Výměnný studentský program Gymnázium Šumperk – Gymnasium Draschestrasse Wien

Historie

Je to náš nejstarší dosud trvající výměnný program, jehož začátky sahají do doby krátce po pádu komunismu. Vídeňská škola tehdy hledala na našem území nějakou partnerskou školu, a protože předkové některých učitelů školy pocházeli ze Sudet, padla volba na Šumperk. První reciproční návštěvy žáků i učitelů se odehrály už v roce 1991 a od té doby trvají s dvou- či víceletými přestávkami dodnes.
Desítky našich žáků měly během této doby možnost poznat důkladněji bývalé hlavní město rakouské monarchie, prověřit své znalosti němčiny a seznámit se s atmosférou a podmínkami naší partnerské školy.

Gymnasium Draschestrasse

Naše partnerská škola se nachází ve 23. okrsku Vídně, kde byla v roce 1998 otevřena nová budova školy. V současné době ji navštěvuje přes 1000 žáků a vyučuje tu více než sto pedagogů. Na rozdíl od naší školy je zde mnohem početněji zastoupen nižší stupeň gymnázia, který stejně jako náš trvá čtyři roky (21 tříd). Na čtyřletém vyšším stupni je 19 tříd s průměrným (záviděníhodným) počtem 21 žáků. Specialitou školy jsou bilinguální třídy s výukou v němčině a angličtině.
Zájemci se mohou více dozvědět na www.grg23vbs.ac.at

Program

Poslední návštěvy proběhly v letech 2005, 2007 a 2009. Během čtyř- až pětidenního pobytu si vídeňští studenti zpravidla prohlédnou Šumperk a naši školu, navštíví papírnu ve Velkých Losinách, Olomouc či Brno a tradičně absolvují jednu horskou tůru a sportovní utkání v naší tělocvičně. Největší úspěch mívá večerní společenský program – návštěva pizzerie, bowlingu nebo diskotéky. Při poslední návštěvě jsme společně absolvovali i výlet do Prahy.

Při návštěvě Vídně zpravidla absolvují naši žáci společnou procházku městem s výkladem v němčině (!), stráví pár hodin ve vyučování a prohlídkou školy, zajdou si do Prátru a prohlédnou zámek Schönbrunn. Pobyt v rodinách v cizím městě je prověrkou jak jejich komunikačních dovedností, tak schopnosti samostatně se orientovat. Výsledkem bývá v některých případech zvýšený zájem o němčinu, který vede až ke studiu germanistiky, a navázání přátelství a styků, které trvají ještě další léta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *