Přejdi na obsah
Gymspk » Studium » Pro uchazeče » Přijímací řízení – obecně

Přijímací řízení – obecně

Přijímací zkoušky do osmiletého i čtyřletého studia organizujeme v dubnu 2021 takto:
12. a 13. 4. 2021 – přijímací zkoušky pro žáky čtyřletého studia, obor 7941K/41
14. a 15. 4. 2021 – přijímací zkoušky pro žáky osmiletého studia, obor 7941K/81
Náhradní termín zkoušek – 12. a 13. 5. 2021

Přijmeme 3 třídy žáků z devátých tříd ZŠ a 1 třídu žáků z pátých tříd ZŠ. Přijímací zkoušky budou organizovány podle kritérií, která budou zveřejněna na konci ledna 2021.

Přihlášky ke studiu noste do kanceláře školy do 1. března 2021! Kancelář je otevřená denně od 7:30 hod do 14:30 hodin, po telefonické domluvě (tel. 588 188 511) lze přihlášku donést i jindy. Přihlášky je možné zaslat na adresu školy rovněž poštou (viz Kontakty).

Kritéria pro organizaci přijímacích zkoušek:
Pro přijímání uchazečů ke studiu na Gymnázium, Šumperk, zahájení studia od 1. září 2021, budou platit následující kritéria:
Přijímání uchazečů do oboru 79 41 K/41 gymnázium, čtyřleté

Přijímání uchazečů do oboru 79 41 K/81 gymnázium, osmileté

Přijímací zkoušky se uskuteční formou Jednotné přijímací zkoušky konané pomocí testů Cermat. Každý uchazeč bude moci podat přihlášku na dvě střední školy, přijímací zkoušky se proto uskuteční ve dvou termínech (viz výše). Všichni uchazeči musí vykonat přijímací zkoušky.
Obecné informace o přijímacích zkouškách jsou doplněny o podrobnější informace v sekci věnované příslušnému studijnímu oboru.

Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu

uchazec@gymspk.cz

Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).

Den otevřených dveří školy plánovaný na středu 27. ledna 2021 je vzhledem k preventivním opatřením proti koronaviru zrušený. Jeho náhradou budou on-line besedy, které plánujeme na přelon ledna a února a jejichž termíny včetně způsobu elektronického přenosu besed uvádíme v článku On-line besedy pro uchazeče.