Přejdi na obsah
Gymspk » Studium » Pro uchazeče » Přijímací řízení – obecně

Přijímací řízení – obecně

Ve středu 19. 5. 2021 jsme na základě výsledků testů zaslaných společností Cermat sestavili pořadí uchazečů v přijímacích zkouškách pro školní rok 2021/2022. Do výsledků jsme započetli lepší dosažené výsledky v testech Cermatu.
Podle platných kritérií jsme seřadili uchazeče do tabulky celkových výsledků (viz níže).

Přijatí uchazeči obdrželi rozhodnutí Přijat/a, nepřijatým uchazečům jsme telefonicky sdělili, že šance na přijetí již není, neboť dne 10. 6. 2021 jsme uzavřeli autoremeduru původně zamítavých rozhodnutí.

Přijatí uchazeči dostali pozvánku na první rodičovské schůzky rodičů žáků budoucí 1.ABC a G.1, které se konají ve středu 23. 6. 2021 v 16:00 hodin.

—–

Výsledky přijímacích zkoušek – studijní obor 79-41-K/41 gymnázium, čtyřleté
Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 158 uchazečů.
Přímo je přijato 90 uchazečů.
Poslední přijatý uchazeč se umístil na 133 místě v tabulce celkových výsledků, test Čj napsal na 34 bodů a test M napsal na 20 bodů.

Tabulku výsledků stáhněte zde:

Výsledky přijímacích zkoušek – studijní obor 79-41-K/81 gymnázium, osmileté
Přijímacích zkoušek se zúčastnilo 91 uchazečů.
Přímo je přijato 30 uchazečů.
Poslední přijatý uchazeč se nachází na 53. místě s výsledky test Čj – 24 bodů, test M – 25 bodů.

Kritéria pro organizaci přijímacích zkoušek:
Pro přijímání uchazečů ke studiu na Gymnázium, Šumperk, zahájení studia od 1. září 2021, budou platit následující kritéria:
Přijímání uchazečů do oboru 79 41 K/41 gymnázium, čtyřleté

Přijímání uchazečů do oboru 79 41 K/81 gymnázium, osmileté

Přijímací zkoušky se uskutečnily formou Jednotné přijímací zkoušky konané pomocí testů Cermat. Každý uchazeč mohl podat přihlášku na dvě střední školy, přijímací zkoušky se proto uskutečnily ve dvou termínech (viz výše). Všichni uchazeči musí vykonat přijímací zkoušky.
Obecné informace o přijímacích zkouškách jsou doplněny o podrobnější informace v sekci věnované příslušnému studijnímu oboru.

Naše škola nabízí všem zájemcům o naše studijní obory možnost průběžného zasílání informací o studiu, o přijímacích zkouškách, možnost konzultovat problémy prostřednictvím mailové pošty. Zájemci o přímé informace z vedení gymnázia nechť zašlou kontaktní e-mail na adresu

uchazec@gymspk.cz

Zařadíme Vás do databáze zájemců o studium a začneme s Vámi průběžně komunikovat (v mailu prosím uveďte typ studia – zda máte zájem o osmileté nebo čtyřleté studium).