Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Slideshow » Filip Vyskočil přiváží další bronzovou medaili z národního kola, tentokrát ze SOČ (středoškolská odborná činnost).

Filip Vyskočil přiváží další bronzovou medaili z národního kola, tentokrát ze SOČ (středoškolská odborná činnost).

Vytvořeno: -

V letošním roce se do Středoškolské odborné činnosti zapojil pouze Filip Vyskočil (G6), který chtěl navázat na úspěšná vystoupení svého bratra Vojtěcha v minulých letech.

Nutno předem uvést, že práce SOČ vyžaduje desítky i stovky hodin nejen terénního výzkumu a zpracovávání výsledků, ale především nastudování teoretických poznatků a sepsání celé práce na úrovni práce bakalářské či diplomové. Stejně jako v loňském roce bylo nutné natočit videa se svojí prezentací, která jsou zveřejněna pro širokou laickou i odbornou veřejnost na YouTube.

Jak hodnotí svoji práci sám Filip?

Letošní 45. ročník celostátní přehlídky SOČ se konal v Plzni na Gymnáziu Luďka Pika. Já jsem soutěžil v oboru č. 8 – Ochrana a tvorba životního prostředí. Název mé práce byl „Ověření predace umělých hnízd v místech s reintrodukcemi tetřívka obecného (Lyrurus tetrix)“. Zabýval jsem se problematikou vlivu vysokého predačního tlaku na hnízdní úspěšnost tetřívků. Sledoval jsem rovněž, jakou roli v míře predace hraje typ prostředí.
Celý projekt byl velmi náročný, a proto jsem byl velmi rád, že jsem se dostal po vítězství v krajském kole až do celostátního finále a umístil se z 16 prací na třetím místě.
SOČka mi přinesla mnoho zážitků a zkušeností.

Filip Vyskočil

Nutno poznamenat, že Filip letos obsadil také 1. místo v krajském kole Biologické olympiády, 3. místo v národním kole Geologické olympiády, společně pak s Ondřejem Jírů a Janem Michaličkou také 3. místo v národním kole Ekologické olympiády.

Nesmíme samozřejmě zapomenout také na jeho stříbrnou medaili z mezinárodní soutěže EOES (European Olympiad of Experimental Science) z lotyšské Rigy.

Filip za svoje výsledky bude jistě ředitelem školy navržen nejen na nejlepšího studenta,  ale i na Talent Olomouckého kraje.

Tímto mu srdečně blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v jeho badatelské činnosti.

Za komisi biologie Petr Opekar

 

https://www.youtube.com/watch?v=wA8-4Ajdoyo

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *