Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Podpora studia » Kariérové poradenství » Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

www.kampomaturite.cz – Komplexní informace a přehledy o konkrétních fakultách, požadavky k přijímacímu řízení, ukázky přijímacích testů, užitečné rady, možnost stažení e-booku ke každé specializaci

www.Casopis.KamPoMaturite.cz – všechna čísla časopisu zdarma ke stažení v pdf i prolistování on-line

www.vysokeskoly.com/kalendar-akci-1/ – informace o dnech otevřených dveří

www.seminarky.cz – něco pro inspiraci

www.ctenarsky-denik.cz –něco pro inspiraci

www.europass.cz  – Europass nabízí možnost sestavit si nejen životopis ve standardizované formě, ale celé portfolio dokladů o dovednostech a schopnostech, které usnadní hledání práce nebo dalšího studia v celé Evropě.

ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage – Evropský portál pracovní mobility EURES pomáhá vyhledat práci v zemích EU, propojuje zaměstnavatele a uchazeče o práci a obecně podporuje volný pohyb pracovníků v rámci EU.

www.eqf.cz  – Evropský rámec kvalifikací je společný referenční rámec, který napomáhá pochopit, porovnat a uznávat kvalifikace získané v Evropské unii. Rozděluje dosažené vzdělání a kvalifikace do osmi úrovní EQF.

www.dzs.cz/cz/ecvet – Evropský systém kreditů, který přispívá k přenosu a uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v průběhu studijní nebo pracovní stáže doma i v zahraničí.

www.dzs.cz/cz/eurydice – Informační síť Eurydice sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

 

UŽITEČNÉ ODKAZY PRO UCHAZEČE O STUDIUM A STUDENTY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA:

www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly  – přehled středních škol

www.stredniskoly.cz/ – přehled středních škol

www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp – on-line testy zdarma k přijímacímu řízení

prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss – informace o přihláškách na SŠ, termínech PZ a tiskopisy ke stažení