Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Jazyky » Anglický jazyk

Anglický jazyk

Angličtinu učíme

  • Efektivně

Díky rozřazovacím testům před nástupem na gymnázium se v jednotlivých skupinách sejdou žáci s podobnou úrovní znalosti jazyka. Výuka je tak pro všechny ve skupině stejně náročná a je možné zvolit optimální tempo. Začínáme na dvou různých úrovních, všichni studenti mají však v posledním ročníku dostatečné znalosti, aby úspěšně složili maturitní zkoušku.

Kromě běžných vyučovacích hodin nabízíme jednu hodinu konverzace týdně navíc pro nižší gymnázium a od třetího ročníku vyššího gymnázia navíc dvouhodinový seminář. Ve 4. ročníku přibývá jedna hodina navíc i k běžné výuce – studenti mají 4 hodiny AJ týdně.

  • Moderně

Používáme moderní, mezinárodně uznávané a výukou ve světě prověřené učebnice. Nechybí pravidelně vydávané nové verze učebnic s aktuálními materiály a on-line podpora pro studenty.

Pro studenty vyššího gymnázia jsou to učebnice English File a pro studenty nižšího gymnázia učebnice Motivate! – velmi důležitým aspektem učebnice Motivate! je skutečnost, že bere v potaz různé úrovně znalostí studentů, kteří vstupují na 2. stupeň základních škol nebo na osmiletá gymnázia. Proto je učebnice metodicky zpracována tak, aby vyhovovala výuce ve třídách s různě nadanými studenty (mixed ability classes).

Všechny jazykové učebny jsou vybaveny počítačem a dataprojektorem, což nám dovoluje použití moderních technologií ve výuce. Jedna z jazykových učeben je vybavena i počítači pro žáky.

  • Kvalifikovaně

Naši vyučující jsou plně kvalifikováni pro výuku AJ na střední škole, jedním z vyučujících je i rodilý mluvčí. Účastníme se mezinárodních programů pro vyučující jazyků Erasmus+ v zahraničí a nepřestáváme se vzdělávat.

  • Prakticky

V průběhu studia mají žáci možnost vyzkoušet svou angličtinu v praxi – ať už při návštěvě Velké Británie nebo při výměnném pobytu v partnerském Maarssenu (Holandsko).