Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Pro uchazeče » Přijímačky G 4leté

Přijímačky G 4leté

Jsi žákem deváté třídy základní školy? Se studiem na ZŠ jsi neměl problémy? Přemýšlíš o tom, že jednou v budoucnu bys chtěl studovat vysokou školu? Možná, že doposud nejsi vyhraněný, nevíš, jaký obor, jaké povolání bys jednou chtěl vykonávat. Máš zájem studovat na střední škole, kde budeš moci rozvíjet své zájmy, kde bude studium různorodé a doplněné o společenské, sportovní i školní aktivity? Pokud jsi na některé z výše uvedených vět odpověděl ANO, pak doporučujeme zvolit jako místo budoucího studia GYMNÁZIUM, ŠUMPERK.

Do čtyřletého gymnázia, studijní obor 7941K/41, zahájení studia v září 2023, přijmeme 88 uchazečů. Každý uchazeč bude muset vykonat Jednotnou přijímací zkoušku (od Cermatu). K seznámení s naší školou a studijním oborem nabízíme účast na dni otevřených dveří, kterým věnujeme samostatný odkaz.

Přijímání uchazečů se bude řídit platnými pokyny pro přijímání uchazečů. Platná kritéria jsou zde:

Poslední přijatý uchazeč vykonal zkoušky s následujícím výsledkem: v testu Čj získal 43 bodů, v testu M získal 26 bodů (stav před autoremedurou).

Také zde najdete další pokyny a termíny, vztahující se k přijímacímu řízení. Všem uchazečům po zveřejnění výsledků pošleme také informační mail s dalšími pokyny.

Informace z minulých let:

Poslední přijatý uchazeč byl uchazeč na 135. místě, získal celkem 80 bodů, z toho 33 bodů v testu Čj, 20 bodů v testu M a 27 bodů za prospěch na ZŠ.

Uchazečům nabízíme zasílání podrobností o studiu a přijímacích zkouškách do mailu. Kdo má o tuto službu zájem, nechť zašle na adresu uchazec@gymspk.cz e-mail s větou „Mám zájem dostávat informace o studiu a přijímacích zkouškách – studijní obor čtyřleté gymnázium.“ Zaneseme si Váš kontakt do databáze uchazečů a provedeme Vás úskalím přijímacího řízení na střední školy.

Pro uchazeče z 9. tříd pravidelně konáme cvičné přijímací zkoušky. O jejich organizaci ještě rozhodneme (vzhledem ke koronavirové situaci).

Dále uvádíme přehled důležitých termínů pro přijímačky v roce 2022:

Zde jsou k nahlédnutí či stažení formuláře přihlášek: