Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Slideshow » Volby do školské rady – výsledky

Volby do školské rady – výsledky

Vytvořeno: -

Aktualizace k 10. 6. 2021:

Školská rada Gymnázia, Šumperk má 9 členů, z nichž tři jsou voleni pedagogickým sborem, tři členové jsou jmenováni Radou OK a tři členové jsou voleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými studenty. Ředitel školy jmenoval volební komisi, která volby zorganizovala. Komise v říjnu 2020 organizovala volby zástupců pedagogů v radě a v květnu a červnu volby rodičovských zástupců v radě.

Ve dnech 13. 5. a 14. 5. 2021 proběhlo první kolo volby rodičovských zástupců do školské rady Gymnázia, Šumperk.
Z celkem 954 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo a volební lístek odevzdalo 118 osob. Z volebního řádu schváleného Olomouckým krajem plyne, že aby byl kandidát zvolený, musí se voleb zúčastnit alespoň třetina oprávněných voličů. To se nestalo, v prvním kole voleb tedy žádný kandidát nebyl zvolený. Z toho důvodu ředitelství školy vypsalo druhé kolo voleb, které se uskutečnily 3. 6. a 4. 6. 2021.

Ani druhé kolo volby neskončilo zvolením zástupců rodičů do rady. Z celkem 954 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo a volební lístek odevzdalo 128 osob.

Podle platného volebního řádu je stanoveno, pokud nejsou ani v opakovaných volbách zvoleni členové rady, jmenuje členy školské rady ředitel školy.

Rozhodl jsem, že do školské rady nominuji ty z kandidátů, kteří ve volbách získali nejvíce hlasů.

Výsledky voleb po sečtení hlasů v obou kolech: Počet hlasů pro:

         p. Antonín Vaculík                     75 + 64 hlasů = 139 hlasů
                                    p. Michaela Heldesová               56 + 61 hlasů = 117 hlasů
                                    p. Martina Holubcová                52 + 63 hlasů = 115 hlasů
                                    p. Leona Pekařová                     40 + 35 hlasů = 75 hlasů
                                    p. Jaroslava Matějková             35 + 36 hlasů = 71 hlasů
                                    p. Veronika Chaloupková          25 + 40 hlasů = 65 hlasů

Do Školské rady při Gymnáziu Šumperk jsem nominoval následující zástupce rodičů nezletilých žáků a zletilých studentů:

p. Antonín Vaculík, bydliště Šumperk, pracuje jako vědecký pracovník,

p. Michaela Heldesová, bydliště Šumperk, pracuje jako pedagog v SVČ Doris,

p. Martina Holubcová, bydliště Šumperk, pracuje na Krajské veterinární správě

Všem zástupcům rodičů i zletilým studentům děkuji, že svou účastí na volbách i přes celkově neplatné volby pomohli ředitelství školy vybrat členy nové školské rady, která zahájí svou práci od září 2021.
Milan Maceček, ředitel školy

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *