Přejdi na obsah

Kalendárium

21. 1. 1960

V zápisu ze schůze ZO ROH při škole se objevují i kritické připomínky k neustálému schůzování a neplánovaným brigádám. Průměrný učitel málo studuje, zaostává, i kdyby chtěl, má často málo času a nemůže si prostudovat ani odbornou literaturu. Škola je přehlcena akcemi nejrůznějšího druhu včetně neplánovaných. Méně statistik, méně schůzí pro schůze, ale více pracovních porad, které řeší konkrétní úkol!

16. 2. 1960

Učitelé, zaměstnanci a žáci Jedenáctileté střední školy zasílají rozhořčený dopis francouzskému prezidentovi. Odsuzují v něm cvičný výbuch francouzské atomové pumy v saharské poušti. Na závěr dopisu prezidentovi konstatují, že dle jejich názoru bude tato země hrdější, až dá svobodu všem národům, jež ve své koloniální říši vykořisťuje.

29. 3. 1960

Začala nová družba, tentokrát se slovenskou DSŠ v Prievidzi. Jedenáctiletku navštívili její vyučující, kteří ke Dni učitelů zazpívali v Šumperku v učitelském sboru. Následně pak třídy naší JSŠ odeslaly do družební školy hromadně dopisy.

30. 3. 1960

Na škole proběhlo první perorální očkování proti obrně, tedy poprvé se očkuje jinak než injekční stříkačkou! Očkovací látka se podávala v sirupu. V průběhu roku byly příslušné věkové kategorie očkovány centrálně proti obrně, tetanu, záškrtu a neštovicím.

24. 4. 1960

ÚV KSČ a vláda rozhodla o poskytování učebnic a pomůcek žákům zdarma. Konkrétně například 1 žák IX. třídy dostane školní potřeby za 405,70 Kčs, z toho tvoří 135,70 učebnice a 270,- pomůcky. Na celé JSŠ bude takto poskytnuto žákům potřeb za 161511,- Kčs. „Toto rozhodnutí je dalším krokem ke komunismu v naší zemi.“, hodnotí školní kronika. První učebnice zdarma dorazily v červenci.

25. 4. 1960

Okresním přeborníkem ve střelbě malorážkou se stal žák XI.A Přinesdomů.

16. 5. 1960

Začaly maturitní zkoušky, přičemž povinným předmětem byla i matematika. U maturitních písemek z ruského jazyka bylo na výběr ze tří témat: 1) Obrovské úsilí SSSR v boji za upevnění míru; 2) Obraz V. I. Lenina v sovětské literatuře; 3) Můj oblíbený sovětský spisovatel. V českém jazyce se vybíralo ze zadání: 1) Význam osvobození naší republiky Sovětskou armádou; 2) Pero spisovatelovo jako zbraň v boji proti fašismu; 3) Spojujeme školu se životem.

17. 5. 1960

Svazáci školy na své schůzi přijali mimořádný závazek, že u příležitosti vládního usnesení o poskytování učebnic školám zdarma nasbírá každý žák školy 10 kg starého papíru, aby byl dostatek surovin pro výrobu nových učebnic. Zároveň se předpokládalo splnění normálního sběru na 100%.

4. 6. 1960

Významnou událostí byla krajská spartakiáda v Olomouci. Cvičilo tam 38000 cvičenců, mezi nimi i 314 z šumperské Jedenáctiletky. Prověrka stavu nácviku u skladeb „Mládí, krása a síla“ (dorostenci) a „Radostné mládí“ (dorostenky) na naší škole proběhla už v polovině února s dobrým výsledkem.

15. 7. 1960

Školu navštívili tři Indové, kteří praktikovali ve Velamosu Sobotín. Měli zájem se seznámit s úrovní našeho školství. Už v únoru Jedenáctiletku navštívili i čtyři komsomolci ze Sovětského svazu, kteří v ČSR pobývali na turistickém zájezdu. Školní svazáci jim věnovali v upomínku obrazovou publikaci.

28. 10. 1960

Významným výchovným pomocníkem byl umělecký film, konstatuje se v kronice. Během školního roku žáci školy zhlédli 5 mimořádných filmových představení: Vyšší princip, Rozrušená země, Komu patří pohár, O medvědu Ondřejovi a film o II. celostátní spartakiádě.

1. 2. 1961

Pokračuje metamorfóza školy. Spojením střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ) a přidružené základní devítileté školy (ZDŠ) se stala až do 30. 8. 1963 školou kombinovanou. Tento mamutí útvar měl ve šk. roce 1962-1963 v 38 třídách 1157 žáků. Z toho 33 tříd denního studia, 4 třídy v přidružené SŠ pro pracující (2 večerní + 2 dálkové) a 1 třídu vojenského maturitního kurzu pro vojáky z povolání. Při škole bylo i 7 oddělení družin mládeže.

17. 2. 1961

V Šumperku se konala manifestace občanů a mládeže proti zavraždění Patrice Lumumby (předsedy vlády v Kongu). Za Jedenáctiletku hovořila a proti činu protestovala předsedkyně pionýrské skupiny Jedenáctiletky A. Harcubová jménem pionýrů a svazáků školy. Dav skandoval např.: Hammarskjólde ven z OSN, Ať žije Lumumbovo Kongo, Svoboda celé Africe, Pryč s kolonialismem apod.

15. 3. 1961

Výchovný význam měly besedy o vědě a náboženských přežitcích, píše se ve školní kronice, které byly od tohoto data organizovány. Besedy prováděli učitelé a vyspělí svazáci v pionýrských třídách. Do výuky náboženství se na začátku školního roku přihlásilo již jen 16 žáků.

12. 4. 1961

„Celý svět strnul v úžasu, když sovětská tisková kancelář TASS oznámila, že na palubě kosmické lodi Východ odstartoval a na předem určeném místě přistál po obletu Země sovětský člověk, komunista Jurij Alexejevič Gagarin. Jeho let jsme v přímé reportáži poslouchali školním rozhlasem.“ je doslova psáno ve školní kronice.

13. 5. 1961

Na čtyřdenní exkurzi odjela XI.C na Slovensko. Program vhodně doplňoval předmět „Základy výroby“ a žáci tak například zhlédli strojírny v Považské Bystrici, závod Matador v Púchově a přístav v Bratislavě. I další třídy v průběhu školního roku navštěvovaly v rámci exkurzí různé továrny a výrobní provozy. Šlo o nový trend ve výuce v souvislosti se zavedením zmíněného nového předmětu.

1. 9. 1961

Do nového školního roku vstupuje škola jako SVVŠ a ZDŠ – tedy Střední všeobecně vzdělávací škola spojená se Základní devítiletou školou. Základní školní docházka byla prodloužena o rok a vzniká tzv. dvanáctiletka. Na ZDŠ je zapsáno 26 tříd a 879 žáků, na SVVŠ 5 tříd a 166 žáků. Celkově v této velké instituci studovalo k začátku září 1045 žáků.

4. 9. 1961

Bylo zahájeno večerní studium pracujících s dvouletým učebním plánem. Šlo o novinku. Ve stejném týdnu se také poprvé konalo dálkové studium pracujících s tříletým učebním plánem a dvouletý vojenský kurz.

25. 1. 1962

Konala se exkurze zájemců o hornictví z řad žáků Základní devítileté školy (ZDŠ), která tehdy organizačně krátce patřila pod r. 1961 vzniklou Střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ, tzv. dvanáctiletka). Exkurze měla úspěch: „Výsledek náborové činnosti do klíčových povolání se dobře projevil. Byli získáni 2 žáci do hornictví, 9 žáků do zemědělství a 3 do sklářství.“

10. 3. 1962

Datum otevření nové tělocvičny na Tyršově stadionu, na jejímž budování se podíleli i žáci školy. Odpracováno bylo 43 000 hodin, náklady činily 1 milion korun.

16. 9. 1962

Školník Roháč zapálil mnoho papíru v kotlích a vzdálil se z budovy. Celá budova byla v dýmu. Požárníci pronikli do budovy a hasili domnělý požár v suterénu.

24. 10. 1962

Školní pionýrská organizace odeslala telegram velvyslanectví Kubánské republiky v Praze ve znění: Všichni pionýři a svazáci SVVŠ a ZŠ v Šumperku, nám. Pionýrů, se svými učiteli stojí při Vás a Vaší hrdé vlasti v době, kdy americký imperialismus chce ohrozit Vaši svobodu (vrcholí tzv. karibské krize – pozn.). První vyučovací hodina dne byla ve všech třídách věnována situaci na Kubě. Žáci mj. psali rozhořčené telegramy (jako slohové cvičení).

24. 10. 1962

Žáci tvoří telegramy určené americkému prezidentovi v rámci tzv. karibské krize. Jeden příklad za všechny: „Kenedovi. Dávám Vám radu, Kennedy. Nezačínejte třetí světovou válku. Druhá válka začala Mnichovem a co se stalo? Německo prohrálo válku na celé čáře. Třetí začínáte Vy a to vměšováním do záležitostí Kuby. Jestli rozpoutáte válku, tak můžu být zítra mrtev já i Vy. S pozdravem F. Palatka, 7.B“.

19. 1. 1963

Květoslav Vykydal, učitel tělocviku na SVVŠ, se umístil na 13. místě mezi 25 nejúspěšnějšími sportovci ČSSR. Tento dlouholetý člen pedagogického sboru školy, kde působil nakonec přes 50 let, nastoupil na SVVŠ k 1. říjnu 1962 za onemocnělého V. Ščudlu.

22. 1. 1963

Začínají neobvykle dlouhé třítýdenní pololetní prázdniny. Příčinou byly velmi špatné klimatické podmínky a dlouhodobé silné mrazy kolem -20 stupňů. Zamrzala voda, došlo topivo (hnědé uhlí), objevovaly se výpadky elektrického proudu. Jako náhradní program v období přerušení výuky škola organizovala povinné i dobrovolné lyžařské výcviky na Návrší.

22. 2. 1963

Sněhem přetížená střecha hlavní budovy se na mnoha místech poškodila, popraskaly tašky a voda z tajícího sněhu pronikala do hořejších učeben.

