Přejdi na obsah

Kalendárium

1. 2. 1990

Funkci ředitele školy převzal prof. Karel Coufal, do té doby vykonávající funkci zástupce ředitele. Volba byla provedena hlasováním vyučujících (za přítomnosti pracovníka KNV), přičemž úspěšný kandidát získal 74 % hlasů. Škole se tak podařilo zvolit z vlastních řad za ředitele „člověka pracovitého, skromného, zkušeného pedagoga a organizátora s odpovídajícími morálními kvalitami“.

22. 11. 1990

Byla podepsána smlouva o předání chaty Návrší ve Stříbrnicích odborové organizaci gymnázia. Chata se tak vrátila zpět, i když ve značně zanedbaném stavu. Chatu pak provozovali různí nájemci, třídy na Návrší jezdily na lyžařské výcviky a využívala se pro rekreaci. Tento stav trval až do roku 2011, kdy byla chata Návrší nakonec definitivně odprodána soukromému zájemci.

28. 6. 1991

Prostřednictvím vídeňského družebního gymnázia v Singrienergasse obdržela škola pozvání od rakouského ministerstva školství k šestidenní studijní návštěvě 28 žáků v hlavním městě Rakouska. Akce se s velkým úspěchem uskutečnila na konci června a šlo o vskutku historický předěl. Studenti jeli poprvé od revoluce na výměnný pobyt do dříve nedostupné „západní“ ciziny. Do Vídně na 3 dny odcestovalo také 30 učitelů. Program byl mimořádně bohatý. Výměnné pobyty probíhaly až do roku 2009.

17. 12. 1991

Přímo ve škole proběhlo slavnostní předání atletického Středoškolského poháru za účasti zástupce ministerstva školství. Poprvé v dějinách soutěže se totiž stalo, aby v dívčí i chlapecké kategorii zvítězila družstva z jedné školy! Povedlo se atletům a atletkám šumperského gymnázia v říjnu tohoto roku.

12. 6. 1992

V polské Nyse se odehrálo sportovní utkání Lyceum Nysa – Gymnázium Šumperk. V košíkové prohráli naši hoši (50:57) i dívky (33:53), v odbíjené se gymnazisté po porážce hochů 0:2 na sety radovali alespoň z výhry děvčat 2:1.

27. 12. 1992

Na konci roku škola zakoupila dva počítače PC AT 286. Jeden sloužil pro vedení školní agendy účetnictví a pro jednotlivé učitele k práci s texty, druhý byl umístěn v učebně výpočetní techniky vzhledem k velké poruchovosti PC16NB. Za rok se už kupovalo osm kusů PC 386 DX.

4. 5. 1993

Počtvrté během posledních tří měsíců byl pracovní rytmus školy narušen planým poplachem, že v prostorách gymnázia se nachází bomba. Došlo k přerušení výuky a vyklizení školy. Pachatele se přes provedená opatření a policejní zaangažovanost bohužel nepodařilo zjistit.

17. 6. 1993

Skupina studentů gymnázia odcestovala na pětidenní zájezd do států Beneluxu. Již před vánočními svátky podnikla třída II.D zájezd do Holandska a v létě proběhl i další zájezd do Rakouska. Je vidět, že doba se rychle změnila a zahraniční exkurze do dříve zapovězeného západního světa se začaly stávat pravidelnou a běžnou součástí života šumperského gymnázia. Mezi nadšené organizátorky těchto konkrétních akcí patřily profesorky Coufalová, Vychopeňová a Vaňharová.

1. 7. 1993

Skončily Světové atletické hry středoškoláků (Pohár Jeana Humberta) v italském městě Alba. Českou republiku úspěšně reprezentovalo družstvo šumperského gymnázia, které se na mistrovství kvalifikovalo vítězstvím v národním kole! Celkově 7. místo z 19 týmů dobyla sestava ve složení: Kateřina Paseková, Pavla Pražáková, Renata Zatloukalová, Eva Dubová, Petra Dubová a Petra Macková. První z nich se na školu později vrátila jako vyučující tělocviku a zeměpisu.

13. 8. 1993

Devět studentů školy se zúčastnilo pětidenního zájezdu do Vídně pod vedením prof. Vaňharové. Akce byla součástí vzdělávací iniciativy „Evropská mládež poznává Vídeň“ pořádanou „Bundesministerium für Unterricht und Kunst“. Studenti navštívili téměř všechny významné památky Vídně i okolí a celou akci hodnotili jako velmi dobře zorganizovanou.

1. 9. 1993

Na škole je opět po velmi dlouhé době nižší gymnázium! Začalo se otevřením dvou tříd sedmiletého cyklu a celkem 63 přijatými žáky. Pozdější první hodnocení studijních výsledků bylo velmi pozitivní a žáci z nižšího gymnázia mohli ke konci školního roku spokojeně odjet na desetidenní poznávací zájezd do Itálie s panem Knířem a paní Hatoňovou.

29. 9. 1993

Gymnázium zasáhl sled několika tragických událostí. V tento den zemřela studentka IV.A Vladimíra Dolinková na následky silniční havárie. O pouhý měsíc a půl později zemřela studentka Jitka Macharová z té samé třídy. Už 25. dubna zahynula na následky autonehody Petra Urbášková z II.A. a v květnu, krátce před maturitami, ze světa dobrovolně odešla Kateřina Heldesová z IV.C. Černý prapor vlál na průčelí budovy školy bohužel velmi často.

4. 12. 1993

Tým děvčat zvítězil v Jablonci v celostátním finále Středoškolského poháru v atletice, čímž dosáhl vynikajícího úspěchu! Vítězství se v dramatickém závodě zrodilo až v poslední disciplíně, štafetě na 4×150 metrů, kterou děvčata vyhrála v sestavě Petra Macková, Renata Zatloukalová, Petra Dubová a Eva Dubová. Ceny vítězkám předávala olympijská vítězka Dana Zátopková. Na místě fandil i tým hochů, který skončil na celkovém 6. místě.

12. 5. 1994

Skončil první maturitní týden. Maturanti měli toho roku obzvláště příznivé studijní podmínky, neboť na základě vyhlášky Ministerstva školství mohli ve 2. pololetí docházet do nematuritních předmětů dobrovolně. Bylo třeba jen splnit podmínku získání dostatečného množství klasifikačních podkladů pro uzavření známek z těchto předmětů.

21. 4. 1995

Začaly dvoudenní oslavy, kterými si gymnázium připomínalo 75. výročí svého vzniku. V pátek proběhl den otevřených dveří, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout interiér školy a zakoupit různé suvenýry (trička, pamětní mince nebo výroční Almanach). V sobotu se konal společenský večer v Domě kultury s bohatým programem.

22. 4. 1995

V rámci oslav 75 let školy vyšel v místních novinách rozhovor s ředitelem gymnázia Karlem Coufalem. Mimo jiné v něm hodnotí skoro dvouleté období existence nižšího gymnázia a vztahy mezi staršími a mladšími žáky: „Byli jsme příjemně překvapeni tím, že se nevyskytly žádné velké třenice či rozpory. … starší jsou k mladším velice tolerantní, zvlášť čtvrťáci, kteří se na ně dívají s otcovským či mateřským nadhledem. A překvapilo nás, že starším ani nevadí, když je ti malí předběhnou ve frontě na oběd.“

9. 5. 1995

Za účelem poznávání evropských památek se studenti víceletého gymnázia vypravili na cestu s cílem navštívit „antický“ Řím a Sicílii. Pedagogický doprovod tvořila sestava prof. Vizinová, Hatoňová, Polášek. Podařilo se navštívit Řím, Vatikán, baziliku sv. Petra – Michelangelovy kopule, Forum Romanum, Koloseum, Fontanu di Trevi, ale i Etnu, ostrov Stromboli a jiné. Cena zájezdu byla 3950,- Kč.

17. 6. 1995

Úroveň výuky angličtiny na škole se rychle zvyšuje. Velká skupina studentů odjela na 12-denní studijní pobyt do Anglie, student Milan Babík z II.B uspěl v konkurzu na roční pobyt na americké střední škole (Berkshire School v Massachusetts) a na škole pravidelně lektoruje rodilý mluvčí (tehdy Eoghan O’Reilly).

28. 8. 1995

Učitelka Mgr. Blažena Coufalová se vrátila z dvoutýdenního metodického kurzu anglického jazyka pro učitele, který se konal na USIS Summer Insitute for Teacher Trainers v Lawrence v Kansasu – Spojené státy americké.

22. 10. 1995

Ve školní kronice je v celém znění dopis Milana Babíka, kde rekapituluje svoje průběžné dvojměsíční dojmy ze studia 5. ročníku Berkshire School v americkém Massachusetts. Milan byl první student šumperského gymnázia v porevoluční éře, který vyrazil studovat na celý školní rok do zahraničí! Podařilo se mu uspět v konkurzu o udělení studijního stipendia, o kterém získal informace od své angličtinářky prof. Coufalové.

23. 10. 1995

Na výměnný pobyt do družebního gymnázia BGRG Singrienergase ve Vídni odjelo 12 dívek z III. a IV. ročníků a Petr Kocourek z II. ročníku. Ministerstvo školství (rakouské) účastníkům hradilo vstupy do muzeí a památek, lístek na operetu i do kina a poskytlo dokonce kapesné 300 šilinků. Kromě výuky a všech památek se stala největším zážitkem návštěva operety Volksoper a Strausova Netopýra.

15. 2. 1996

Na výměnný pobyt s šumperským gymnáziem přijelo 13 studentů z Ernest Bevin School v Londýně. Akci organizoval prof. Pátík. Této fázi předcházel pobyt našich studentů v Londýně začátkem prosince 1995, který zahrnoval mimo jiné dvě prohlídkové jízdy Londýnem, výlety po středověkých katedrálách (např. v Canterbury) a římských památkách (Eynsfold).

23. 2. 1996

Poprvé k nám dorazili Holanďané! Začala tak zatím nejdelší tradice výměnných pobytů studentů v rodinách, která trvá až do současnosti. Kontakt s Niftarlake College v Maarssenu byl navázán na jaře 1995. Prvních 18 žáků školy odjelo na pětidenní pobyt v Nizozemí na přelomu října a listopadu toho roku. Holanďané si z prvního pobytu v Šumperku odvezli spoustu dojmů, např. „Nesměli jsme do školy v botách. Všichni měli přezůvky… A taky při příchodu učitele do třídy všichni žáci vstávají.“ nebo „Mysleli jsme, že lidé tam mají málo peněz, ale viděli jsme, že mají také telefon, stereo, televizor a silnice s hustým provozem“. Největším zážitkem však byly sníh, hory a lyžování na Návrší.

23. 11. 1996

Vynikajících 185 centimetrů do výšky skočil Ondřej Vykydal z šumperského gymnázia na republikovém finále Středoškolského poháru v atletice, který hostila jablonecká sportovní hala. Korunoval tak skvělé vítězství školního atletického týmu a v novinách se právem mohlo psát „Gymnázium Šumperk nejlepší v republice“.

21. 6. 1997

V Ostravě začalo Mistrovství světa středoškoláků v košíkové hochů. Českou republiku reprezentoval tým šumperského gymnázia ve složení Z. Wiesner, M. Vrzala, O. Veselovský, T. Vykydal, P. Mařík, P. Janů, J. Hřebíček, M. Medřický, I. Žaitlik, V. Vizina a O. Vykydal (postup z národního kola). Bylo z toho krásné 7. místo na světě z celkového počtu 24 družstev. Šlo zřejmě o nejlepší basketbalový tým v historii školy!

29. 6. 1997

Jedinkrát v dějinách školy se družstvo hochů probojovalo vítězstvím v národním kole na Světové atletické hry středoškoláků (Pohár Jeana Humberta). O tento mimořádný výkon se postarali T. Vykydal, V. Štefl, P. Janů, R. Zemánek, M. Kopřiva a V. Schertler. Tým skončil 13. z 21 družstev. T. Vykydal v současné době na gymnáziu vyučuje zeměpis a tělocvik.

7. 7. 1997

Stoletá povodeň zasáhla i budovu školy. Ve sklepě hladina vody dosáhla 150 cm a poničila čerstvě zrekonstruovanou plynovou kotelnu. Zaplavena byla jídelna, kuchyň, tělocvična, školní dvůr i učebny v suterénu ředitelské vilky. Výdaje na opravy přesáhly 4 miliony korun. Školní kronika píše o „apokalyptické katastrofě bez hyperbolické nadsázky“.

1. 3. 1998

Funkce ředitele školy se ujal Mgr. Vladimír Vlček. Jmenovalo ho Ministerstvo školství na základě doporučení konkurzní komise ze tří kandidátů. Novými zástupci se stali Mgr. Jana Šrámková a Mgr. Milan Maceček.

3. 3. 1998

Na gymnáziu ukončila třídenní působení Česká školní inspekce. Závěry byly škole příznivé: „V oblasti podmínek a průběhu výchovně-vzdělávací činnosti školy jsou pozitiva nad běžnou úroveň.“

7. 3. 1998

Skončil další ročník výměnného pobytu se školou v Maarssenu. Výjimečný byl v tom, že holandští studenti uspořádali pro letními povodněmi poničenou budovu šumperského gymnáziu finanční sbírku. Ve své školní kantýně prodávali sladkosti (8000 lízátek), zorganizovali diskotéku pro starší spolužáky a volejbalový turnaj. Výtěžek 5000 guldenů (tj. asi 80000,- Kč) se pak skutečně objevil na gymnaziálním sponzorském účtu a byl použit pro odstraňování následků povodní.

29. 5. 1998

V jednom maturitním týdnu odmaturovaly paralelně hned čtyři třídy, což se zřejmě nikdy předtím nestalo.

22. 9. 1998

Studenti biologických a zeměpisných seminářů odjeli na první pokusnou integrovanou exkurzi do Jedovnice. Čtyřdenní terénní vyučování proběhlo podle programu navrženého Dr. E. Hofmanem, CSc. z PdF MU v Brně. Exkurze se setkala s mimořádným ohlasem jak mezi studenty, tak i vyučujícími.

20. 1. 1999

Budoucí pedagog šumperského gymnázia Tomáš Vykydal nastřílel, tehdy coby student, 30 z 41 bodů školního basketbalového týmu v rozhodujícím zápase regionálního finále v basketbale hochů. Na vítězství to však nestačilo, protože tým Olomouce se 4 extraligovými hráči na soupisce nakonec v dramatickém zápase zvítězil o tři body 44:41 (a postoupil na republiku).

9. 4. 1999

Na škole skončila dvoudenní celostátní akce Sonda Maturant 99 za účasti všech studentů maturitních tříd. „Výsledky potvrdily to, co jsme věděli již dříve – dvě ze čtyř maturitních tříd byly prospěchově podprůměrné, další dvě průměrné“, konstatuje školní kronika.

19. 4. 1999

Součástí přijímacích zkoušek, které se toho dne konaly, byly již poněkolikáté i psychologické testy. Týkaly se však jen uchazečů o osmileté studium a zaměřovaly se na logické myšlení, schopnost zobecňovat, pozornost a bezprostřední paměť. Uchazeči o čtyřletý obor prošli písemnými zkouškami z češtiny, matematiky a testem z naukových předmětů (fyzika, chemie, biologie, zeměpis, dějepis, občanská nauka). Přijato bylo 55 + 62 nových studentů.

14. 5. 1999

Skončilo týdenní experimentální jazykové soustředění pro druháky v rámci odborných exkurzí. Proběhlo na chatě ve Vernířovicích a zaměřovalo se na výuku angličtiny s využitím rodilé mluvčí. Program byl proložen turistickými aktivitami, sportovními hrami nebo třeba koupačkou v termálním koupališti Velké Losiny. Kromě toho se uskutečnily ještě dvě další exkurze: historická na jižní Moravě a biologicko-zeměpisná v Jedovnici.

17. 5. 1999

Čtyři maturitní třídy odmaturovaly během tří dnů! Organizace si tak vyžádala velké nároky na dochvilnost zkoušejících a přísedících pedagogů, na propracovanost a organizaci střídání. Vše bylo kompenzováno mnohem menším narušením výuky v ostatních ročnících. Slavnostního zahájení maturit se zúčastnil i vážený host – starosta města Šumperk, Ing. Petr Krill.

30. 8. 1999

Poprvé se konaly adaptační kurzy pro nově přijaté žáky školy. Tehdy pod názvem GO – 99, na 5 dní a ve spolupráci s Hnutím GO a katedrou rekreologie FTK UP Olomouc. Pořadatelé vytvořili bohatý a náročný program. „Běhali jsme mokrou trávou, lehali do kopřiv a byli jinak fyzicky a psychicky obtěžováni. Alespoň to tak vypadalo, ale ve skutečnosti to byla důmyslná příprava k dospělosti a na stresové situace“ (účastník J. Schlemmer).

7. 9. 1999

Na Internetu začaly fungovat webové stránky školy na adrese www.gymspk.cz. Gymnázium vstupuje do éry internetové.