Přejdi na obsah
Gymnázium Šumperk » Aktuality » Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek

Vytvořeno: -

Vážené uchazečky, vážení uchazeči o studium,
vážení rodiče,

v tomto článku na hlavní stránce školního webu a také v sekci „Přijímací řízení“ zveřejníme výsledky přijímacích zkoušek a seznamy přijatých uchazečů, kteří v září 2023 nastoupí ke studiu na Gymnázium, Šumperk.

Ve čtyřletém studiu se přijímaček zúčastnilo 191 uchazeček a uchazečů. Všichni žáci se dostavili ke zkouškám a jejich výsledky byly vyhodnoceny. Vedení školy rozhodlo, že přímo bude přijato 88 uchazečů. Zbylým 103 uchazečům bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí.
Jelikož mezi přijatými uchazeči budou i žáci, kteří upřednostní nástup na druhou zvolenou školu, doporučuji nepřijatým, aby si podali odvolání proti nepřijetí. Vzor odvolání je možné stáhnout z odkazu v tomto článku (dole) nebo na našem webu v sekci s obecnými informacemi k přijímacím zkouškám.

Výsledky přijímaček do čtyřletého studia, obor 79-41-K/41

Celkové výsledky_G_čtyřleté 2023

Tab_přijatí uchazeči_G4_2023

Ve osmiletém studiu se přijímaček zúčastnilo 116 uchazeček a uchazečů. Vedení školy rozhodlo, že přímo bude přijato 30 uchazečů. Bohužel – ke zkouškám z důvodu nemoci nepřišlo 5 uchazečů, z nichž 3 požádali o zkoušky v náhradním termínu. Těmto žákům budou ponechána volná místa na pozdější přijetí. Proto v současné chvíli můžeme přijmout jen 27 uchazečů. Náhradní termín zkoušek je 10. 5. a 11. 5. 2023. Po obdržení výsledků zařadíme výše uvedené 3 uchazeče do tabulky výsledků na jim náležející místa a buď budou přijati, nebo nabídneme dodatečné přijetí uchazečům, kteří jsou nyní na 28. až 30. místě (pokud se odvolají).
Celkem 86 uchazečům bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí.
Jelikož mezi přijatými uchazeči jsou i žáci, kteří upřednostní nástup na druhou zvolenou školu, nebo žáci, kteří se neodvolají, doporučuji nepřijatým, aby si podali odvolání proti nepřijetí. Vzor odvolání je možné stáhnout v tomto článku (dole) nebo na našem webu v sekci s obecnými informacemi k přijímacím zkouškám.

Výsledky přijímaček do osmiletého studia, obor 79-41-K/81

Celkové výsledky G osmileté 2023

Tab_přijatí uchazeč_G8_2023

Zveřejněné tabulky se sdělením „Přijat/a“ mají váhu písemného rozhodnutí o přijetí. Papírové rozhodnutí o přijetí nebudeme rozesílat. Přijaté uchazeče upozorňujeme, že přijatý uchazeč musí svůj zájem studovat na naší škole stvrdit odevzdáním zápisového lístku. Termíny pro odevzdávání zápisových lítků začnou běžet od úterý 2. 5., termíny pro odvolání nepřijatých uchazečů začnou běžet dnem následujícím po převzetí dopisu s rozhodnutím o nepřijetí (na poště nebo osobně). Pokud se nepřijatí uchazeči budou odvolávat, musí tak učinit do 3 dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí. Zápisové lístky je nutné doručit do 16. 5. 2023.

Všem rodičům nepřijatých žáků nabízíme převzít rozhodnutí o nepřijetí osobně, v kanceláři školy, v úterý 2. 5. 2023. Kancelář bude otevřena nepřetržitě od 7:30 hod do 17:00 hod. Pracovnice kanceláře budou vydávat rozhodnutí o nepřijetí, současně bude možné vyplnit odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí osobně, na místě. Od přijatých žáků pracovnice kanceláře zahájí výběr zápisových lístků.

Vzor odvolání si můžete stáhnout zde:  VZOR_odvolani_2023

Konzultace k přijímačkám lze řešit na tel. kancelář 588 188 511, ředitel 588 188 500, 778 712 922

Přijatým blahopřejeme, nepřijaté vyzýváme, aby se odvolali a čekali na další administrativní procesy, v jejichž průběhu některým nepřijatým budeme měnit původně zamítavá rozhodnutí.

Milan Maceček

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *