Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Tělesná výchova

Tělesná výchova

Tělesná výchova je nezastupitelnou složkou výchovně-vzdělávacího systému našeho školství! Jejím hlavním cílem je přispívat k všestrannému, harmonickému rozkvětu žáků a rozvojem pohybových schopností, prohlubováním pohybových dovedností a vědomostí, tvořících součást tělesné kultury, upevňovat zdraví a formovat pozitivní vlastnosti vyvíjející se osobnosti.

Hodiny Tv na našem gymnáziu jsou vyučovány v oddělených skupinách děvčat a chlapců, probíhají ve školní sportovní hale, kterou je možno rozdělit na tři stejně velká hřiště, dále v gymnastickém sálku, v posilovně nebo v relaxační místnosti. Atletické disciplíny a hry lze realizovat na speciálním Tyršově stadionu.

Časová dotace je 2 hodiny týdně (pouze první ročník víceletého gymnázia má dotaci tříhodinovou = 2+1).

Náplň tělesné výchovy se liší dle tematických plánů jednotlivých ročníků, ale zahrnuje atletické disciplíny, gymnastické prvky, sportovní hry (basketbal, volejbal, házená, kopaná, futsal, florbal), velké množství malých pohybových her, posilovací, protahovací, relaxační cvičení a cvičení s hudbou.

Součástí Tv jsou samozřejmě i teoretické poznatky a pravidla výše uvedeného výčtu tělesných, sportovních a pohybových aktivit.

V prvním ročníku nižšího gymnázia je součástí osnov Tv plavecký kurz v rozsahu deseti dvouhodinových lekcí; v druhém ročníku čtyřletého gymnázia a G6-sexty pak v rozsahu pěti dvouhodinových lekcí.

Ve druhém ročníku nižšího gymnázia a v prvním ročníku čtyřletého gymnázia a G5-kvinty je součástí osnov Tv pětidenní výcvikový lyžařský kurz, zaměřený na sjezdové lyžování nebo snowboard a běžecké lyžování.

Ve třetím ročníku čtyřletého gymnázia a G7-septimy jsou součástí osnov Tv sportovní kurzy: vodní turistika (Orava, Dunajec), cykloturistika (Lednicko-valtický areál), pěší turistika (Krkonoše) a kurz všesportovní (Šumperk a okolí).

Žáci mají na výběr i nepovinné předměty: sportovní hry – atletika, sportovní hry – volejbal; pro chlapce je pořádána futsalová liga třídních kolektivů a florbalová liga smíšených družstev. Pro žáky nižšího gymnázia jsou v případě zájmu pořádány pohybové hry.

Žáci mohou školu reprezentovat v různých postupových i nepostupových soutěžích pořádaných okresní radou AŠSK, nebo v soutěžích vyhlašovaných MŠMT. Velice úspěšní v republikovém měřítku jsme například ve Středoškolském atletickém poháru, v silovém čtyřboji, v Juniormaratonu, v přespolním běhu, v orientačním běhu, v Poháru rozhlasu, v Atletickém čtyřboji základních škol, ve volejbale, beachvolejbale, basketbalu, kopané, ve futsalové lize a dalších soutěžích.

Corny pohár
Naše úspěšná děvčata
Poháry ze sportovních soutěží