12. 3. 1963

Zástupce Československého rozhlasu předal zlatou medaili Jarmile Hösslové z 9.A za vítězství v Poháru čsl. rozhlasu v lehké atletice. Výkonem 12,06 m se stala nejlepší starší žákyní ČSSR ve vrhu koulí.

6. 4. 1963

Školu navštívila dvacetičlenná delegace francouzské mládeže, dětí francouzských dělníků z továrny na letadla Suresne u Paříže.

19. 5. 1963

V Severomoravském kraji byla vyhlášena tzv. Národní směna. Téměř všichni žáci a zaměstnanci školy museli brigádnicky pracovat ve prospěch státu. Akce zahrnovala sběr nesušených léčivých bylin, sběr železa, úklid města a vysazování stromků v okolí Ramzové a Stříbrnic. Odpracováno bylo celkem 5713 hodin. Akce se konala v neděli.

15. 6. 1963

V rámci Šumperského kulturního festivalu se konala premiéra hudební crazy komedie Stará vesta. Autoři i herci byli členové sboru s. Medlík, s. Pokorný, spolupráce s. Horáková a s. Zajíc.

1. 9. 1963

SVVŠ se stává samostatnou školou, ředitelem je Oldřich Skládal a jeho zástupcem Ctirad Medlík. Škola má 9 tříd, z toho 2 jsou matematicko-fyzikální a 2 biologicko-chemické. Kromě toho jsou při SVVŠ vedeny 2 třídy střední školy pracujících, a po 1 třídě dálkového studia a vojenského studia (pro vojáky a členy SNB).

12. 9. 1963

Učitelé Vepřek a Vykydal provedli plavecké docvičování žáků I.A, B, C, D ve vyhřátém volném bazénu v Lidické ulici. Totéž bylo provedeno následujícího dne i s druhým ročníkem.

25. 9. 1963

Zasedala stipendijní komise, která projednala 17 žádostí o stipendia a navrhla celkový obnos 2.895 Kč měsíčně v individuální rozsahu od 60 do 350 Kč.

5. 10. 1963

Škola uspořádala v rámci Dne armády 1. ročník nově založeného lehkoatletického memoriálu Vincence Ščudly na Tyršově stadionu v Šumperku. Memoriál byl založen na počest dlouholetého člena sboru školy a oblíbeného učitele tělesné výchovy, který zemřel v říjnu předešlého roku ve věku 55 let. Ředitelem závodu byl František Franc, vrchním rozhodčím Vilém Kožnárek.

2. 11. 1963

Podle rozhodnutí KNV (Krajského národního výboru) měl mít 1. ročník SVVŠ v dalším školním roce 7 tříd, tedy o tři více oproti stávajícímu počtu. Ředitelství školy muselo následně žádat krajského školního inspektora o přidělení 9 až 10 nových učitelů pro školní rok 1964-1965. Nakonec bylo nových tříd v I. ročníku otevřeno pět s písmeny A až E.

16. 11. 1963

Škola v rámci měsíce sovětsko-československého přátelství navštívila film Ruský zázrak.

16. 11. 1963

Škola navštívila v rámci měsíce československo-sovětského přátelství projekci filmu „Ruský zázrak“, v prosinci členové SOD Šafránek, Šindelář a Kreclová předvedli pásmo o životě a díle P. Bezruče a 26. března se v Divadle hudby a poesie konal večer mladé sovětské poesie (pořad připravili s. učitelé Franc a Lužová, účinkovali žáci SVVŠ).

26. 11. 1963

Vyučující František Franc zahájil přednáškový cyklus rodičovské akademie pro rodiče I. ročníků s tématem „Jak zajistit dobrý prospěch“. Zároveň proběhly třídní schůzky SRPŠ za účasti 214 rodičů. Tématem další přednášky v únoru bylo „O vadách dětí a jejich zařazování do života“.

22. 1. 1964

Vyšlo první číslo školního časopisu „Host do školy“ v 25 exemplářích za redakce B. Krestýny, M. Uhla a D. Kratochvíla ze II. tříd.

14. 3. 1964

Třída II.B za vedení učitelů Vykydala a Surmy odjela na exkurzi Základů výroby do pražské Hedvy a účastnila se v roli diváků mistrovství světa v házené.

23. 4. 1964

Konaly se zalesňovací brigády v prostoru Hanušovic a Starého města, které obvykle trvaly několik dní.

22. 5. 1964

Třída I.D se soudruhy Taclem a Brožem odjela na třídenní exkurzi Základů výroby. Navštívili východní Čechy, zemědělské muzeum, Žehušice (konifery), Slatiňany (chov koní) a Doudleby (chov vepřů). Podobných exkurzí se organizovalo v souvislosti se zmíněným předmětem opravdu velké množství.

13. 6. 1964

V rámci dohody o předání majetku od Městského národního výboru na Krajský národní výbor byla stanovena hodnota budovy školy, přičemž uvedena je suma 4710759 Kčs. Ředitelský domek měl hodnotu 245833 Kčs.

19. 6. 1964

Přišly pokyny ohledně omezení výuky předmětu Základy výroby, který byl s velkou publicitou zaveden do školních osnov na podzim 1959. Nově se měl vyučovat pouze 6 místo původních 8 hodin, a to 4 hodiny praxe a 2 hodiny teorie. Ve 2. pololetí III. ročníku už Základy výroby odpadly úplně. Změny začaly platit s novým školním rokem a získané hodiny byly přiděleny jiným předmětům.

8. 1. 1965

Universita Palackého v Olomouci zaslala ředitelství SVVŠ poděkování za nevšední ochotu a (soudružské) pochopení při organizování pedagogické praxe posluchačů filosofické fakulty v uplynulém roce.

27. 2. 1965

V sále dílen ČSD byl pořádán ples školy. Hlavními pořadateli bylo SRPŠ a ČSM. Ples se velmi vydařil, čistý výtěžek činil asi 3700,- Kč. Vstupenka stála 8 Kčs, studenti platili 5 Kč.

1. 3. 1965

Protože studijní výsledky ve vojenských kurzech nejsou nejlepší, konala se porada s účastníky vojenského kurzu II. za přítomnosti velitele útvaru 1038 majora Zajíčka, kde bylo domluveno doplňující vyučování pro maturanty z řad vojáků. O 14 dní později byla zrušena třída SŠP II. (střední škola pracujících) pro minimální návštěvnost.

10. 3. 1965

Ředitelství školy obdrželo děkovný telegram od vedoucího učiliště Československých závodů naftových motorů Praha za pomoc tří studentů SVVŠ při dopravě zraněného do Stříbrnic. Žák učiliště si při sjezdu ze Sněžníku zranil nohu a tito studenti mu obětavě pomáhali při transportu (Hájek, Piterka, Cigánek z II. ročníku).

13. 3. 1965

Ve školním rozhlase promluvil vyučující chemie Karel Coufal, který u příležitosti 10. výročí úmrtí Sira Alexandra Fleminga seznámil žáky se životem a prací vynálezce penicilínu. Rozhlasové osvětové relace na politická, kulturní a odborná témata byla běžnou součástí života školy, i když zdaleka už ne v intenzitě let padesátých.

30. 3. 1965

Na škole začal pracovat polemický klub ČSM a toho dne se konala první beseda s námětem „Čína“. Tématem druhé besedy v květnu byla „Latinská Amerika“. Obě besedy vedl Ctirad Medlík.

16. 4. 1965

Žák II.C O. Piterka byl zadržen v dopoledních hodinách v blízkosti školy opilý. Po dohodě se SVVŠ v Zábřehu byl od 1. května přeložen z kázeňských důvodů na tuto školu.

3. 6. 1965

Žákyně Vladimíra Srbová z I.E udělala škole velikou radost, neboť vytvořila československý dorostenecký rekord ve vrhu koulí výkonem 15,56 metrů.

26. 6. 1965

Na III. celostátní spartakiádu do Prahy odjelo 16 dorostenek se skladbou „Jaro země mé“ (vedoucí s. Šlosarčíková) a 16 dorostenců se skladbou „Přes překážky“ (vedoucí s. Navrátil), 10 dorostenek cvičících ve skladbě „Zpívám zpěv míru“ a s. Horáková se 4 dorostenkami se skladbou „Pohybem ke kráse“. Okresní spartakiáda za velké účasti cvičenců a asi 800 diváků proběhla v Šumperku předtím 13. června.

29. 9. 1965

Výprava 20 žáků za vedení s. Berčukové a s. Tacla odjela na návštěvu školy v Malé Wielkové, kde byli vřele přijati a dovezli učebnice lužickosrbštiny, navštívili Chotěbuz, Drážďany a Berlín. Na oplátku přijelo 28 žáků a 4 učitelé z NDR k nám. V únoru navštívili Prahu, Šumperk a několik dní pobyli na chatě Návrší.

20. 12. 1965

Ředitel školy Skládal zaslal družební škole v Malem Wielkowě dopis s přáním k vánočním svátkům a pokyny pro připravovanou únorovou návštěvu Lužických Srbů v Šumperku. Počítalo se i s týdenním pobytem na horách (na Návrší) a ředitel žádal svého kolegu mj. o zaslání čísel bot účastníků družby, aby mohli hostitelé zajistit kompletní lyžařskou výbavu. Odpověď přišla v půlce ledna, přijet mělo 28 studentů a 4 vyučující.

24. 12. 1965

Vyučující Věra Svatoňová nastoupila mateřskou dovolenou, která trvala 5 měsíců s návratem koncem května. Pětiměsíční mateřská byla v této době obvyklá. Úvazek byl odborně suplován, píše se v kronice.

18. 3. 1966

Do provozu byla uvedena kancelář pro zástupce ředitele školy. Vznikla vůbec poprvé a to zmenšením sborovny v rámci generální opravy školy. Okresní stavební podnik (OSP) provedl během února řadu stavebních úprav interiérů. Došlo k přestavbě stěn a dveří v obou mezipatrech, vznikly nebo zvětšily se některé kabinety, rekonstruovány byly odborné učebny včetně zavedení vody a plynu do pracovních stolů.

28. 4. 1966

V místním tisku vyšel článek o velkém sportovním úspěchu studenta šumperské střední všeobecně vzdělávací školy. Běžec Jan Sychra se stal přeborníkem ČSSR mezi mladšími dorostenci v přespolním běhu. Ve staroboleslavských lesích zvládl dvoukilometrovou trasu v čase 5:53,7 min.

14. 7. 1966

V Šumperku řádila velká vichřice. Řada stromů byla zlomena, mezi nimi i smuteční vrba u ředitelského domku a další na náměstí.

24. 7. 1966

V Národním domě se uskutečnilo setkání s 18 Lužickými Srby, učiteli z partnerské lužické rozšířené školy z Malého Wjelkowa u Budyšína. Po víkendu v Šumperku strávili týdenní dovolenou na zájezdu po Slovensku za vedení Oldřicha Tacla. Úřední srbský název jejich školy zní Serbska Rozševjena wyša šula – Maly Wjelkow. Akce se účastnil i ředitel partnerské školy Juraj Piečka.

2. 8. 1966

Na přání Okresního výboru ČSM bylo posláno 78 pozvánek žákům nultého ročníku pro pomocné práce v zemědělství. V následujícím týdnu nastupovalo každý den kolem 20 brigádníků na práce do Rudoltic a jiných obcí.

9. 8. 1966

Zahájil svoji účast na šestitýdenním vojenském cvičení vyučující Ladislav Navrátil, přičemž výuka v září místo něj byla odborně suplována. Mezi další důvody dlouhodobých absencí vyučujících v aktuálním školním roce kronika uvádí: léčba v lázních (Piešťany, měsíc), mateřská dovolená (5 měsíců), infekční žloutenka (2 a půl měsíce), dále nemocnice, noha v sádře, ischias, chřipka, angina, nemocné dítě, „nervy“ a mezinárodní seminář.

15. 8. 1966

Na pomoc zemědělství nastoupily I. ročníky za vedení profesorů školy. Pracovali do 24. 8. včetně. Někteří z těchto žáků pomáhali i ve škole při generální opravě, úklidu, vynášení rumiska, umývání apod., poněvadž práce se nahromadila a zahájení školního roku se blížilo.

13. 10. 1966

Podnik Kovo-dřevo Jeseník, závod Šumperk, dodal ochranné sítě na všechna okna do tělocvičny. Byly však zjištěny závady v konstrukcích sítí, kvůli který nešlo okna otvírat a proto se musely odvézt k opravě. Po navrácení však došlo ke zjištění dalších chyb ve svařování, takže ani v lednu 1967 nebyly sítě vsazeny do zdi. Náklady činily cca 8.000,- Kčs.

19. 11. 1966

Od šumperského závodu Textil-kůže-guma obdržela škola 100 vlaječek ČSSR a SSSR a hůlky celkově za 480,- Kčs.

23. 1. 1967

Ve školní kronice je vlastoruční podpis olympijské vítězky v hodu oštěpem Dany Zátopkové. V roli ústřední trenérky Československého svazu tělesné výchovy v sekci lehké atletiky děkuje ředitelství školy SVVŠ Šumperk za podporu reprezentační a tréninkové činnosti žákyně školy Vladimíry Srbové, úspěšné vrhačky.

25. 1. 1967

Koná se zimní branné cvičení s následujícími stanovenými cíli pro různé třídy: 1) branný pochod na vzdálenost 15 – 20 km v zimních podmínkách 2) postavení improvizovaného ohniště a rozdělání ohně 3) přesun na lyžích po hřebenech Jeseníků 20 – 25 km.

5. 4. 1967

Proběhlo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. V kategorii II. ročníků byla nejlepší dvojicí Magdalena Senczaková a Dušan Fügner z II.A. Druhý jmenovaný se stal později známým šumperským lékařem působícím na urologickém oddělení šumperské nemocnice a i 50 let po své maturitě přichází na svoji bývalou školu pravidelně lektorovat „přednášky pro chlapce“.

14. 6. 1967

Ve škole proběhla vernisáž výstavy výtvarných prací žákyně III.A Anežky Jílkové (později Kovalové), kterou zorganizovala redakce studentského časopisu Host do školy. Vernisáže se účastnili zástupci knihovny, Domu osvěty, SRPŠ a dalších organizací. Vystaveno bylo 35 děl, mezi nimi např. Zamilovaná, Odhalená jeptiška, Zlomky epopeje, Děvče jako lusk, Bláznivá komediantka nebo Opilé astry.

3. 11. 1967

Delegace školy ve složení ředitel Skládal, profesor Pokorný a studenti Olga Mezeridová, František Diviš odjela autem účastnit se oslav 20 let od založení družební školy v Malém Wjelkowe u Budyšína. Prohlédli si tam školu, město, výstavu lužicko-srbských malířů a účastnili se hlavní oslavy v sále města Budyšína, kde ředitel Skládal rovněž promluvil. Jako dary delegace odvezla pozdravný dopis, křišťálový broušený pohár s věnováním, svazáckou vlajku a gramofonové desky.

13. 11. 1967

Škola obdržela čestné uznání za tělovýchovnou činnost a účast na sportovních hrách. Totéž uznání dostal profesor tělocviku Květoslav Vykydal.

29. 1. 1968

Začalo neobvykle krátké dvoudenní pololetní volno, neboť došlo k celkové úpravě systému prázdnin. Místo delších pololetních mají žáci týden volno o jarních prázdninách, které v aktuálním školním roce připadly na termín 18. – 23. března.

1. 4. 1968

Jak píše školní kronika, v tento den zaznamenali asi nejlepší změnu v probíhajícím školním roce – profesorům škol II. cyklu byl zvýšen plat o 200,- Kčs!

21. 4. 1968

Skupina 24 studentů školy, závodníků v atletice, odjelo na vícedenní mezinárodní sportovní utkání v lehké atletice v Malém Wjelkowe (NDR). Utkali se tam se studenty z Horní a Dolní Lužice.

24. 4. 1968

Psaly se písemné maturitní zkoušky z ruštiny, cizích jazyků a matematiky, o den dříve z jazyka českého. Koncepce maturit v tomto školním roce se změnila ve srovnání s minulými lety, neboť ruština již nebyla povinná. Studenti si mohli zvolit ruštinu, jiný cizí jazyk nebo matematiku.

20. 6. 1968

Večírkem na rozloučenou zakončil svoje pestré aktivity toho školního roku klub Československého svazu mládeže (ČSM). Mimojiné uspořádal několik polemických besed například o ekonomických otázkách, o Číně nebo o současných událostech ve společnosti. V prosinci 1967 přišel na besedu i zpěvák Pavel Novák společně s celou svojí kapelou VOX a zanechal zdravici i s podpisem ve školní kronice.

11. 7. 1968

Moskevská „Pravda“ ostře odsoudila článek 2000 slov, uveřejněný v některých čsl. novinách, podepsaný mnoha předními osobnostmi našeho života. A malíř Okoun z Okresního stavebního podniku (OSP) zahájil malování učeben ve II. patře školy.

12. 7. 1968

Okresní národní výbor (ONV) přidělil organizaci ROH při škole 20000,- Kčs na zakoupení vleku pro lyžaře u chaty Návrší u Stříbrnic.

18. 7. 1968

Kronika školy velice podrobně informuje o politickém dění v průběhu léta a o událostech, které předcházely srpnové okupaci. Rozhodně se staví na stranu vedení státu a strany, které ten den například zveřejnilo stanovisko odmítající vměšování do vnitřních záležitostí Československa ze strany pětice komunistických států Varšavské smlouvy a způsobu svolání Varšavské schůzky (uskutečnila se o čtyři dny dříve bez československé účasti).

11. 8. 1968

Po skončení cvičení týlových vojsk byla zahájena cvičení sil Varšavské smlouvy v jižní části NDR, Polska a v západní Ukrajině, informuje školní kronika.

21. 8. 1968

Srpnové události zastihly mnohé profesory na chatě Návrší, kde po skončení prázdninového pionýrského tábora pracovali na její opravě. Byla odstraněna houba v zadní části kuchyně, položena izolace podlahy a vymalovány pokoje. Práce vedli profesoři Oldřich Tacl a Vítězslav Pokorný za spolupráce ostatních profesorů. Během prací sledovali všichni přítomní události s napětím, někdy i dlouho do noci.

21. 8. 1968

V kronice školy je uveden obšírný popis dění v republice v den invaze vojsk SSSR, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska na československé území. Zmíněno je i prohlášení předsednictva ÚV KSČ s konstatováním, že k obsazení ČSSR dochází bez vědomí ústavních a stranických činitelů. Šumperk a okolí byl obsazován polskými vojsky.

22. 8. 1968

V jednom z pražských závodů, píše se ve školní kronice, se sešlo (vlastně tajně!) 1200 delegátů Mimořádného XIV. sjezdu KSČ, mezi nimi i člen sboru školy, zástupce ředitele Ctirad Medlík. Bylo vydáno prohlášení protestující proti vstupu cizích vojsk. Moskevská „Pravda“ zveřejnila tzv. zvací dopis a na celém území ČSSR proběhla hodinová generální stávka na protest proti vstupu cizích vojsk do země.

23. 8. 1968

Kronika školy informuje o moskevských jednáních, píše o internovaných představitelích našeho státu (s třemi vykřičníky). Podivuje se nad průběhem jednání, byť v rámci omezeného množství informací, které k tomu byly aktuálně známy.

24. 8. 1968

Školní rok začal jako obvykle přípravným týdnem, tentokrát však za velmi dramatických okolností. Jak je zapsáno v kronice školy v prvním zápise po okupaci: „Je čtvrtý den obsazení naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy. V Šumperku, který je plný hesel a transparentů, jsou polská vojska.“

26. 8. 1968

Proběhla úvodní pedagogická rada a zároveň veřejná schůze KSČ a ROH, kde byly vypracovány rezoluce k současné situaci. Také bylo sepsáno provolání ke studentům školy, rozšířené prostřednictvím rozhlasu ve městě a Našeho slova. Podobné prohlášení vydal i Klub ČSM při SVVŠ. Přes mimořádnou situaci v ČSSR byl školní rok ve všech školách řádně zahájen 2. září.

