Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Slideshow » Změny v organizaci maturit a přijímacích zkoušek

Změny v organizaci maturit a přijímacích zkoušek

Vytvořeno: -

V závislosti na zveřejnění změn v platné legislativě ze strany MŠMT upravuje škola Gymnázium, Šumperk organizaci maturitních zkoušek a organizaci přijímání uchazečů ke studiu na jaře 2021 následovně:

Změny u maturitních zkoušek 2021:

 • Do 30. 4. 2021 podá na ředitelství školy písemnou přihlášku k ústní zkoušce z českého jazyka a přihlášku k ústní zkoušce z cizího jazyka ten maturant, který chce tyto zkoušky vykonat.
 • Do 30. 4. 2021 odevzdají seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka ti maturanti, kteří jsou přihlášení k této zkoušce.
 • Do 30. 4. 2021 může požádat o nahrazení ústní zkoušky z cizího jazyka výsledkem certifikované jazykové zkoušky maturant, který doloží výsledek standardizované jazykové zkoušky nejpozději týden před konáním ústních zkoušek.
 • Svatý týden na přípravu na maturitní zkoušku je všem třídám stanovený na přípravu k MZ takto:  4 dny od pondělí 17. 5. do čtvrtka 20. 5., 1 den ve čtvrtek 27. 5. 2021.
 • Didaktické testy (dále DT) proběhnou v jarním zkušebním období v posunutých termínech, a to ve dnech 24., 25. a 26. května 2021 takto:

24. května      DT matematika a anglický jazyk

25. května      DT český jazyk a literatura

26. května      matematika rozšiřující a DT Frj, Nj, Rj a Špj

U DT jsou prodloužené časové limity na vypracování testů následovně – u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.

 • Pokud se žák – maturant nebude moci k řádnému termínu DT dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19, bude mu stanovený mimořádný termín DT . Mimořádný termín DT proběhne v jarním zkušebním období ve dnech 7., 8. a 9. července 2021.

 • Původní období určené pro konání profilových zkoušek se mění ze stávajícího období od 16. května – nově následovně:
  Profilové zkoušky tříd 4.A a 4.B se konají od 1. června do 4. června 2021.
  Profilové zkoušky tříd 4.C a G.8 se konají od 7. června do 10. června 2021.
  Detailní rozvrh profilových zkoušek bude žákům sdělen na třídnických hodinách v pátek 21. 5. 2021.
 • Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou zrušené a nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky
 • Nově se stanovuje, že ústní zkoušky z českého jazyka a literatura a z cizího jazyka – se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude obě, nebo jen jednu z nich, nebo nebude konat žádnou z nich. Ke zkoušce/zkouškám se žák musí písemně přihlásit do konce dubna. Neúspěch u ústní zkoušky z Čj a Cj (cizího jazyka) nemá vliv na úspěšné složení maturity.

Změny u přijímacích zkoušek

U přijímacích zkoušek nastává posun termínu z důvodu přetrvávající uzávěry škol a z toho důvodu prodlouženého období na přípravu uchazečů ke zkouškám.
Termíny konání Jednotné přijímací zkoušky, která se uskuteční jako jediná forma přijímacích testů na naše gymnázium, jsou nově stanoveny takto:
Dva termíny přijímacích zkoušek pro uchazeče o čtyřleté gymnázium – 3. 5. a 4. 5. 2021.
Dva termíny přijímacích zkoušek pro uchazeče o osmileté gymnázium – 5. 5. a 6. 5. 2021.

Uchazeči budou na přijímačky pozváni zvacím dopisem, který uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před termínem konání testů.

Testování u přijímacích zkoušek a u maturitních zkoušek

Nově platí, že před přijímacími testy a před maturitními zkouškami budou muset žáci absolvovat antigenní testy na Covid – 19.

Uchazeči o studium předkládají při vstupu na gymnázium doklad o absolvování antigenního testu na Covid-19. Platný doklad o negativním testu nesmí být starší než 7 dní. Testování na koronavirus absolvují uchazeči na základní škole v den, který jim ZŠ oznámí. Uchazečům o studium na osmiletém gymnáziu doporučuji, aby se o testování sami aktivně zajímali. Podrobnosti ke změnám u přijímaček a o testování uchazečů zašleme uchazečům mailem.

Žáci maturitních tříd gymnázia rovněž absolvují testy před jednotlivými zkouškami. Testování před didaktickými testy proběhne v pátek 21. 5. na třídnických hodinách. Testy před ústními zkouškami absolvují maturanti buď jednotně v první den ústních zkoušek, nebo jednotlivě před zahájením dopoledních (nebo odpoledních) testů. Podrobnosti se studenti dozví včas před maturitními zkouškami.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *