Základy společenských věd – obecné informace

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

KDO? 

Inline image 1

CO?   PROČ?

KOLIK?
Kvinta + první ročník 1 hodina týdně. Ostatní ročníky 2 hodiny týdně.

JAK?
Trocha výkladu + práce ve skupinách, práce s texty, prezentace, exkurze, týdenní exkurze ve druhém ročníku, seminární práce, projekty, besedy…

 

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY


Společenskovědní seminář

Čtyřhodinový předmět v maturitním ročníku.

Společenskovědní seminář svým obsahem navazuje na předmět základy společenských věd, doplňuje ho a rozšiřuje o dějiny ekonomických učení, názory na stát v dějinách filozofie, etiku, poznání z hlediska filozofického, názory na duševní život a emoce v dějinách filozofie, sociální patologie, planetární problémy, filozofie staré Indie a Číny ….

Nedílnou součástí je příprava k maturitní zkoušce, v průběhu roku se procházejí maturitní okruhy.

V prvním pololetí každý student dostane prostor v jedné vyučovací hodině na prezentaci svého referátu, který si připraví na téma, které si sám vybere.

Ve společenskovědním semináři se neprobírá jenom teorie, ale je zde také vytvořen prostor pro praktické řešení problémů, žáci pracují s různými ukázkami, materiály ….

Psychologie

Dvouhodinový předmět ve 3. a 4. ročníku.

Seminář je určen pro zájemce o vysokoškolské studium psychologie, humanitních oborů, studium sociálně právních oborů, učitelských směrů a v neposlední řadě pro žáky, kteří volí „Psychologii“ jako maturitní předmět. Získané znalosti zvyšují pravděpodobnost úspěchu při přijímacím řízení na vysokou školu.

Předmět psychologie má vést k sebepoznání a k osvojení psychologického myšlení. Student je zde zároveň „učivem“, poznává sám sebe a své reakce. Osvojuje si a rozvíjí sociálně psychologické dovednosti. Tematické plány v obou ročnících zahrnují následující problematiku: psychologie jako věda, dějiny psychologie, vybrané kapitoly z vývojové psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, psychopatologie a psychohygieny. Součástí výuky jsou exkurze a přednášky.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *