Přejdi na obsah
Gymspk » 2_Slideshow » Změny v organizaci maturit a přijímacích zkoušek

Změny v organizaci maturit a přijímacích zkoušek

Vytvořeno: -

V závislosti na zveřejnění změn v platné legislativě ze strany MŠMT upravuje škola Gymnázium, Šumperk organizaci maturitních zkoušek a organizaci přijímání uchazečů ke studiu na jaře 2021 následovně:

Změny u maturitních zkoušek 2021:

 • Do 30. 4. 2021 podá na ředitelství školy písemnou přihlášku k ústní zkoušce z českého jazyka a přihlášku k ústní zkoušce z cizího jazyka ten maturant, který chce tyto zkoušky vykonat.
 • Do 30. 4. 2021 odevzdají seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka ti maturanti, kteří jsou přihlášení k této zkoušce.
 • Do 30. 4. 2021 může požádat o nahrazení ústní zkoušky z cizího jazyka výsledkem certifikované jazykové zkoušky maturant, který doloží výsledek standardizované jazykové zkoušky nejpozději týden před konáním ústních zkoušek.
 • Svatý týden na přípravu na maturitní zkoušku je všem třídám stanovený na přípravu k MZ takto:  4 dny od pondělí 17. 5. do čtvrtka 20. 5., 1 den ve čtvrtek 27. 5. 2021.
 • Didaktické testy (dále DT) proběhnou v jarním zkušebním období v posunutých termínech, a to ve dnech 24., 25. a 26. května 2021 takto:

24. května      DT matematika a anglický jazyk

25. května      DT český jazyk a literatura

26. května      matematika rozšiřující a DT Frj, Nj, Rj a Špj

U DT jsou prodloužené časové limity na vypracování testů následovně – u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.

 • Pokud se žák – maturant nebude moci k řádnému termínu DT dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19, bude mu stanovený mimořádný termín DT . Mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období ve dnech 7., 8. a 9. července 2021.

 • Původní období určené pro konání profilových zkoušek se mění ze stávajícího období od 16. května – nově následovně:
  Profilové zkoušky tříd 4.A a 4.B se konají od 1. června do 4. června 2021.
  Profilové zkoušky tříd 4.C a G.8 se konají od 7. června do 10. června 2021.
  Detailní rozvrh profilových zkoušek bude žákům sdělen na třídnických hodinách v pátek 21. 5. 2021.
 • Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou zrušené a nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky
 • Nově se stanovuje, že ústní zkoušky z českého jazyka a literatura a z cizího jazyka – se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude obě, nebo jen jednu z nich, nebo nebude konat žádnou z nich. Ke zkoušce/zkouškám se žák musí písemně přihlásit do konce dubna. Neúspěch u ústní zkoušky z Čj a Cj (cizího jazyka) nemá vliv na úspěšné složení maturity.

Změny u přijímacích zkoušek

U přijímacích zkoušek nastává posun termínu z důvodu přetrvávající uzávěry škol a z toho důvodu prodlouženého období na přípravu uchazečů ke zkouškám.
Termíny konání Jednotné přijímací zkoušky, která se uskuteční jako jediná forma přijímacích testů na naše gymnázium, jsou nově stanoveny takto:
Dva termíny přijímacích zkoušek pro uchazeče o čtyřleté gymnázium – 3. 5. a 4. 5. 2021.
Dva termíny přijímacích zkoušek pro uchazeče o osmileté gymnázium – 5. 5. a 6. 5. 2021.

Uchazeči budou na přijímačky pozváni zvacím dopisem, který uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před termínem konání testů.

Nově platí, že na přijímací testy budou připuštěni žáci po předložení platného výsledku antigenního testu na Covid-19. Podrobnosti ke změnám u přijímaček i o testování uchazečů zašleme uchazečům mailem.

Milan Maceček

Článek publikován:

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *