Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Slideshow » Pokyny k zahájení výuky od 1. září

Pokyny k zahájení výuky od 1. září

Vytvořeno: -

Milé studentky a studenti gymnázia,

těšíme se, že se ve středu 1. září opět setkáme ve škole a společně zahájíme školní rok. Všem Vám přeji hodně úspěchů při studiu a také hodně pěkných akcí a zážitků prožitých se spolužáky. My učitelé si přejeme, aby školní rok proběhl „normálně“, abychom se ve škole vídali po celou dobu následujících deseti měsíců.

Bohužel – start školního roku bude opět poznamenaný koronavirem, respektive opatřeními zaměřenými na šíření infekce. Škola bude nucena uplatňovat nařízení Ministerstva zdravotnictví z 20. 8. 2021 (MZDR 14600/2021-19), které školám nařizuje provést antigenní testování žáků ve třech termínech. Opatření školám i žákům samotným stanovuje povinnosti, které musíme dodržet v prvních deseti dnech školního roku. Dobré je, že máme vizi, že po splnění těchto opatření by další dny po 10. září mohly být již bez testování.

O co půjde? Žáci jsou povinni podrobit se antigennímu testování vždy ráno ve dnech 1. září, 6. září a 9. září. Žáci, kteří absolvují negativní Ag test posléze mohou ve vyučovacích hodinách sundat respirátor (na nižším gymnáziu roušku).
Pohyb ve společných prostorech školy (kromě doby konzumace jídla v jídelně) bude i nadále pro žáky i zaměstnance možný stále jen v respirátorech (na NG v rouškách).

Pokud se někdo z osobních důvodů odmítne podrobit antigennímu testování, pak škola musí vyžadovat po tomto žáku nošení respirátoru i v průběhu výuky, neboť škola je povinna podle §29 odst. 2 školského zákona zajišťovat ochranu zdraví žáků a bezpečné a neohrožující prostředí. Pokud se žák odmítne podrobit jak testování, tak nošení respirátoru v hodinách, pak podle vydaného nařízení nebude mít škola jinou možnost než neumožnit žáku jeho osobní přítomnost ve vyučování. Věřím, že k tomu nedojde a společně začátek školního roku zvládneme.

Celý pokyn ředitelství Gymnázia, Šumperk si můžete stáhnout z následujícího odkazu:

První dny září poznamená ještě jedna událost – rekonstrukce školní kotelny. Investiční akce za bezmála 4,5 mil Kč běží již od posledních červnových dní. Dojde nejen k výměně kotlů, ale také k rekonstrukci rozvodny a instalaci nové počítačem řízené regulace rozvodů tepla. Instalace kotlů bude probíhat ještě i v prvních deseti dnech měsíce září. Teplou vodu nám budou nahřívat pouze sluneční kolektory, což může být problém nejen pro sprchování se v šatnách tělocvičny, ale hlavně pro školní jídelnu. Proto upozorňuji strávníky, že zejména v první polovině září bude školní jídelna vařit technologicky jednodušší jídla. Děkuji za pochopení situace.

Milan Maceček, ředitel školy

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *