Přejdi na obsah

Kalendárium

23. 2. 1980

Proběhla mimořádná pracovní sobota, kterou vyhlásil Krajský výbor (KV) KSČ. Nevyučovalo se. Třída IV.B uklízela půdu, školní orchestr zkoušel, III.C upravovala lavice, svazáci měli naplánován přechod Sušiny, II. ročníky lyžovaly na Návrší a v tělocvičně probíhaly přebory školy ve sportovní gymnastice. Vučující pracovali na úpravě kabinetů.

11. 3. 1980

Ve 14:30 byla slavnostně zahájena studentská vědecká konference. Celkově studenti vypracovali 62 odborných prací, přičemž autoři nejlepších z nich byli odměněni knihami a diplomy. Rozhodovalo se v rámci tří komisí: českého jazyka, společenskovědní a matematicko-fyzikální. Nejlepší práce postupovaly do krajského kola. Téhož dne byl kolektivu kuchařek udělen titul Brigáda socialistické práce.

15. 3. 1980

V krásném prostředí zámku v Sobotíně se konal ples SSM naší školy. Účastnili se ho i hosté z družebního gymnázia v Prievidzi (10 svazáků a 1 vyučující). Akce byla ohodnocena jako velice úspěšná.

5. 4. 1980

Uskutečnila se Mírová 50 a 25, pochod na uvedený počet kilometrů. Akci organizovala školní organizace SSM. Na delší trasu nastoupilo 98 účastníků, na kratší 120. Nejrychlejší čas u padesátky byl 5 hodin, přičemž ředitel školy skončil v celkovém pořadí 5. nejrychlejší s časem 5 hodin a 20 minut. Pochodu se účastnili i turisté z NDR, Prahy, Bratislavy a dokonce i sportovní redaktor z Mladého světa.

27. 8. 1980

Ve školním roce 1980-1981 měla být zahájena výuka tzv. experimentální třídy s upraveným studijním plánem. Všichni učitelé, kteří měli v této třídě učit, se proto účastnili speciálního semináře v Praze. V podstatě šlo o zavedení nového předmětu Základy výroby a odborné přípravy (ZVOP) s cílem zajistit, aby gymnazista byl připraven jak pro studium na vysoké škole, tak pro výkon náročných dělnických povolání.

1. 9. 1980

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo ve velkém sále Domu kultury. Zahájení byli přítomni zástupci z Okresního výboru KSČ, Okresního výboru SSM (Socialistický svaz mládeže) a patronátního závodu Pramet. Po kulturním programu přítomní vyslechli projev ředitele školy a zástupců OV KSČ i Prametu.

11. 9. 1980

Profesorka Berčuková utrpěla cestou do školy úraz (zlomeninu klíční kosti) s dobou pracovní neschopnosti 5 týdnů. Všechny její hodiny latiny převzala profesorka Votavová (důchodkyně) a výuku francouzštiny v experimentální třídě profesorka Leharová.

12. 9. 1980

Přes noc navštívili školu lupiči, přičemž způsobená škoda byla vyčíslena na 1800,- Kčs. Případ vyšetřovali příslušníci Veřejné bezpečnosti (VB).

18. 10. 1980

V sobotu vyrazily 4 třídy 2. ročníku na mimořádnou brigádu do JZD Dubicko, kde pomáhaly při sklizni řepy. O týden později, rovněž v sobotu, odjely 3 třídy opět na brigádu do Dubicka, jiné 3 třídy pracovaly u Technických služeb, 1 třída pracoval na polesí Loučná, další na úpravě stadionu a jiná třída působila v Prametu. Podobné aktivity se pořádaly velmi často, například na jaře pravidelně probíhala tzv. jarní směna Národní fronty, jezdilo se brigádničit i během přijímaček apod.

21. 10. 1980

200 žáků školy, hlavně z 2. a 3. ročníku, se zúčastnilo koncertu bulharských umělců ve Vlastivědném ústavu.

1. 11. 1980

V sobotu byla třída II.E s. profesorem Vepřkem na lesní brigádě v polesí Loučná nad Desnou.

6. 11. 1980

Studenti 4. ročníku se spolu s profesorkami ruštiny účastnili čtenářské konference o sovětské literatuře s šéfredaktorem časopisu Sovětská literatura, zatímco studenti 2. ročníku se odpoledne odebrali k tradičnímu kladení věnců na oslavu VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce). Toto výročí si následujícího dne připomněli žáci školy v kině Oko, kde byl promítnut sovětský film „Vzlet“.