Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Slideshow » Organizace distanční výuky

Organizace distanční výuky

Vytvořeno: -

Aktualizace k 28. 1. 2021
Z platných nařízení plyne, že bude i nadále probíhat distanční výuka všech žáků školy. Situaci sledujeme a po upřesnění pokyny opět zveřejníme na tomto místě.

K výuce: Celá škola je pro prezenční výuku uzavřena, výuka bude probíhat až do odvolání výhradně distančně. Učitelé budou využívat elektronické nástroje Google Classroom a G Meet, výuka vude probíhat podle platného rozvrhu. Na G disku je žákům přístupná tabulka s přehledem hodin vysílaných Meetem a s přehledem naplánovaných testů. Rozvrh zveřejněný na tomto webu je platný a je upravený pro výuku od ledna. Výuka se i nadále řídí pravidly, která platila pro distanční výuku v předchozím roce.

Školní jídelna pracuje. Žáci mohou odebírat obědy do jídlonosiče poté, co si je u vedoucí jídelny objednají. (stav se může změnit, sledujte další články)

Žádám žáky, aby i nadále sledovali mailovou schránku a web školy. Zveřejníme zde případné změny ve výuce.

Starší informace:

Organizace distanční výuky je založena na podobných principech, které jsme nastavili v listopadu a prosinci. Přímé on-line kontaktní hodiny budou doplňovat práci zadávanou v G Classroom učebně. Hodiny konferenčních hovorů pevně zařazujeme do rozvrhu a rozvrhneme je tak, aby byly rovnoměrně rozložené v průběhu týdne.

Žáci mohou zjistit organizaci výuky a zařazení hodin s Meetem z tabulky uložené na G disku školy (žákům je nastavené sdílení této tabulky). Přístup je možný také z odkazu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dVvXR4TslxFnylX0YA8SkskYFCLqF70ZTnuVTvuh37o/edit#gid=0

Třídní učitele tříd budou fungovat jako kontaktní osoby, jejich prostřednictvím budou žáci řešit problémy a ladit nastavení práce v jednotlivých třídách.

Školní jídelna:
Jídelna pokračuje ve vaření pro zaměstnance a žáky, kteří se k odběru jídla přihlásili
a pro žáky, kteří budou přítomni ve škole ve vyučování.

Zdůrazňuji fakt, že odebírat obědy mají možnost všichni žáci na distanční výuce.  POZOR!  Žáci na distanční výuce si musí oběd přihlásit,
chtějí-li oběd odebrat, všechny žáky s distanční výukou škola centrálně odhlásila. Žáci na distanční výuce mohou odebrat oběd jen do jídlonosiče. Pro žáka může oběd odebrat i jeho zákonný zástupce.

Věřím, že společně i tuto nelehkou situaci zvládneme. Všem žákům školy současně připomínám, že smyslem opatření je omezit kontakty osob a zpomalit strmý nárůst případů koronavirové nemoci. Žádám tedy žáky, aby omezili kontakty se spolužáky i ve volném čase, jinak se opatření minou svým účinkem.

Vedení školy bude kontrolovat dodržování hygienických opatření. Pokyny si můžete prohlédnout na tomto odkazu:

Informuji také o otevření tělocvičny gymnázia pro nájemce v odpoledních hodinách (nájemci jsou povinni dodržovat opatření nastavená systémem PES Ministerstva zdravotnictví).

Milan Maceček, v Šumperku dne24. 11. 2020

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *