Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Společenské předměty » Dějepis

Dějepis

Humanitní předmět dějepis sleduje chronologicky vývoj světových i českých dějin. Důraz je kladen na dějiny novověku a 20. století.

Na NG máme v předmětu dvouhodinovou týdenní dotaci s výjimkou sekundy, kde je pouze jedna hodina.

Na VG dějepis končí ve 3. ročníku, a právě ten se snažíme věnovat politickým, společenským, hospodářským a kulturním dějinám 20. století.

Naší snahou je také klást důraz na mezipředmětové vztahy. Dobře se nám propojují souvislosti s literaturou, dějinami umění, zeměpisem, základy společenských věd…

Studenti se snaží také rozvinout svou schopnost porozumět psaným textům, zejména historickým dokumentům, čímž rozvíjíme čtenářskou gramotnost.

Zájemci mohou prohlubovat své znalosti ve  dvou seminářích: Dějepisném semináři ve 4. ročníku a v semináři Moderní dějiny ve 3. a 4. ročníku.

V rámci předmětu jsou pořádány exkurze po památkách či na významná místa dějin (např. do Prahy, Olomouce, Osvětimi…), do galerií a muzeí. Na konci 2. ročníku je zařazena týdenní historická exkurze do vybraného regionu České republiky. Nechybí ani zahraniční poznávací zájezdy, které už mají na naší škole dlouholetou tradici.