Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Pro uchazeče » Přijímačky G 4leté

Přijímačky G 4leté

Jsi žákem deváté třídy základní školy? Se studiem na ZŠ jsi neměl problémy? Přemýšlíš o tom, že jednou v budoucnu bys chtěl studovat vysokou školu? Možná, že doposud nejsi vyhraněný, nevíš, jaký obor, jaké povolání bys jednou chtěl vykonávat. Máš zájem studovat na střední škole, kde budeš moci rozvíjet své zájmy, kde bude studium různorodé a doplněné o společenské, sportovní i školní aktivity? Pokud jsi na některé z výše uvedených vět odpověděl ANO, pak doporučujeme zvolit jako místo budoucího studia GYMNÁZIUM, ŠUMPERK.

Do čtyřletého gymnázia, studijní obor 7941K/41, zahájení studia v září 2024, přijmeme 90 uchazečů. Každý uchazeč bude muset vykonat Jednotnou přijímací zkoušku (od Cermatu). K seznámení s naší školou a studijním oborem nabízíme účast na dni otevřených dveří, kterým věnujeme samostatný odkaz.

Přijímání uchazečů se bude řídit platnými pokyny pro přijímání uchazečů. Platná kritéria hodnocení a přijímání uchazečů pro rok 2024 jsou zde:

Dále zde budou zveřejněny v květnu 2024 výsledky (tabulky) přijetí uchazečů do čtyřletého studijního oboru.

U uchazečů z devátých tříd ZŠ budeme hodnotit kromě přijímacích testů z Čj a M také prospěch ze ZŠ (jen dvě pololetí – konec osmého ročníku a pololetí devítky) a také úspěchy v soutěžích. POZOR! Má smysl přikládat diplomy jen u soutěží, kde se uchazeč umístil do třetího místa výše v okresních soutěžích, které jsou přímo vyjmenované v kritériích (olympiády Čj, D, Aj, Rj, Nj, Frj, M, F, Ch, Bi, Z). Nebudeme hodnotit úspěchy ve školních kolech soutěží, nebudeme hodnotit úspěchy v soutěžích, které nejsou uvedené v kritériích! Nebudeme hodnotit certifikáty jazykového vzdělávání.

V loňském roce poslední přijatý uchazeč vykonal zkoušky s následujícím výsledkem:

Poslední přijatý uchazeč byl uchazeč na 122. místě, získal celkem 88 bodů, z toho 31 bodů v testu Čj, 29 bodů v testu M a 28 bodů za prospěch na ZŠ.

Uchazečům nabízíme zasílání podrobností o studiu a přijímacích zkouškách do mailu. Kdo má o tuto službu zájem, nechť zašle na adresu uchazec@gymspk.cz e-mail s větou „Mám zájem dostávat informace o studiu a přijímacích zkouškách – studijní obor čtyřleté gymnázium.“ Zaneseme si Váš kontakt do databáze uchazečů a provedeme Vás úskalím přijímacího řízení na střední školy.

Pro uchazeče z 9. tříd pravidelně konáme cvičné přijímací zkoušky. O jejich organizaci ještě rozhodneme, budou se konat v průběhu března 2024.