Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Pro uchazeče » Přijímací řízení – obecně

Přijímací řízení – obecně

Ve školním roce 2021/2022 proběhnou přijímací zkoušky v dubnu 2022. Budou určené zájemcům o čtyřletý i osmiletý studijní obor, kteří hodlají nastoupit v září 2022 do prvního ročníku studia.

Budeme přijímat 3 třídy žáků studia 79-41-K/41 gymnázium čtyřleté, obor je určený žákům devátých tříd,
a 1 třídu žáků do studia 79-41-K/81 gymnázium osmileté, obor je určený žákům pátých tříd ZŠ.

—–

Starší příspěvky – přijímací řízení v roce 2021.

Výsledky přijímacích zkoušek – studijní obor 79-41-K/41 gymnázium, čtyřleté
Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 158 uchazečů.
Přímo je přijato 90 uchazečů.
Poslední přijatý uchazeč se umístil na 133 místě v tabulce celkových výsledků, test Čj napsal na 34 bodů a test M napsal na 20 bodů.

Tabulku výsledků stáhněte zde:

Výsledky přijímacích zkoušek – studijní obor 79-41-K/81 gymnázium, osmileté
Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 91 uchazečů.
Přímo je přijato 30 uchazečů.
Poslední přijatý uchazeč se nachází na 53. místě s výsledky test Čj – 24 bodů, test M – 25 bodů.

Kritéria pro organizaci přijímacích zkoušek:
Pro přijímání uchazečů ke studiu na Gymnázium, Šumperk, zahájení studia od 1. září 2021, budou platit následující kritéria:
Přijímání uchazečů do oboru 79 41 K/41 gymnázium, čtyřleté

Přijímání uchazečů do oboru 79 41 K/81 gymnázium, osmileté

Přijímací zkoušky se uskutečnily formou Jednotné přijímací zkoušky konané pomocí testů Cermat. Každý uchazeč mohl podat přihlášku na dvě střední školy, přijímací zkoušky se proto uskutečnily ve dvou termínech (viz výše). Všichni uchazeči musí vykonat přijímací zkoušky.
Obecné informace o přijímacích zkouškách jsou doplněny o podrobnější informace v sekci věnované příslušnému studijnímu oboru.

Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu

uchazec@gymspk.cz

Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).