7. 9. 1968

První volná sobota na naší škole. Od 1. září 1968 je na všech školách zaveden pětidenní vyučovací týden.

13. 9. 1968

Život školy je pochopitelně silně spjat s aktuálním politickým děním. Kronika školy uvádí k tomuto datu následující události: a) parlament ČSSR schválil prohlášení k současné situaci, potvrzující polednovou politiku a linii; b) Albánie vystoupila z Varšavské smlouvy; c) zahájeny pravidelné zubní prohlídky (II.D); d) s ředitelem závodu MEZ Postřelmov dojednáno zhotovení elektrické rozvodné desky pro druhou učebnu fyziky.

17. 9. 1968

Rada Městského Národního výboru (MěNV) přejmenovala náměstí Pionýrů (kde se naše škola nacházela) na původní Masarykovo náměstí, rovněž jiné ulice a náměstí (např. Ruská, Bulharská, Polská, Stalinovo náměstí či Náměstí Československo-sovětského přátelství) byly přejmenovány. Změny schválilo plénum MěNV dne 30. září.

1. 10. 1968

Vojenský útvar 1038, který byl patronem naší školy, se stěhuje do Kežmaroku na Slovensku. Důvodem je uvolnění kasárna pro sovětskou posádku, která bude umístěna v našem městě. Vedení školy poslalo našemu patronátnímu útvaru 1038 dopis k dočasnému rozloučení.

25. 10. 1968

Toho dne byla na Masarykově náměstí před školou vysazena lípa svobody a do NDR se vrátily vojenské jednotky z našeho území. O den později zahájily odsun z naší země jednotky polské a před školou byl odhalen pomník sochaře Jílka „Svobodná republika“. Školní kronika informuje pravidelně a pečlivě o politickém dění doma i v zahraničí, stejně jako např. o jednotlivých úspěších SSSR a USA při letech do vesmíru.

27. 10. 1968

V kronice se připomíná zakončení XIX. letních olympijských her v Mexiku, na nichž Československo získalo 7 zlatých medailí. Z toho 4 Věra Čáslavská za své vynikající výkony ve sportovní gymnastice.

18. 12. 1968

V místním tisku (noviny Naše slovo) se objevilo pořadí nejlepších sportovců okresu za rok 1968. Na 1. místě se umístil profesor školy Josef Šnajdr. Dosáhl vynikajících národních i mezinárodních úspěchů v korespondenčním šachu. Byl členem národního družstva ČSSR, které získalo titul mistra světa, úspěšný byl i v individuálních soutěžích a splnil např. normu šachového mezinárodního mistra.

16. 1. 1969

V Praze na Václavském náměstí u Muzea se upálil posluchač filosofické fakulty Karlovy university Jan Palach. Učinil tak z obav o osud republiky a na protest proti cenzuře a vydávání Zpráv – píše se doslova ve školní kronice, která informuje dále jak o smrti J. Palacha, tak o jeho pohřbu v Praze. Palachova památka byla ve škole uctěna minutou ticha, proběhla relace ve školním rozhlase a do Prahy tehdy odeslali i soustrastný telegram. Na budově školy zavlál černý prapor.

25. 2. 1969

Kronika školy informuje o upálení studenta průmyslové školy v Šumperku Jana Zajíce na Václavském náměstí v Praze. Druhý den ve škole proběhl mítink k tomuto činu a na budovu byl vyvěšen v krátké době podruhé černý prapor. Pohřbu Jana Zajíce ve Vítkově se účastnila i delegace studentů a profesorů SVVŠ. 21. výročí tzv. Února bylo profesorem Dvořákem připomenuto ve školním rozhlase paradoxně ve stejný den, kdy došlo k činu J. Z.

19. 3. 1969

Školu navštívila Zvědavá kamera z Československé televize, která v Šumperku natáčela pořad o Janu Zajícovi.

17. 4. 1969

Do školy se dostavili dva příslušníci SNB (Sbor národní bezpečnosti) a na vyšší příkaz si vyžádali všechny malorážky ze sbírek branné výchovy (později byly vráceny). Téhož dne, jak informuje školní kronika, na zasedání ÚV KSČ odstoupil z funkce 1. tajemníka KSČ Alexandr Dubček, kterého nahradil Gustáv Husák. Dalšího dne odeslal školní aktiv členů ZO KSČ a ZO ROH resoluci proti odstoupení A. Dubčeka.

1. 5. 1969

Prvomájový průvod se tentokrát v Šumperku, vzhledem k politickým událostem, nekonal. Proběhla jen manifestace u ekonomické školy, kde promluvil ministr spravedlnosti s. Hrabal.

9. 6. 1969

Profesor Josef Liškař odjel na desetidenní studijní zájezd do Velké Británie.

26. 6. 1969

Ředitelství II. ZDŠ a SVVŠ se dohodla, že ve společné stěně obou tělocvičen budou probourány dveře, aby tak obě školy mohly používat obou místností.

21. 7. 1969

Školní kronika završuje průběžné informování o vesmírných úspěších velmocí podrobnou zprávou o přistání modulu „Orel“ na Měsíci (Apollo 11).

1. 9. 1969

Svoji existenci definitivně končí střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ). Třídy II. a III. ročníku dokončí studium jako tříletá SVVŠ, zatímco nové třídy v I. ročníku budou již gymnáziem se čtyřletým studiem.

8. 9. 1969

Komise pro oslavy 50. výročí gymnasia vybrala návrh odznaku zhotovený prof. školy soudr. Vítězslavem Pokorným, který vyrobí Znak v Šumperku (soudr. Štětina). Do Našeho slova poslal ředitel informativní článek k nacházejícím oslavám 50. výročí školy.

19. 9. 1969

V Šumperku byl otevřen zimní stadion, který bude sloužit též jako sportovní hala. Otevření se za školu účastnil ředitel O. Skládal.

26. 9. 1969

Na gymnázium přijel krajský školní inspektor, který zde jednal s řediteli a zástupci ředitelů ostatních škol ze Šumperka. Podstatou jednání bylo informování o nutných opatřeních pro klid a pořádek na školách v následujících dnech, v době nových kádrových opatření ve straně, vládě a České národní radě.

2. 10. 1969

Začaly třídenní oslavy 50. výročí založení školy. Hlavními akcemi byl umělecký program v sále Vlastivědného muzea a zejména slavnostní matiné v Severomoravském divadle. Toho se účastnila řada absolventů, bývalých učitelů, důležitých hostů a program uzavřelo vystoupení Moravské filharmonie z Olomouce. Samozřejmě nechyběla ani prohlídka školní budovy a setkání absolventů školy (ročníky 1926 – 1969) v Klubu ČSD dílen za účasti více než 700 bývalých studentů.

4. 10. 1969

Naposledy byl veřejně viděn starý prapor gymnázia z roku 1934. Bohatě vyšívanou prvorepublikovou zástavu školy, za války ukrytou před nacisty v českých obcích, mohli obdivovat návštěvníci dne otevřených dveří v rámci oslav 50. výročí založení školy. Prapor byl vystaven společně se starými kronikami. Jeho další osud je neznámý.

5. 10. 1969

Připraveným autobusem patronátního závodu Pramet měli nahlášení účastníci oslav k 50. výročí založení školy vyrazit na okružní jízdu Jeseníky (jako vzpomínku na dávná léta). Poněvadž se však setkání abiturientů v Klubu ČSD dílen předchozího dne protáhlo a nebylo příliš příznivé počasí, akce se zrušila.

14. 10. 1969

Na členské schůzi KSČ hodnotili činnost Základní organizace KSČ na škole od ledna 1968 do současnosti. Výsledkem bylo mj. zrušení některých rezolucí (např. ze září 1968), které neodpovídaly aktuální politické situaci.

20. 10. 1969

Všechny třídy školy bez výjimky nastoupily k mimořádným dvoudenním zemědělským brigádám na základě zvláštního povolení Krajského národního výboru. Sběr brambor probíhal v okolních obcích na farmách Státního statku Šumperk. Mimo to se průběžně konaly zcela běžně jednodenní zemědělské brigády pro různé třídy v různých termínech.

31. 10. 1969

Almanach připravený k 50. výročí naší školy nebyl dosud vytištěn. Je objednáno cca 1200 výtisků a vyhotovení slíbeno do konce roku 1969. Po mnohaměsíčním čekání přivezli almanachy v počtu 1500 kusů až v polovině června 1970. Tisk provedla tiskárna Moravských tiskařských závodů v Šumperku a škola zaplatila celkem 21324,- Kčs.

3. 12. 1969

Ve dvou hodinách latiny u prof. Z. Berčukové se uskutečnila krajská hospitace za přítomnosti 25 profesorů latiny Severomoravského kraje a metodiků Výzkumného ústavu pedagogického. Po výukových hodinách se konaly rozpravy. Hospitaci zhodnotili jako úspěšnou a prof. Berčuková byla pochválena. Hospitace z nadřízených orgánů probíhaly v tomto období velmi často, i vícekrát do měsíce.

5. 12. 1969

Zápis ve školní kronice informuje: proběhla tradiční akce Mikuláš, objednali jsme ústřední dodávku pomůcek pro rok 1970, Družspoj zhotovil pro školu novou železnou bránu a Emil Zátopek byl pro své politické názory propuštěn z Československé armády.

8. 12. 1969

V Šumperku – Temenici se konalo u „Zeleného stromu“ setkání mládeže se stranickými činiteli KSČ a zástupci Sovětské armády. Z naší školy se účastnilo 10 studentů (5 členů Leninského svazu mladých a 5 z Unie středoškoláků a učňů). Profesorka Urbášková se pro onemocnění nezúčastnila.

9. 12. 1969

Z Knihy v Ostravě byl doručen kufříkový gramofon GZ 110-1 za 1400,- Kčs, zařazený do jazykových sbírek.