Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Slideshow » Úprava organizace výuky od 2. 11. 2020 (aktualizováno)

Úprava organizace výuky od 2. 11. 2020 (aktualizováno)

Vytvořeno: -

Škola Gymnázium, Šumperk mění organizaci výuky v době od 2. 11. 2020 takto:

Následující pokyny jsou založeny na informacích z jednání vlády ČR, na situaci vývoje počtu nemocných koronavirem na konci října a na vyjádřeních ministra školství. Jak se situace bude průběžně měnit, vedení Gymnázia, Šumperk bude  stav vyhodnocovat a pokyny aktualizovat.

Výuka žáků ve všech třídách gymnázia bude probíhat i nadále distanční formou. V pondělí 2. 11. navážeme na vyučování, které probíhalo v měsíci říjnu, a to jak obsahově, tak organizačně.

Organizace distanční výuky je založena na podobných principech, které jsme nastavili v říjnu. Drobné změny však nastávají v konferenční výuce a v ještě větším položeném důrazu na dodržování denních rozvrhů. Výuka bude kombinovaná – přímé on-line kontaktní hodiny budou doplňovat práci zadávanou v G Classroom učebně. Hodiny konferenčních hovorů pevně zařazujeme do rozvrhu a rozvrhneme je tak, aby byly rovnoměrně rozložené v průběhu týdne. Větší důraz položíme na práci v průběhu rozvrhem daných hodin. Nově budou učitelé do práce zařazovat také testy a hodnocení v rámci opakování učiva.

Žáci mohou zjistit organizaci výuky a zařazení hodin s Meetem z tabulky uložené na G disku školy (žákům je nastavené sdílení této tabulky). Přístup je možný také z odkazu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dVvXR4TslxFnylX0YA8SkskYFCLqF70ZTnuVTvuh37o/edit#gid=0

Podrobné pokyny si můžete stáhnout z dokumentu

Třídní učitele tříd budou fungovat jako kontaktní osoby, jejichž prostřednictvím budou žáci řešit problémy a ladit nastavení práce v jednotlivých třídách.

Školní jídelna:
Od středy 4. 11. jídelna pokračuje ve vaření pro zaměstnance a žáky, kteří se k odběru jídla přihlásili.

Provozní hodiny kanceláře školy pro veřejnost je upravena tak, že kancelář pracuje denně od 7:30 do 13:00 hod, v pátek jen do 12:00 hodin

Starší informace:

Podrobnosti k výuce lze najít v následujícím dokumentu, který si stáhněte z odkazu
Pokyny_výuka od 14_10_2020_žáci
V dokumentu najdete podrobnosti k organizaci výuky pro nižší i vyšší gymnázium a informace k omlouvání absence žáků při distanční výuce.

Zdůrazňuji fakt, že školní jídelna bude i nadále vařit. Odebírat obědy ve dnech 14. – 23. 10. mají možnost všichni žáci na distanční výuce.  POZOR!  Žáci na distanční výuce si musí oběd přihlásit,
chtějí-li oběd odebrat, všechny žáky s distanční výukou škola centrálně odhlásila. Žáci na distanční výuce mohou odebrat oběd jen do jídlonosiče. Pro žáka může oběd odebrat i jeho zákonný zástupce.

Věřím, že společně i tuto nelehkou situaci zvládneme. Všem žákům školy současně připomínám, že smyslem opatření je omezit kontakty osob a zpomalit strmý nárůst případů koronavirové nemoci. Žádám tedy žáky, aby omezili kontakty se spolužáky i ve volném čase, jinak se opatření minou svým účinkem.

Na webu školy budeme zveřejňovat i případné další úpravy organizace výuky. Prostřednictvím webu a mailové pošty oznámíme žákům ukončení (nebo případné prodloužení) výuky na dálku.

Informuji také o uzavření tělocvičny gymnázia pro nájemce v odpoledních hodinách. Využití sálů nebude možné až do 28. října 2020 (uzavření může být aktualizováno).

Milan Maceček, v Šumperku dne 9. 10. 2020 (aktualizováno 12. 10. 2020).

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *