Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » O škole » Škola » Školská rada

Školská rada

Školská rada při Gymnáziu Šumperk
Masarykovo nám. 8
787 01 Šumperk
Email: skolskarada@gymspk.cz

Volby do Školské rady
V květnu 2024 proběhly volby pedagogů do rady a volby zástupců rodičů do Školské rady při Gymnáziu, Šumperk (funkční období stávající školské rady bylo zahájeno v červenci 2021 a ukončeno 12. 7. 2024). Volby proběhly elektronicky s využitím elektronické databáze rodičů a zletilých žáků v Bakalářích. Zvolení zástupci rodičů a pedagogů jsou ředitelstvím školy oznámeni na krajský úřad, který následně bude jmenovat novou školskou radu na tříleté funkční období (počínaje červencem 2024).

Proběhla dvě kola voleb rodičů a zletilých studentů do školské rady. První kolo se konalo ve dnech 7. 5. a 8. 5. 2024, druhé kolo se uskutečnilo ve dnech 14. 5. a 15. 5. 2024. V obou kolech nedošlo ke zvolení zástupců rodičů do rady z toho důvodu, že volby byly neplatné (volilo méně jak 33 % platných voličů z celkem 1276 oprávněných voličů).

Podle platného volebního řádu KUOK, čl. 17 odst. 4 – pokud nejsou ani v opakovaných volbách zvoleni členové rady, jmenuje členy školské rady ředitel školy. Ředitel tedy rozhodl, že do školské rady nominuje ty z kandidátů, kteří ve volbách získali nejvíce hlasů.

Zápisy volební komise k provedeným volbám a přehled zvolených nominantů lze najít zde:

Po jmenování Školské rady při Gymnáziu, Šumperk zřizovatelem školy (KUOK) zde zveřejníme nové složení ŠR.

.

Archiv starších příspěvků a práce ŠR v období 2021 – 2024

Školská rada pracovala ve složení:
Zástupci nezletilých uchazečů a zletilých žáků: Mgr. Michaela Heldesová, p. Martina Holubcová, Ing. Antonín Vaculík, PhD.

Za učitele byli do školské rady opětovně zvoleni Mgr. Hegerová, Mgr. Opekar a Mgr. Papoušek.

Zřizovatel jmenoval do školské rady ještě další tři členy, kteří zastupují Krajský úřad OK.
Jsou to  JUDr. Dagmar Koláková , Mgr. Radovan Auer a Ing. Jan Šafařík, MBA. Nová rada se poprvé sešla na ustavujícím jednání dne 12. 10. 2021, zvolila předsedu a zahájila činnost. Předsedkyní rady byla zvolena JUDr. Dagmar Koláková. Tajemníkem rady byl zvolený Petr Opekar.

Na této stránce budou zveřejňovány zápisy z jednání rady.
Přehled zápisů z jednání Školské rady při Gymnáziu, Šumperk:

Další schůze školské rady proběhne na podzim 2022.

Archiv starších zápisů jednání předchozích rad:

O další činnosti školské rady budete informováni v této části www stránek Gymnázia Šumperk.