VĚDĚLI JSTE, ŽE...

30. 11. 1923
Tři profesoři reálky obdrželi od ministerstva školství finanční výpomoc ve výši 1000 nebo 1500 Kč. Šlo fakticky o první udělení odměn vyučujícím v historii školy. V průběhu školního roku získala mimořádnou odměnu v různé výši většina učitelského sboru.

Zřizovatel