Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Jazyky » Německý jazyk

Německý jazyk

Jan Amos Komenský říká: „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“
„Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.“
Zitat von Johann Wolfgang von Goethe

Ať už jsou vaše plány do budoucna jakékoli, znalost němčiny vám otevírá bezpočet možností. Naučit se německy znamená osvojit si dovednost, s níž můžete zlepšit svůj profesní i osobní život:

Pracovní svět: Komunikace v němčině s německy mluvícími obchodními partnery přispívá k lepším obchodním vztahům a tím k efektivnější komunikaci – potažmo tedy k většímu úspěchu.
Mezinárodní kariéra: Se znalostmi němčiny si zlepšíte pracovní vyhlídky u německých firem ve své zemi i v jiných státech. Dobré znalosti německého jazyka z vás v očích zaměstnavatele s globálními obchodními vztahy činí produktivního pracovníka.
Turistika a cestovní ruch: Turisté z německy mluvících zemí cestují hodně a daleko, na dovolené vydávají více peněz než turisté z jiných zemí. Rádi se nechávají hýčkat personálem a průvodci, kteří ovládají němčinu.
Věda a výzkum: Němčina je druhým nejdůležitějším jazykem vědy. Německo se svou finanční podporou výzkumu a vývoje řadí na třetí místo na světě a uděluje zahraničním vědcům výzkumná stipendia.
Komunikace: Rozvoj v oblasti médií, informačních a komunikačních technologií si žádá multijazykovou komunikaci. Řada důležitých webových stránek je v němčině. Německo zaujímá v produkci knih mezi 87 zeměmi celosvětově 5. místo po Velké Británii, Americe, Číně a Rusku. Vaše znalosti němčiny tedy znamenají širší přístup k informacím.
Kulturní porozumění: Naučit se německy znamená získat vhled do života, přání a snů obyvatel německy mluvících zemí s jejich multikulturní společností.
Cestování: Prohlubte díky znalostem němčiny své cestovatelské zážitky – nejenom v zemích, kde se mluví německy, ale také v dalších státech Evropy, zejména v její východní části.
Požitek z literatury, hudby, umění a filozofie: Němčina je jazykem Goetheho, Kafky, Mozarta, Bacha a Beethovena. Prohlubte svůj prožitek ze čtení a/nebo poslechu jejich děl v originále.
Studijní a pracovní možnosti v Německu: Německo uděluje velký počet stipendií umožňujících studium v této zemi. Pro mladé cizince existují zvláštní pracovní a pobytová víza, pro určitá povolání zase zvláštní ustanovení pro vydání pracovního povolení.
Výměnné programy: Mezi Německem a mnoha světovými zeměmi existují dohody o výměnných programech žáků a studentů.

Učebnice pro VG Schritte Neu

Schritte international Neu je kompletně přepracované vydání osvědčené a mnoho let prověřené učebnice Schritte international, která se běžně používá v začátečnických skupinách na středních školách nebo v kurzech pro dospělé.

Kniha obsahuje jak stránky učebnice, tak stránky pracovního sešitu. Veškeré poslechy a filmy k učebnici si mohou studenti spustit přes aplikaci Schritte Neu pro chytré telefony a tablety. Jednotlivým lekcím v učebnici navíc odpovídají i interaktivní online cvičení  určená speciálně pro tuto řadu učebnic.

(přehled učebnic pro VG)

Učebnice pro NG Planet

Učebnice Planet 1 a 2  je osvědčená řad učebnic pro 2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia, vhodná pro výuku 2. jazyka. Postupně vede od znalostní úrovně A1 na úroveň A2.

Planet nabízí promyšlený koncept výuky, zapojení párové práce a zajímavých motivačních aktivit do lekcí.  K učebnici patří pracovní sešit.

 K učebnicím Planet jsou navíc výborně zpracovaná interaktivní online cvičení, kde si studenti mohou zábavnou formou procvičit slovní zásobu, gramatiku a díky poslechovým cvičením i správnou výslovnost.