Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Aktuality » Testování žáků na koronavirus

Testování žáků na koronavirus

Vytvořeno: -

Všem žákyním a žákům školy i rodičovské veřejnosti oznamujeme,

že v souladu s nařízením ministra zdravotnictví proběhne na školách v okrese Šumperk (a tedy i na naší škole) testování žáků antigenními testy. První test absolvují žáci v pondělí 8. listopadu na začátku výuky, druhý test o týden později. Testovat se budou jen neočkovaní žáci. Testování se bude týkat i neočkovaných zaměstnanců školy.
Během testování požádáme žáky, kteří se nechali očkovat v posledních několika týdnech, aby učiteli do seznamů nahlásili datum druhé očkovací dávky (u jednodávkových vakcín datum dávky první). Tento údaj potřebujeme zanést do evidence v Bakalářích kvůli evidenci testů.

K testování se váže další nařízení MZd, z něhož vybírám to důležité:

Testování – pokyny platné od 8. 11. do konce kalendářního roku 2021

 1. Žáci gymnázia mohou být osobně přítomni ve výuce jen splní-li následující:
  a) podstoupí antigenní testování na Sars-CoV-2, nebo
  b) doloží buď certifikát o očkování, od něhož uplynulo min 14 dní, nebo
  nejdéle před 180 dny prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, nebo
  nejdéle před 72 hod absolvovali test RT-PCR na Covid s negativním výsledkem,
  c) nebo pokud mají po celou dobu pohybu po škole, na chodbách i ve vyučování nasazený
  ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, žáci do 15 let věku mohou mít také
  ochrannou roušku). Tito žáci nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převlékají se
  s odstupem od ostatních, nesmí zpívat v učebně, používají vyhrazené sociální
  zařízení, v jídelně a při svačině sedí odděleně od ostatních. Respirátor nemusí nosit
  ve venkovních prostorách.
 2. Ochranný prostředek nemusí používat autisté, osoby s poruchou intelektu, osoby se závažnými zdravotními poruchami (musí být lékařsky doloženo)
 3. Testování se uskuteční ráno bezprostředně po příchodu do školy. Testujeme jen neočkované! Žák, který se testování nezúčastní se testuje v den jeho pozdějšího příchodu do školy – testuje kancelář ve sborovně školy.
 4. Pokud žáku vyjde pozitivní antigenní test, škola mu vystaví potvrzení o pozitivním testování a žák bezodkladně opustí školu (sám nebo v doprovodu rodiče). Rodiče žáka jsou povinni ihned informovat dorostového lékaře, který žáka objedná na PCR test.
 5. Škola zašle hygienické stanici seznam neočkovaných žáků (včetně telefonických kontaktů na rodiče), kteří byli pozitivně testováni. Součástí seznamu jsou žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v úzkém kontaktu po 2 předchozí dny.

Případné dotazy k testování směřujte k třídnímu učiteli nebo k vedení školy.

Milan Maceček

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *