Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Pro uchazeče » Přijímačky G 4leté

Přijímačky G 4leté

Do čtyřletého gymnázia, studijní obor 7941K/41, zahájení studia v září 2024, přijmeme 90 uchazečů. Každý uchazeč bude muset vykonat Jednotnou přijímací zkoušku (od Cermatu). K seznámení s naší školou a studijním oborem nabízíme účast na dni otevřených dveří, kterým věnujeme samostatný odkaz.

Přijímání uchazečů se bude řídit platnými pokyny pro přijímání uchazečů. Platná kritéria hodnocení a přijímání uchazečů pro rok 2024 jsou zde:

Výsledky přijímacích zkoušek do čtyřletého studia, obor 79-41-K/41, zveřejněné dne 15. 5. 2024 najdete v pdf souboru v následujícím odkazu:

Předělení bodů za soutěže:

Uchazeči jsou označeni přidělenými registračními čísly. V tabulce lze dohledat výsledky dílčích zkoušek i body přidělené za prospěch a soutěže. Uchazeči jsou řazeni podle celkového počtu bodů v pořadí, které je popsáno v Kritériích pro hodnocení.

Přijímacích zkoušek se účastnilo 212 uchazečů. Poslední přijatý uchazeč má 142. pořadí a z testů získal celkem 70 bodů (42 z testu Čj a 28 z testu M).

Starší informace:

U uchazečů z devátých tříd ZŠ budeme hodnotit kromě přijímacích testů z Čj a M také prospěch ze ZŠ (jen dvě pololetí – konec osmého ročníku a pololetí devítky) a také úspěchy v soutěžích. POZOR! Má smysl přikládat diplomy jen u soutěží, kde se uchazeč umístil do třetího místa výše v okresních soutěžích, které jsou přímo vyjmenované v kritériích (olympiády Čj, D, Aj, Rj, Nj, Frj, M, F, Ch, Bi, Z). Nebudeme hodnotit úspěchy ve školních kolech soutěží, nebudeme hodnotit úspěchy v soutěžích, které nejsou uvedené v kritériích! Nebudeme hodnotit certifikáty jazykového vzdělávání.

V loňském roce poslední přijatý uchazeč vykonal zkoušky s následujícím výsledkem:

Poslední přijatý uchazeč byl uchazeč na 122. místě, získal celkem 88 bodů, z toho 31 bodů v testu Čj, 29 bodů v testu M a 28 bodů za prospěch na ZŠ.

Uchazečům nabízíme zasílání podrobností o studiu a přijímacích zkouškách do mailu. Kdo má o tuto službu zájem, nechť zašle na adresu uchazec@gymspk.cz e-mail s větou „Mám zájem dostávat informace o studiu a přijímacích zkouškách – studijní obor čtyřleté gymnázium.“ Zaneseme si Váš kontakt do databáze uchazečů a provedeme Vás úskalím přijímacího řízení na střední školy.

Pro uchazeče z 9. tříd pravidelně konáme cvičné přijímací zkoušky. O jejich organizaci ještě rozhodneme, budou se konat v průběhu března 2024.