Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Pro uchazeče » Přijímací řízení – obecně

Přijímací řízení – obecně

Aktualizace k 27. 4. 2023

Vážené uchazečky, vážení uchazeči o studium,
vážení rodiče,

v úterý 7. listopadu 2023 na Gymnáziu, Šumperk proběhne Den otevřených dveří. Tento den konáme jako součást Výstavy středních škol Olomouckého kraje – Scholaris 2023. V tělocvičně gymnázia se představí okolo 35 krajských středních škol a mnoho desítek jejich studijních oborů. Akci Scholaris 2023 organizuje Olomoucký kraj ve spolupráci se Schola Servis s.r.o. Prostějov, naše škola poskytuje servis a prostory pro akci. Výstava středních škol zahajuje v úterý ráno v 8:00 hodin, veřejnost má možnost navštívit tělocvičnu gymnázia do 16:00 hodin (příchod vchodem do tělocvičny od Masarykovy knihovny Šumperk).

Ve školním roce 2023/2024 proběhnou přijímací zkoušky v dubnu 2024. Budou určené zájemcům o čtyřletý i osmiletý studijní obor, kteří hodlají nastoupit v září 2024 do prvního ročníku studia.

Budeme přijímat 3 třídy (90) žáků studia 79-41-K/41 gymnázium čtyřleté, obor je určený žákům devátých tříd,
a 1 třídu (30) žáků do studia 79-41-K/81 gymnázium osmileté, obor je určený žákům pátých tříd ZŠ.


Ti, kdo se z různých důvodů  Dne otevřených dveří Gymnázia Šumperk nemohou zúčastnit, mohou využít druhý den otevřených dveří, který konáme v lednu 31. 1. 2024. V tento den bude od 12:00 do 17:00 hodin zpřístupněna škola a jednotlivé předmětové komise připraví prezentace své činnosti, zájemci budou moci získat úplný přehled o aktivitách školy i průběhu studia v obou oborech. V lednu také připravíme besedy o přijímacím řízení pro rodiče (zejména informace o změnách, nastanou-li).

Krátce se chceme vyjádřit také k chystaným změnám v přijímání uchazečů na střední školy. Ve chvíli, kdy píšu tuto pozvánku na výstavu Scholaris jsou již známé obrysy chystané legislativy, doposud však zákon a návazné vyhlášky nejsou schválené a účinné. Proto budeme o chystaných změnách v přijímacím řízení informovat veřejnost pouze nezávazně. Současně jsme však připraveni organizovat přijímací zkoušky stejným způsobem jako v loňském roce. Rozhodnutí o formě konání přijímacích zkoušek proběhne na konci listopadu.

Gymnázium nabízí také službu zasílání informací pro zaregistrované zájemce o přijímací zkoušky.
Registrovaným žákům a rodičům budeme vždy s týdenním předstihem zasílat informační maily s pozvánkou na Den otevřených dveří, informace k podávání přihlášek, informace a přihlášky na cvičné přijímací zkoušky, které budeme opět organizovat, informace o termínech a přípravě na ostré přijímačky a konečně také informace o procesech spojených s přijímacím řízením na střední školy. Pokud bude schválená změna konání přijímaček, o všech důležitých věcech a termínech Vás budeme rovněž informovat.

Registrace k zasílání informačních mailů je jednoduchá.
Na mailovou adresu   uchazec@gymspk.cz   zašlete krátkou zprávu, např.
Mám zájem dostávat informace z gymnázia, Šumperk k přijímacím zkouškám do čtyřletého (nebo osmiletého – pozn. vyberte) studia.“
Informace začnou chodit od prosince 2024 na mail, ze kterého jste zprávu poslali.

Tedy to nejdůležitější ještě jednou: Dny otevřených dveří Gymnázia Šumperk proběhnou v letošním školním roce 7.11. 2023 od 8:00 do 16:00 (v rámci akce Scholaris) a 31.1.2024 od 12:00 do 17:00 hodin.

Archiv informací o přijímačkách v loňském roce

Ve čtyřletém studiu se přijímaček zúčastnilo 191 uchazeček a uchazečů. Všichni žáci se dostavili ke zkouškám a jejich výsledky byly vyhodnoceny. Vedení školy rozhodlo, že přímo bude přijato 88 uchazečů. Zbylým 103 uchazečům bude poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Jelikož mezi přijatými uchazeči budou i žáci, kteří upřednostní nástup na druhou zvolenou školu, doporučuji nepřijatým, aby si podali odvolání proti nepřijetí. Vzor odvolání je možné stáhnout z odkazu v tomto článku (dole) nebo na našem webu v sekci s obecnými informacemi k přijímacím zkouškám.

Poslední přijatý uchazeč vykonal zkoušky s následujícím výsledkem: v testu Čj získal 31 bodů, v testu M získal 29 bodů, umístil se na 122. místě ze 191 uchazečů (stav po autoremeduře).

Výsledky přijímaček do čtyřletého studia, obor 79-41-K/41

V osmiletém studiu se přijímaček zúčastnilo 116 uchazeček a uchazečů. Vedení školy rozhodlo, že přímo bude přijato 30 uchazečů. Bohužel – ke zkouškám z důvodu nemoci nepřišlo 5 uchazečů, z nichž 3 požádali o zkoušky v náhradním termínu. Těmto žákům budou ponechána volná místa na pozdější přijetí. Proto v současné chvíli můžeme přijmout jen 27 uchazečů. Náhradní termín zkoušek je 10. 5. a 11. 5. 2023. Po obdržení výsledků zařadíme výše uvedené 3 uchazeče do tabulky výsledků na jim náležející místa a buď budou přijati, nebo nabídneme dodatečné přijetí uchazečům, kteří jsou nyní na 28. až 30. místě (pokud se odvolají).
Celkem 89 uchazečům bude poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Jelikož mezi přijatými uchazeči jsou i žáci, kteří upřednostní nástup na druhou zvolenou školu, nebo žáci, kteří se neodvolají, doporučuji nepřijatým, aby si podali odvolání proti nepřijetí. Vzor odvolání je možné stáhnout v tomto článku (dole) nebo na našem webu v sekci s obecnými informacemi k přijímacím zkouškám.

Poslední přijatý uchazeč vykonal zkoušky s následujícím výsledkem: v testu Čj získal 36 bodů, v testu M získal 17 bodů, umístil se na 36. místě (stav po autoremeduře).

Výsledky přijímaček do osmiletého studia, obor 79-41-K/81

Zveřejněné tabulky se sdělením „Přijat/a“ mají váhu písemného rozhodnutí o přijetí. Papírové rozhodnutí o přijetí nebudeme rozesílat. Přijaté uchazeče upozorňujeme, že přijatý uchazeč musí svůj zájem studovat na naší škole stvrdit odevzdáním zápisového lístku. Termíny pro odevzdávání zápisových lítků začnou běžet od úterý 2. 5., termíny pro odvolání nepřijatých uchazečů začnou běžet dnem následujícím po převzetí dopisu s rozhodnutím o nepřijetí (na poště nebo osobně). Pokud se nepřijatí uchazeči budou odvolávat, musí tak učinit do 3 dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

Všem rodičům nepřijatých žáků nabízíme převzít rozhodnutí o nepřijetí osobně, v kanceláři školy, v úterý 2. 5. 2023. Kancelář bude otevřena nepřetržitě od 7:30 hod do 17:00 hod. Pracovnice kanceláře budou vydávat rozhodnutí o nepřijetí, současně bude možné vyplnit odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí osobně, na místě. Od přijatých pracovnice kanceláře zahájí výběr zápisových lístků. Zápisové lístky noste do 16. 5. 2023.

Konzultace k přijímačkám lze řešit na tel. kancelář 588 188 511, ředitel 588 188 500

Přijatým blahopřejeme, nepřijaté vyzýváme, aby se odvolali a čekali na další administrativní procesy, v jejichž průběhu některým nepřijatým budeme měnit původně zamítavá rozhodnutí.

_________________________________________________________________________________________________________

Zájemci – chcete dostávat informace o přijímačkách? Napište mail na uchazec@gymspk.cz (viz níže)

Termín pro doručení přihlášek je do 1. 3. 2024 nebo do 20. 2. 2024, bude-li schválená nová legislativa. Způsoby doručení přihlášek budeme aktualizovat poté, co bude známá forma podávání přihlášek na střední školy.

K řádně vyplněné přihlášce není nutné dokládat potvrzení od lékaře, uchazeči o studium na gymnaziích potvrzení lékaře nepotřebují. Přihlášku ke stažení v excelovském formátu nabízíme zde:

Dny otevřených dveří

V úterý 7. listopadu 2023 se v tělocvičně Gymnázia, Šumperk uskuteční tradičnila výstava středních škol olomouckého kraje. Ve stejný den a stejný čas pořádala naše škola první Den otevřených dveří.

Den otevřených dveří gymnázia pořádáme také 31. ledna 2024. Zájemci o studium na Gymnáziu, Šumperk mohou získat první informace v infocentru. Zde se zájemců ujmou studentští průvodci, kteří je mohou provést po škole, ukázat prostory školy a říci o studiu informace z pohledu žáka. V infocentru pak zodpovíme všechny speciální dotazy týkající se jak gymnazijního vzdělávání, tak také přijímacích zkoušek na gymnázium.
Připraveno bude v době od 12:00 do 17:00 hodin

–     informační centrum, zástupce vedené školy poskytne obecné informace o studiu na gymnáziu
–     dozvíte se vše o přijímacích zkouškách

–    ředitel školy organizuje dvě besedy určené rodičům uchazečů
(probereme výhody a nevýhody studia osmiletého gymnázia, šance na přijetí, cvičné přijímačky, administrativní obtíže s přijímačkami spojené, jak zvýšit šance na přijetí, novou formu přijímacího řízení na SŠ ap.)

–     jednotlivé předmětové komise představí svou činnost (např. prezentace vyučovaných cizích jazyků, sportovní utkání v tělocvičně, možnost vyzkoušet si chemické pokusy v laboratoři, hudební produkce v hudebně, prezentace 3D tisku, informace o výuce programování, Bi a Ch laboratorních prací, ukázky virtuální reality, prohlídky knihovny a dalších místností)

–    dále představíme školní i mimoškolní akce doprovázející výuku, zahraniční družební partnery, program Erasmus+, kurzy a exkurze

Kritéria pro organizaci přijímacích zkoušek platná v dubnu 2023 (archiv roku 2023):
Pro přijímání uchazečů ke studiu na Gymnázium, Šumperk, zahájení studia od 1. září 2023, budou platit kritéria, která si můžete stáhnout z následujících odkazů:

Přijímání uchazečů do oboru 79 41 K/41 gymnázium, čtyřleté

Přijímání uchazečů do oboru 79 41 K/81 gymnázium, osmileté

__________________________________________________________________

Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu

uchazec@gymspk.cz

Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).