Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Společenské předměty » Výtvarné umění

Výtvarné umění

Předmět „výtvarná výchova“ na nižším gymnáziu a „výtvarné umění“ na vyšším gymnáziu je součástí vzdělávací oblasti „umění a kultura“. Na obou stupních gymnaziálního vzdělávání sestávají hodiny z praktických činností zaměřených na osvojení si různých výtvarných technik, ale, ve větší míře na vyšším gymnáziu, také s teoretických pasáží zaměřených na seznamování se se stěžejními výtvarnými díly, žánrovou pestrostí výtvarných projevů, s vývojem výtvarného umění od nejstarších dob po současnost a s významnými osobnostmi výtvarného světa minulosti i současnosti.

V primě se výtvarná výchova vyučuje 2 hodiny týdně, v sekundě, tercii a kvartě po jedné hodině a na vyšším gymnáziu – v kvintě a sextě – se výtvarné umění vyučuje opět po dvou hodinách týdně. V septimě a oktávě může na předmět výtvarné umění navázat volitelný, případně nepovinný předmět „výtvarný seminář“.