Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Pro uchazeče » Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Ve školním roce 2023/2024 plánujeme dva dny otevřených dveří.

 1. Den otevřených dveří – 7. listopadu 2023
  Tento den se již konal a byl spojený s výstavou středních škol SCHOLARIS 2023, která se tradičně konala od 9:00 do 17:00 v tělocvičně Gymnázia Šumperk. Současně s touto akcí jsme nabídli příchozím, aby si prohlédli školu a informovali se o možnostech studia.

 2. Den otevřených dveří – 31. ledna 2024
  Druhý Den otevřených dveří gymnázia pořádáme také 31. ledna 2024. Zájemci o studium na Gymnáziu, Šumperk mohou získat první informace v infocentru. Zde se zájemců ujmou studentští průvodci, kteří je mohou provést po škole, ukázat prostory školy a říci o studiu informace z pohledu žáka. V infocentru pak zodpovíme všechny speciální dotazy týkající se jak gymnazijního vzdělávání, tak také přijímacích zkoušek na gymnázium.
  Bude probíhat v době od 12:00 do 17:00 hodin

  Co pro Vás chystáme?
  –     informační centrum, zástupce vedené školy poskytne obecné informace o studiu na gymnáziu
  –     dozvíte se vše o přijímacích zkouškách
  –    ředitel školy organizuje dvě besedy určené rodičům uchazečů G4 a G8
  (probereme výhody a nevýhody studia osmiletého gymnázia, šance na přijetí, cvičné přijímačky, administrativní obtíže s přijímačkami spojené, jak zvýšit šance na přijetí, novou formu digitalizovaného přijímacího řízení na SŠ ap.)
  Beseda pro rodiče žáků z devátých tříd ZŠ se koná od 15:30 hodin
  Beseda pro rodiče žáků z pátých tříd ZŠ se koná od 16:30 hodin

  –     jednotlivé předmětové komise představí svou činnost (např. prezentace vyučovaných cizích jazyků, sportovní utkání v tělocvičně, možnost vyzkoušet si chemické pokusy v laboratoři, hudební produkce v hudebně, prezentace 3D tisku, informace o výuce programování, Bi a Ch laboratorních prací, ukázky virtuální reality, prohlídky knihovny a dalších místností)
  –    dále představíme školní i mimoškolní akce doprovázející výuku, zahraniční družební partnery, program Erasmus+, kurzy a exkurze