Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Pro uchazeče » Přijímací řízení – obecně

Přijímací řízení – obecně

Aktuální informace k výsledkům přijímacího řízení – v DiPSy jsem chybně nahrál tabulky v oborech G4 a G8 (byly přehozeny). Opraveno v 6:20 hod. Maceček

Aktualizace k datu 15. 5. 2024

Informujeme uchazeče o studium i rodičovskou veřejnost, že na webu školy (elektronicky) i ve vestibulu školy (na nástěnce) najdete zveřejněné výsledky přijímacího řízení do obou oborů studia. Uchazeči, kteří se přihlašovali elektronicky najdou stejné výsledky také v aplikaci DiPSy.
Kde na webu najdete tabulky s výsledky?
Na hlavní stránce volte nabídku Studium a dále v sekci Pro uchazeče zvolte informace pro příslušný studijní obor (Přijímačky G4 nebo G8). Zde najdete tabulku celkových výsledků, kde jsou uchazeči označení registračními čísly seřazeni podle dosažených bodů, u každého uchazeče lze dohledat výsledky testů a také výsledek přijímacího řízení po rozřazení uchazečů.

Přijatým uchazečům škola zašle písemné informace k organizaci zahájení studia.

Aktualizace k 20. 1. 2024

Vážené uchazečky, vážení uchazeči o studium,
vážení rodiče,

přinášíme souhrn informací pro všechny, kteří se jako uchazeči o střední školy nebo rodiče uchazečů budou účastnit přijímacího řízení v roce 2024. Jste-li zájemci o Gymnázium, Šumperk – děkujeme za zájem. Věříme, že Vás provedeme procesem přijímání uchazečů tak, abyste vše jednoduše zvládli. Budeme se Vám snažit pomoci s podáním přihlášky i s procesem přijímacích zkoušek.

Ve středu 31. 1. 2024 na Gymnáziu, Šumperk proběhne Den otevřených dveří. V tento den od 12:30 hod bude škola přístupná, připravíme prezentaci oborů, přehled činnosti školy i informační besedy o studiu a podávání přihlášek.

Podstatné na úvod: Ve školním roce 2023/2024 proběhnou přijímací zkoušky v dubnu 2024. Budou určené zájemcům o čtyřletý i osmiletý studijní obor, kteří hodlají nastoupit v září 2024 do prvního ročníku studia.

Budeme přijímat 3 třídy (90 žáků) studia 79-41-K/41 gymnázium čtyřleté, obor je určený žákům devátých tříd,
a 1 třídu (30 žáků) do studia 79-41-K/81 gymnázium osmileté, obor je určený žákům pátých tříd ZŠ.


Gymnázium nabízí také službu zasílání informací pro zaregistrované zájemce o přijímací zkoušky.
Registrovaným žákům a rodičům budeme vždy s týdenním předstihem zasílat informační maily s pozvánkou na Den otevřených dveří, informace k podávání přihlášek, informace a přihlášky na cvičné přijímací zkoušky, které budeme opět organizovat, informace o termínech a přípravě na ostré přijímačky a konečně také informace o procesech spojených s přijímacím řízením na střední školy. Pokud bude schválená změna konání přijímaček, o všech důležitých věcech a termínech Vás budeme rovněž informovat.

Registrace k zasílání informačních mailů je jednoduchá.
Na mailovou adresu   uchazec@gymspk.cz   zašlete krátkou zprávu, např.
Mám zájem dostávat informace z gymnázia, Šumperk k přijímacím zkouškám do čtyřletého (nebo osmiletého – pozn. vyberte) studia.“

Souhrn důležitých informací pro přijímací řízení v roce 2024:

Kritéria přijímání a hodnocení uchazečů při přijímacích zkouškách zveřejníme na našem webu do konce ledna 2024. Najdete je v sekci Studium/Pro uchazeče/Přijímačky G 4leté nebo Přijímačky G 8leté.

