Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Studium » Předměty » Společenské předměty » Hudební umění

Hudební umění

Předmět „hudební výchova“ na nižším gymnáziu a „hudební umění“ na vyšším gymnáziu je součástí vzdělávací oblasti „umění a kultura“. Na obou stupních gymnaziálního vzdělávání sestávají hodiny hudby z poslechových činností zaměřených na stěžejní hudební díla artificiální i nonartificiální hudby, seznamování se s hudebními formami a hudebními nástroji, na získávání poznatků o hudebních slozích a žánrech a autorských i intepretačních osobnostech, pozornost věnujeme ovšem i zpěvu písní nejrůznějších hudebních žánrů (folk, country, bluegrass, rock, muzikál, lidová píseň různých národů), a to v jednohlasém provedení i ve vícehlasých úpravách, a dále také instrumentálním a hudebně pohybovým činnostem.

V primě se hudební výchova vyučuje 2 hodiny týdně, v sekundě, tercii a kvartě po jedné hodině a na vyšším gymnáziu – v kvintě a sextě – se hudební umění vyučuje opět po dvou hodinách týdně. V septimě a oktávě může na předmět hudební umění navázat volitelný, případně nepovinný předmět „hudební seminář“.