Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » O škole » Škola » Nadační fond při Gymnáziu Šumperk

Nadační fond při Gymnáziu Šumperk

Adresa: Masarykovo nám. 8., 787 01 Šumperk
IČO : 258 525 74
Účet č.: 167 036 080 / 0300 ČSOB Šumperk
Předseda správní rady: Mgr. Lenka Hegerová, tel. 588 188 501
Pokladník nadace: Bc. Petra Davidová, tel. 588 188 523

Nadační fond pracuje při gymnáziu již od roku 1999. Jeho cílem a zároveň účelem založení je podpora školní i mimoškolní činnosti studentů, z vybraných příspěvků se financují aktivity, které není možné hradit z peněz školy. Hlavním zdrojem financí pro nadaci jsou sponzorské rodičovské příspěvky (obvykle ve výši 300 Kč na rodinu) a další jednorázové sponzorské dary. Peníze jsou každoročně vyplaceny v podobné výši, jakou tvoří příjmy. Hlavní dotace jdou z nadace na přípravu a tisk školní ročenky, kterou studenti (a rodiče) dostávají zdarma vždy na podzim školního roku za rok předchozí. Dále jsou z nadace placeny tyto věci: odměny studentům – vítězům soutěží, odměny pro nejlepší studenty na konci školního roku, cestovné žáků na soutěže, nadace přispívá žákům na plavecký výcvik, na adaptační kurzy, na družební pobyty, z nadačních peněz hradíme poplatky žákovským instruktorům na kurzech GO. Výdajů je ještě celá řada dalších, všechny jsou uvedené vždy ve vyúčtování, zveřejněném v ročence za uplynulý rok.

Nadační fond slouží také jako účet, přes který jsou placené adaptační kurzy a družební pobyty.

Vážení přátelé šumperského gymnázia,
děkujeme za podporu, kterou projevujete škole také tím, že darujete naší nadaci jakékoliv finanční částky. Jsme rádi za rodičovské sponzorské příspěvky a obzvláště také za jednorázové finanční dary. Rodočovský příspěvek můžete poskytnout prostřednictví třídního učitele (hotově), nebo bezhotovostně přímo na účet nadace (viz výše – v tom případě nezapomeňte, prosím, ve vzkazu pro adresáta uvést jméno osoby, která dar poskytuje, nebo raději jméno žáka, jehož rodiče dar poskytli). Na každý jednorázový sponzorský dar vystavujeme darovací smlouvu.