Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Základní informace » Preventivní program

Preventivní program

Preventivní plány školy

Preventivní plán 2020 – 2021

Školní Program proti šikanování a Krizové plány v případě výskytu šikany školní rok 2020 – 2021

Krizové plány postupu školy oblast rizikového chovaní školní rok 2020 2021

Národní strategie primární prevence MŠMT na léta 2019-2027

Akční plán národní strategie primární prevence MŠMT na léta 2020 – 2021

Strategie primární prevence rizikových projevů chování na léta 2019 – 2023

Program Školního poradenského pracoviště Gymnázia