Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » O škole » Škola » Školská rada

Školská rada

Školská rada při Gymnáziu Šumperk
Masarykovo nám. 8
787 01 Šumperk
Email: skolskarada@gymspk.cz

Volby do Školské rady
V říjnu 2020 proběhly volby pedagogů do rady, volby zástupců rodičů do Školské rady při Gymnáziu, Šumperk proběhly až na jaře 2021 (z důvodu uzávěry škol bylo prodlouženo funkční období stávajících rad, volby proběhly elektronicky). Zvolení zástupci rodičů a pedagogů byli ředitelstvím školy oznámeni na krajský úřad, který následně jmenoval novou školskou radu na tříleté funkční období (počínaje 12. 7. 2021).

Proběhla dvě kola voleb rodičů a zletilých studentů do školské rady. První kolo se konalo ve dnech 13. 5. a 14. 5. 2021, druhé kolo se uskutečnilo ve dnech 3. 6. a 4. 6. 2021. V obou kolech nedošlo ke zvolení zástupců rodičů do rady z toho důvodu, že volby byly neplatné (volilo méně jak 33 % platných voličů z celkem 954 oprávněných voličů).

Podle platného volebního řádu KUOK, čl. 16 odst. 8 – pokud nejsou ani v opakovaných volbách zvoleni členové rady, jmenuje členy školské rady ředitel školy. Ředitel tedy rozhodl, že do školské rady nominuje ty z kandidátů, kteří ve volbách získali nejvíce hlasů. Pořadí kandidátů po sečtení hlasů v obou kolech bylo následující:
         Antonín Vaculík                    
                                    Michaela Heldesová              
                                    Martina Holubcová               
                                    Leona Pekařová                    
                                    Jaroslava Matějková            
                                    Veronika Chaloupková         

Zvoleni tedy byli:
Michaela Heldesová pedagožka, bydliště Šumperk
Martina Holubcová, pracovnice KVS, bydliště Šumperk
Antonín Vaculík, vědecký pracovník, bydliště Šumperk

Za učitele byli do školské rady opětovně zvoleni Mgr. Hegerová, Mgr. Opekar a Mgr. Papoušek.

Zřizovatel jmenoval do školské rady ještě další tři členy, kteří zastupují Krajský úřad OK.
Jsou to  JUDr. Dagmar Koláková , Mgr. Radovan Auer a Ing. Jan Šafařík, MBA. Nová rada se poprvé sešla na ustavujícím jednání dne 12. 10. 2021, zvolila předsedu a zahájila činnost. Předsedkyní rady byla zvolena JUDr. Dagmar Koláková. Tajemníkem rady byl zvolený Petr Opekar.

Na této stránce budou zveřejňovány zápisy z jednání rady.
Přehled zápisů z jednání Školské rady při Gymnáziu, Šumperk:

Další schůze školské rady proběhne na podzim 2022.

Archiv starších zápisů jednání předchozích rad:

O další činnosti školské rady budete informováni v této části www stránek Gymnázia Šumperk.