Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Základní informace » Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací programy

Školní vzdělávací program „Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe“ pro osmileté gymnázium
Školní vzdělávací program „Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě“ pro čtyřleté gymnázium

Vzdělání je to nejcennější, co člověk má.

Kdosi moudrý řekl, že život je poznávání a poznávání je život. Jeho velkou část získáváme ve škole, ale škola je jen malou částí života člověka. Na cestě za poznáním jsou naši žáci. Jsme na ní ale i my, pedagogové. Společně hledáme prostředky, metody a možnosti, jak poznání zprostředkovat. Naše školní vzdělávací programy jsou z diskuse pedagogů i žáků vzešlé cesty, jak organizovat školní práci na Gymnáziu, Šumperk. Věříme, že naše práce bude mít cíl v podobě vzdělaného absolventa školy, který v životě uplatní, co se ve škole naučil.
    

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje středním školám vyučovat podle rámcových vzdělávacích programů. Školní program je závazný pedagogický dokument, jehož součástí jsou informace o škole, o materiálních podmínkách výuky, o organizaci výuky, o vyučovaných předmětech a počtech hodin těchto předmětů v jednotlivých ročnících školy. ŠVP obsahuje očekávané výstupy, které stanovují úroveň vědomostí a dovedností, ke kterým by měli žáci ve vzdělávání dospět. Součástí ŠVP jsou tematické plány učiva jednotlivých předmětů v konkrétních ročnících studia.

Školní vzdělávací program pro žáky 1. – 4. ročníku čtyřletého gymnázia byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Školní vzdělávací program si můžete stáhnout z odkazu:

Školní vzdělávací program pro žáky 1. – 4. ročníku osmiletého gymnázia byl vytvořen podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu. Vyšší třídy tohoto studia –  5. – 8. ročník osmiletého gymnázia je vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.
Školní vzdělávací program si můžete stáhnout z odkazu:

V Šumperku dne 1. září 2020