Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Jazyky » Španělský jazyk

Španělský jazyk

Španělský jazyk učíme na našem Gymnáziu již dvacátým rokem. Co bylo v počátcích předmětem navíc pro skupinku nadšenců, se postupem času stalo populárním druhým cizím jazykem, který se vyučuje na nižším i na vyšším gymnáziu.

Jak se ukázalo, šli jsme s dobou, protože skutečně v posledních dvaceti letech rostlo užívání španělského jazyka velmi rychle, až se stal oficiálně DRUHÝM NEJVLIVNĚJŠÍM SVĚTOVÝM JAZYKEM v kulturní i ekonomické oblasti (hned po angličtině).

A proč také ne, vždyť:

Je to LIBOZVUČNÝ A KRÁSNÝ JAZYK s historií, jde vlastně o hovorovou latinu, kterou hovořili v kosmopolitní Římské říši.

Je OFICIÁLNÍM JAZYKEM VE 22 ZEMÍCH.  S radostí z porozumění věcem a lidem, můžete procestovat kus světa – Španělsko, Baleárské ostrovy, Kanárské ostrovy a státy Latinské Ameriky k vám budou mnohem blíže, než by se mohlo na první pohled zdát.

V současné době je VÍCE RODILÝCH MLUVČÍCH ŠPANĚLŠTINY než angličtiny.

POROZUMÍTE PÍSNÍM, FILMŮM a PŘEČTETE SI KNIHY od slavných spisovatelů v originále.

Navíc se studuje ve většině zemí, takže může být SPOJOVACÍM JAZYKEM MEZI RŮZNÝMI NÁRODNOSTMI, a proto i mnoho nerodilých uživatelů internetu španělštinu volí jako komunikativní jazyk a již patří na DRUHÉ MÍSTO (hned za angličtinou) V POUŽÍVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH.

Můžete díky němu využít stipendijních pobytů a STUDOVAT střední nebo vysokou školu V ZAHRANIČÍ.

Po studiu můžete vyrazit na ZAHRANIČNÍ STÁŽE.

V budoucím ZAMĚSTNÁNÍ je velkým BONUSEM ovládat další jazyk a navíc románský, takže vám může pomoci porozumět i ostatním románským jazykům či se je snáze naučit.

A v neposlední řadě si po studiu španělštiny na Gymnáziu můžete UDĚLAT MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉ ZKOUŠKY a získat certifikáty DELE nebo vykonat profesní zkoušky LanguageCert USAL esPro.

A hlavně studium cizího jazyka vždy OTEVÍRÁ NOVÉ OBZORY, VŠESTRANNĚ člověka OBOHACUJE a ROZVÍJÍ. NAUČIT SE ŠPANĚLSKY JE NEPOCHYBNĚ DOBRÝ NÁPAD A JEŠTĚ VĚTŠÍ ZÁBAVA JE HO PAK AKTIVNĚ POUŽÍVAT!