Naše materiály o škole a přijímání uchazečů:

Podrobné informace můžete získat na webu www.prihlaskynastredni, na kterém společnost Cermat souhrnně a přehledně prezentuje všechny podstatné informace pro školy i uchazeče.

Pro navštívení stránek jděte na odkaz https://www.prihlaskynastredni.cz/

Materiály ke stažení:

Pozn.1: Přílohu Hodnocení na vysvědčeních bude nejspíše uchazečům vydávat základní škola jako vyjetinu z matriky a evidence výsledků žáků ve školním informačním systému (včetně QR kódu v záhlaví dokumentu).

Pozn. 2: Žáci, kteří budou dokládat zprávy o podpoře, nebo žáci dokládající úspěch v soutěžích budou Zprávy PPP a diplomy dokládat buď ve formě skenu do systému dipsy.cz, nebo papírově doručené na školy.

Archiv informací o přijímačkách v loňském roce

Ve čtyřletém studiu se přijímaček v loňském roce zúčastnilo 191 uchazeček a uchazečů. Všichni žáci se dostavili ke zkouškám a jejich výsledky byly vyhodnoceny. Vedení školy rozhodlo, že přímo bude přijato 88 uchazečů. Zbylým 103 uchazečům bylo poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Poslední přijatý uchazeč vykonal zkoušky s následujícím výsledkem: v testu Čj získal 31 bodů, v testu M získal 29 bodů, umístil se na 122. místě ze 191 uchazečů (stav po autoremeduře).

V osmiletém studiu se přijímaček zúčastnilo 116 uchazeček a uchazečů. Vedení školy rozhodlo, že přímo bylo přijato 30 uchazečů. Celkem 89 uchazečům bude poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Poslední přijatý uchazeč vykonal zkoušky s následujícím výsledkem: v testu Čj získal 36 bodů, v testu M získal 17 bodů, umístil se na 36. místě (stav po autoremeduře).

Konzultace k přijímačkám lze řešit na tel. kancelář 588 188 511, ředitel 588 188 500

_________________________________________________________________________________________________________

K řádně vyplněné přihlášce není nutné dokládat potvrzení od lékaře, uchazeči o studium na gymnaziích potvrzení lékaře nepotřebují.

Den otevřených dveří gymnázia pořádáme také 31. ledna 2024. Zájemci o studium na Gymnáziu, Šumperk mohou získat první informace v infocentru. Zde se zájemců ujmou studentští průvodci, kteří je mohou provést po škole, ukázat prostory školy a říci o studiu informace z pohledu žáka. V infocentru pak zodpovíme všechny speciální dotazy týkající se jak gymnazijního vzdělávání, tak také přijímacích zkoušek na gymnázium.
Připraveno bude v době od 12:00 do 17:00 hodin

–     informační centrum, zástupce vedené školy poskytne obecné informace o studiu na gymnáziu
–     dozvíte se vše o přijímacích zkouškách

–    ředitel školy organizuje dvě besedy určené rodičům uchazečů
(probereme výhody a nevýhody studia osmiletého gymnázia, šance na přijetí, cvičné přijímačky, administrativní obtíže s přijímačkami spojené, jak zvýšit šance na přijetí, novou formu přijímacího řízení na SŠ ap.)

–     jednotlivé předmětové komise představí svou činnost (např. prezentace vyučovaných cizích jazyků, sportovní utkání v tělocvičně, možnost vyzkoušet si chemické pokusy v laboratoři, hudební produkce v hudebně, prezentace 3D tisku, informace o výuce programování, Bi a Ch laboratorních prací, ukázky virtuální reality, prohlídky knihovny a dalších místností)

–    dále představíme školní i mimoškolní akce doprovázející výuku, zahraniční družební partnery, program Erasmus+, kurzy a exkurze

__________________________________________________________________

Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu

uchazec@gymspk.cz

Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).