Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Aktuality » Přijímací zkoušky – pokračujeme…

Přijímací zkoušky – pokračujeme…

Vytvořeno: -

Aktualizace k datu 18. 5. 2022

V osmiletém studiu jsme zveřejnili definitivní tabulku výsledků, do které byli zařazení uchazeči konající zkoušky v náhradním termínu. S uchazeči v NT budeme výsledky konzultovat telefonicky. Dále běží proces přijímání uchazečů na odvolání.

Aktualizace článku k datu 16. 5. 2022

Od pondělí 16. 5. jsme začali provádět tzv. autoremedury – měníme rozhodnutí „nepřijat/a“ na rozhodnutí „přijat/a na odvolání“.
Ve čtyřletém studiu jsme oslovili odvolané uchazeče po 112. místo, v osmiletém studiu jsme oslovili odvolané uchazeče po 41. místo. Se zákonnými zástupci uchazečů jednáme, čekáme na jejich zájem nastoupit, na převzetí rozhodnutí a donesení zápisových lístků. V osmiletém studiu rovněž čekáme na středu, kdy Cermat vyhlásí výsledky náhradního termínu zkoušek. V úterý odpoledne, až zjistíme zájem váhajících uchazečů, budeme pokračovat v oslovení další skupiny žáků.
Pracovníci školy budou postupně telefonovat všem čekajícím uchazečům (resp. zákonným zástupcům žáků). Proto prosíme – vyčkejte na informaci ze školy. Děkujeme.

__________________________________________________________________

V tomto článku na hlavní stránce školního webu a také v sekci „Přijímací řízení“ zveřejňujeme výsledky přijímacích zkoušek a seznamy přijatých uchazečů, kteří v září 2022 nastoupí ke studiu na naši školu.

Ve čtyřletém studiu se přijímaček zúčastnilo 177 uchazeček a uchazečů. Všichni uchazeči se dostavili ke zkouškám a jejich výsledky byly vyhodnoceny. Vedení školy rozhodlo, že přímo bude přijato 88 uchazečů. Zbylým 89 uchazečům bude poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Jelikož mezi přijatými uchazeči budou i žáci, kteří upřednostní nástup na druhou zvolenou školu, doporučuji nepřijatým, aby si podali odvolání proti nepřijetí. Vzor odvolání je možné stáhnout na našem webu v sekci s obecnými informacemi k přijímacím zkouškám.

Výsledky přijímaček do čtyřletého studia, obor 79-41-K/41

Obor 79_41_K_41 čtyřleté gymnázium_výsledky 2022

Ve osmiletém studiu se přijímaček zúčastnilo 105 uchazeček a uchazečů. Vedení školy rozhodlo, že přímo bude přijato 30 uchazečů. Bohužel – ke zkouškám z důvodu nemoci nepřišlo 5 uchazečů. Těmto žákům budou ponechána volná místa na pozdější přijetí. Proto v současné chvíli můžeme přijmout jen 25 uchazečů. Náhradní termín zkoušek je 10. 5. a 11. 5. 2022. Po obdržení výsledků zařadíme výše uvedených 5 uchazečů do tabulky výsledků na jim náležející místa a buď budou přijati, nebo nabídneme dodatečné přijetí uchazečům, kteří jsou nyní na 26. až 30. místě (pokud se odvolají).
Zbylým 75 uchazečům bude poštou doručeno rozhodnutí o nepřijetí.
Jelikož mezi přijatými uchazeči jsou i žáci, kteří upřednostní nástup na druhou zvolenou školu, doporučuji nepřijatým, aby si podali odvolání proti nepřijetí. Vzor odvolání je možné stáhnout na našem webu v sekci s obecnými informacemi k přijímacím zkouškám.

Výsledky přijímaček do osmiletého studia, obor 79-41-K/81

Obor 79_41_K_81_osmileté gymnázium_výsledky 2022

Obor 79_41_K_81_2022 po náhradním termínu

Zveřejněné tabulky se sdělením „Přijat/a“ mají váhu písemného rozhodnutí o přijetí. Papírové rozhodnutí o přijetí nebudeme rozesílat. Přijaté uchazeče upozorňujeme, že přijatý uchazeč musí svůj zájem studovat na naší škole stvrdit odevzdáním zápisového lístku. Termíny pro odevzdávání zápisových lítků začnou běžet od pondělí 2. 5., termíny pro odvolání nepřijatých uchazečů začnou běžet dnem následujícím po převzetí dopisu s rozhodnutím o nepřijetí (na poště nebo osobně). Pokud se nepřijatí uchazeči budou odvolávat, musí tak učinit do 3 dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatým blahopřejeme, nepřijaté vyzýváme, aby se odvolali a čekali na další administrativní procesy, v jejichž průběhu některým nepřijatým budeme měnit původně zamítavá rozhodnutí.

Milan Maceček

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *