Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Jazyky » Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Jeden ze základních předmětů, který rozšiřuje a upevňuje jazykové znalosti ze základní školy a snaží se postihnout vývojové zvláštnosti literatury od počátků po literaturu současnou. V návaznosti na ŠVP klade důraz na čtenářskou gramotnost a na mezipředmětové vztahy.

   Český jazyk a literatura je předmětem maturitním, proto i výuka směřuje ke zvládnutí nejen ústní maturity založené na četbě a přehledu literárního kontextu, ale i slohových a komunikačních dovedností a didaktického testu. I ten je založen nejen na znalostech, ale i na zvládnutí práce s textem.

   Studenti naší školy se úspěšně účastní Olympiády v ČJ (nižší i vyšší gymnázium), recitačních soutěží. Podporujeme účast na různých literárních soutěžích, spolupracujeme s Městskou knihovnou T.G.Masaryka Šumperk (především při příležitosti akce Město čte knihu), navštěvujeme představení šumperského divadla …