Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Přírodovědné předměty » Fyzika

Fyzika

Obsahové vymezení předmětu:

Vyučovací předmět Fyzika vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v RVP GV. Integruje průřezové téma Environmentální výchova, a i části vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie z RVP GV.

Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání světa, ve kterém žijeme, pochopení nejobecnějších zákonů přírodovědy, které jsou základem přírodních, technických a lékařských věd.

Časové vymezení předmětu:

Týdenní časová dotace NG:

  • Prima               2 hodiny (z toho jedna hodina Cvičení z fyziky)
  • Sekunda          2 hodiny (z toho jedna hodina Cvičení z fyziky)
  • Tercie              2 hodiny
  • Kvarta             2 hodiny

Týdenní časová dotace VG:

  • 1. ročníky, kvinta:                    3 hodiny (z toho 1 hodina Cvičení z fyziky)
  • 2. ročníky, sexta:                      3 hodiny (z toho 1 hodina Cvičení z fyziky)
  • 3. ročníky, septima:                  3 hodiny

Organizační vymezení předmětu:

Fyzika je realizována jako povinný předmět pro žáky 1. – 3. ročníku (kvinty – septimy)

Při hodinách cvičení je třída dělena na 2 skupiny.

Předmět Fyzika je převážně vyučován v učebnách fyziky a v laboratoři fyziky. Výuka je doplňována odbornými exkurzemi a přednáškami. V druhém ročníku je žákům nabídnuta možnost zvolit si týdenní exkurzi zaměřenou na fyziku a výpočetní techniku.

Volitelné předměty:

Pro žáky s větším zájmem o fyziku, především pro ty, kteří chtějí z Fyziky složit maturitní zkoušku, je určen ve třetím a čtvrtém ročníku (septimě a oktávě) volitelný předmět Seminář z fyziky v časové dotaci 2 hodiny týdně po dobu obou roků.

Soutěže:

Během studia se mohou žáci každoročně zúčastnit těchto soutěží:

  • fyzikální olympiáda
  • korespondenční semináře
  • odborné soutěže (Fyziklání, Turnaj mladých fyziků, Fyzikální náboj, Energetická olympiáda)