Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Pro uchazeče » Přijímačky G 4leté

Přijímačky G 4leté

Jsi žákem deváté třídy základní školy? Se studiem na ZŠ jsi neměl problémy? Přemýšlíš o tom, že jednou v budoucnu bys chtěl studovat vysokou školu? Možná, že doposud nejsi vyhraněný, nevíš, jaký obor, jaké povolání bys jednou chtěl vykonávat. Máš zájem studovat na střední škole, kde budeš moci rozvíjet své zájmy, kde bude studium různorodé a doplněné o společenské, sportovní i školní aktivity? Pokud jsi na některé z výše uvedených vět odpověděl ANO, pak doporučujeme zvolit jako místo budoucího studia GYMNÁZIUM, ŠUMPERK.

Do čtyřletého gymnázia, studijní obor 7941K/41, zahájení studia v září 2021, přijmeme 90 uchazečů. Každý uchazeč bude muset vykonat Jednotnou přijímací zkoušku (od Cermatu). K seznámení s naší školou a studijním oborem nabízíme účast na dni otevřených dveří, kterým věnujeme samostatný odkaz.

Přijímání uchazečů se bude řídit platnými pokyny pro přijímání uchazečů. K nahlédnutí nabízíme loňské informace.

Uchazečům nabízíme zasílání podrobností o studiu a přijímacích zkouškách do mailu. Kdo má o tuto službu zájem, nechť zašle na adresu uchazec@gymspk.cz e-mail s větou „Mám zájem dostávat informace o studiu a přijímacích zkouškách – studijní obor čtyřleté gymnázium.“ Zaneseme si Váš kontakt do databáze uchazečů a provedeme Vás úskalím přijímacího řízení na střední školy.

Pro uchazeče z 9. tříd pravidelně konáme cvičné přijímací zkoušky. O jejich organizaci ještě rozhodneme (vzhledem ke koronavirové situaci).

Dále uvádíme pokyny pro vyplnění přihlášky (loňské, budeme je aktualizovat):