
V případných volných hodinách mohou studenti zůstávat v základních učebnách (nelze vytvářet mezitřídní skupiny např. v relax zóně!).
OBĚDY jsou vydávány v níže uvedených časech. Jednotlivé třídy musí jít na oběd od sebe odděleně (nemíchat se s jinými třídami)!
4.A v 13:35
4.B v 11:45
4.C v 11:40
G.8 v 13:30

Připomínáme povinnost NOSIT ROUŠKY ve všech prostorách školy i ve výuce! (dle nařízení vlády ČR)

Probíhá webinář "Nevypusť duši" v čase 8:00-10:15 s účastí 12 nahlášených studentů napříč ročníky.

 

Zpracováno v systému Bakaláři