Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Slideshow » Výuka v dubnu, prezenční výuka a konzultace

Výuka v dubnu, prezenční výuka a konzultace

Vytvořeno: -

Aktualizace k datu 19. 4. 2021

Po velikonočním volnu pokračuje celá škola ve výuce opět v distanční podobě. Na Gymnáziu, Šumperk se prozatím na charakteru výuky nic nemění. Škola je uzavřena pro všechny třídy, výuka probíhá distančně za dodržování platného rozvrhu a všech pravidel a postupů, na které jsou žáci zvyklí již z ledna až března.
Školní jídelna opět vaří v režimu platném jako v únoru, žáci mají možnost odebírat stravu po předchozí objednávce do jídlonosičů.

Podle prohlášení odpovědných osob v médiích se jeví jako pravděpodobný scénář to, že po skončení uzávěry zahájí prezenční výuku jen žáci nižšího gymnázia – rotačně, zřejmě ve třetí dekádě dubna. Zatím není jasný návrat maturitního ročníku (4.ABC a G.8).

Podle posledních prohlášení ministra školství se jako reálné zdá, že žáci tříd nižšího gymnázia nastoupí na rotační prezenční výuku od pondělí 3. května. Prezenční výuka bude podmíněna absolvováním antigenního testování, které bude probíhat ve škole vždy v první pondělní a čtvrteční vyučovací hodině.
Pokud zahájíme výuku, třídy nižšího gymnázia se budou učit ve škole takto:
– v sudých týdnech budou do školy chodit žáci G.1 a G.3 (třídy G.2 a G.4 mají distanční výuku)
– v lichých týdnech budou do školy chodit žáci G.2 a G.4 (třídy G.1 a G.3 mají distanční výuku)
Až MŠMT rozhodne o zahájení výuky, žákům do jejich školních mailových schránek zašleme informační mail.

Třídy vyššího gymnázia po 3. 5. budou i nadále pokračovat v distanční výuce.


Pokud začne pro některé třídy prezenční výuka, žáci budou testovaní 2 krát týdně na Covid, účast na výuce bude podmíněna negativním testem. Učitelé se budou také testovat a současně bude dokončeno jejich očkování proti koronaviru. Organizaci docházky a testování i termín zahájení prezenční výuky vedení školy zpracuje a žákům a rodičům sdělí informace prostřednictvím školní mailové pošty. Podrobnosti upřesníme poté, co se o dalším postupu ze strany ministerstev dozvíme více.

Ve výuce maturitních tříd bude konána intenzivní příprava žáků v předmětech, z nichž žák maturuje.
K maturitě jsou připuštěni všichni žáci, kteří prospěli ze všech povinných předmětů v prvním pololetí.
Od pondělí 19. 4. jsou ve škole povoleny skupinové konzultace žáků maturantů. Učitel, který konzultace organizuje, provede na počátku konzultace otestování přítomných žáků na Covid – 19. Konzultace se mohou konat v počtu max 6 žáků najednou. Konzultace jsou dobrovolné a jsou organizované na základě zájmu žáků.

Případné dotazy k ukončování studia žáci nechť adresují přímo ředitelství školy.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *