Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Pro uchazeče » Přijímací řízení – obecně

Přijímací řízení – obecně

Ve školním roce 2021/2022 proběhnou přijímací zkoušky v dubnu 2022. Budou určené zájemcům o čtyřletý i osmiletý studijní obor, kteří hodlají nastoupit v září 2022 do prvního ročníku studia.

Budeme přijímat 3 třídy (88) žáků studia 79-41-K/41 gymnázium čtyřleté, obor je určený žákům devátých tříd,
a 1 třídu (30) žáků do studia 79-41-K/81 gymnázium osmileté, obor je určený žákům pátých tříd ZŠ.

Termín pro doručení přihlášek je do 1. 3. 2022. Přihlášku lze doručit následujícími způsoby:

– Nejjednodušším způsobem je doručení přihlášky osobně do kanceláře školy. Kancelář je otevřená denně od 7:30 do 15:00 hodin. V průběhu jarních prázdnin (21. – 25. 2. 2022) noste přihlášky jen do 14:00 hodin.

– Na hlavním vchodu školy zvoňte na kancelář (domovní tel. B11) a po zpřístupnění dveří jděte do 1. patra, kde v kanceláři přihlášku zkontrolujeme a přebereme. Na vyžádání dáváme i doklad o převzetí přihlášky.

– Přihlášku lze poslat také poštou, podací razítko musí být datované nejpozději 1. 3. 2022.
Lepší je poslat přihlášku doporučeně, kdo pošle přihlášku jako běžné psaní, je dobré doručení přihlášky po několika dnech zkontrolovat zavoláním na tel. 588 188 511.

K řádně vyplněné přihlášce není nutné dokládat potvrzení od lékaře, uchazeči o studium na gymnaziích potvrzení lékaře nepotřebují.

Kritéria pro organizaci přijímacích zkoušek:
Pro přijímání uchazečů ke studiu na Gymnázium, Šumperk, zahájení studia od 1. září 2022, budou platit následující kritéria:


Přijímání uchazečů do oboru 79 41 K/41 gymnázium, čtyřleté

Přijímání uchazečů do oboru 79 41 K/81 gymnázium, osmileté


Všechny přijaté uchazeče upozorňujeme na to, že přijatý žák musí potvrdit svůj zájem studovat na naší škole odevzdáním zápisového lístku. Lhůta pro zápisové lístky začne plynout od 2. 5. 2022, ZL noste do kanceláře školy nejlépe osobně, neboť při odevzdání ZL odevzdáte rovněž návratku s volbou jazyka a dostanete pokyny k rozřazovacím testům z jazyka a informace o rodičovských schůzkách.

Nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání proti nepřijetí (do 3 dnů od převzetí dopisu s rozhodnutím o nepřijetí). odvolání noste osobně, popř. pošlete poštou (podací razítko nesmí být starší 3 dnů od převzetí dopisu). Pro napsání odvolání můžete využít vzor, který je ke stažení zde (včetně pdf návodu z loňského roku):

Pozn.: Do odvolání píšete č.j. rozhodnutí o nepřijetí. Pokud hodláte donést odvolání dříve, než obdržíte papír s rozhodnutím o nepřijetí, příslušné číslo jednací Vám pomůže dohledat sekretariát ředitele.

__________________________________________________________________

Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu

uchazec@gymspk.cz

Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).